lauantai 12. lokakuuta 2013

Punaisen valon ja lähi-infrapunan terapeuttiset vaikutukset (vuoden 2013 versio)

Artikkelista on julkaistu vuoden 2015 päivitetty versio.


Alkuperäinen versio on kuitenkin luettavissa alla:

Punaisen valon ja lähi-infrapunan terapeuttiset vaikutukset
Vladimir Heiskanen


------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Penetrating red light is possibly the fundamental anti-stress factor for all organisms. The chronic deficiency of such light is, I think, the best explanation for the deterioration which occurs with aging." - Raymond Peat
--------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Alustus


Lukiessani biologi Ray Peatin artikkeleita kesällä läpi, huomasin että Peat suosittelee monissa kirjoituksissaan punaista valoa terveyden parantamiseksi ja mainitsee usein, kuinka pimeys ja sininen valo voivat olla haitaksi terveydelle.


Peatin näkökulma tuntui aluksi hyvin oudolta, mutta myöhemmin minulle selvisi että hänen väitteillään on biologista pohjaa. Tietyn aallonpituuden sähkömagneettinen säteily nimittäin kulkeutuu ihon alle ja aktivoi mitokondrioissa soluhengitysentsyymi sytokromioksidaasia, jolloin ATP-tuotanto kudoksissa lisääntyy. Tämä vaikutus sytokromioksidaasiin tapahtuu vain aallonpituuksilla 600-1000nm, eli käytännössä punaisella valolla ja lyhytaaltoisella infrapunalla.[1-4]


Myös Peatin väitteelle sinisen valon haitallisuudesta löytyy tieteellinen tuki. Sininen valo voi estää samaisen sytokromioksidaasin toimintaa, mikä voi silmien häiriintyneen aineenvaihdunnan kautta aiheuttaa vaurioita verkkokalvoon.[5,6]


2. Terapeuttiset mahdollisuudet: Tutkimusnäytön laajuus


Punaisen valon terveellisyys ei ole lainkaan uusi löydös. Raportteja sen terapeuttisesta käytöstä löytyy aina 1800-luvulta asti, tunnetuimpana esimerkkinä valoterapialla lääketieteen Nobel-palkinnon voittaneen Niels Finsenin isorokon hoitoa koskeva artikkeli The Red Light Treatment of Small-Pox vuodelta 1895.[7]


Vuonna 1910 John Harvey Kellogg julkaisi 200-sivuisen kirjan Light Therapeutics, johon hän keräsi suuren määrän tietoa hehkulamppujen ja kaarilamppujen tuottaman valon terapeuttisesta käytöstä lukuisiin vaivoihin.[8, ks. Liite 3]


Tämä kirjoitus kuitenkin käsittelee ensisijaisesti aiheen nykyistä tutkimusta, jota voidaan pitää jossain määrin luotettavampana kuin sadan vuoden takaista tutkimustietoa. Viime vuosina aiheesta on julkaistu suorastaan satoja kliinisiä tutkimuksia, jotka on suurimmaksi osaksi toteutettu matalatehoisella laserilla (koherenttia valoa). Hyvin monet näistä tutkimuksista ovat plasebokontrolloituja, sillä pienitehoinen lähi-infrapuna on näkymätöntä eikä myöskään lämmitä ihoa.


Tutkimusten mukaan punaisella valolla ja lähi-infrapunalla voi tosiaan hoitaa hyvin monenlaisia sairauksia, ja tulokset ovat olleet todella kannustavia. Muun muassa seuraavanlaisissa sairauksissa/ongelmissa punaisesta valosta ja/tai infrapunasta on ollut tutkimusten mukaan hyötyä:


Aftat [9,10]
Akillesjänteen tulehdus [11]
Akne [12]
Auringossa palaminen (eryteema) [13]
Dysmenorrea (kivuliaat kuukautiset) [14]
Enterorokko [15]
Fibromyalgia [16,17]
Haavojen paraneminen [18]
Huuliherpes [19-24]
Ientulehdus [25-28]
Ihohaavauma (lääkehoitoon vastaamaton) [29]
Kaljuuntuminen (miesten) [30,31]
Kasvojen ihon kunto / rypyt [32,33]
Kasvolihasten kivut [34]
Kehon kiinteytys [35,36]
Kemoterapian aiheuttama haavainen suutulehdus [37-40]
Kolesteroliarvot [41,42]
Krooninen kilpirauhastulehdus [43,44]
Krooninen poskiontelotulehdus [45,46]
Kuiva suu / kserostomia [47,48]
Kynsisieni [49]
Levottomat jalat [50,51]
Likitaittoisuus, rappeuttava [52]
Lymfedeema (imunestekierron häiriö) [53,54]
Painehaava [55]
Polven nivelrikko [56-59]
Mieliala/masennus [60-62]
Niskan myofaskiaalinen kipu [63]
Silmänpohjan ikärappeuma [64]
Rasitusrintakipu [65]
Raynaudin oire (valkosormisuus) [66]
Tenniskyynärpää (epikondyliitti) [67]
Unen laatu [68]
Viisaudenhampaan poistosta toipuminen [69]
+ mahdollisesti muita vaivoja (listaa päivitetään myöhemmin)


(Huom! Hoitotehot ja aallonpituudet vaihtelevat tutkimuksesta toiseen, mikä osaltaan saattaa selittää tulosten vaihtelua yksittäisten tutkimusten välillä.)


Lisäksi aiheesta on myös paljon eläintutkimusta (ks. Liite 2).3. Terapeuttiset mahdollisuudet: Pari esimerkkiä erinomaisista hoitotuloksista

Silmänpohjan ikärappeuma


Heidenbergin yliopistossa toteutettiin 200 koehenkilön tutkimus, jossa selvitettiin infrapunan vaikutusta ikääntyneiden ihmisten silmiin. Useimmilla koehenkilöillä oli kaihi.[64]


Hoitoryhmän koehenkilöt saivat melko pienen annoksen infrapunaa (matalatehoisena laserina) silmiinsä yhteensä neljä kertaa kahden viikon aikana, ja plaseboryhmä sai lumehoitoa.


Plaseboryhmässä ei näössä tapahtunut muutoksia, mutta hoitoryhmässä noin 95%:llä potilaista näkö parani, monilla jopa hyvin merkittävästi. Suuri osa potilaista näki hoidon jälkeen Snellenin testissä 2-4 riviä alemmas kuin ennen hoitoa. Parantunut näkö säilyi 3-36 kuukautta hoidon jälkeen.

Nivelrikko


Unkarilaiset tutkijat Béla Hegedűs ym. tutkivat lähi-infrapunan käyttöä polven nivelrikon hoidossa. Hoitoryhmä sai kahdesti viikossa 4vk ajan infrapunaa (matalatehoisena laserina) oireilevan nivelen kohdalle, ja plaseboryhmä sai sata kertaa pienemmän annoksen.[56]


Hoitoryhmässä kivun määrä oli asteikon 0-10 mukaisesti:
- 5.75 ennen hoitoa
- 1.71 viimeisen hoitokerran jälkeen
- 1.18 kaksi kuukautta viimeisen hoitokerran jälkeen


Plaseboryhmässä kivun määrä oli vastaavasti:
- 5.62 ennen hoitoa
- 4.13 viimeisen hoitokerran jälkeen
- 4.12 kaksi kuukautta viimeisen hoitokerran jälkeen


Huuliherpes


Wienin yliopiston tutkimuksessa toistuvista huuliherpesinfektioista kärsivät potilaat jaettiin kahteen ryhmään: Hoitoryhmän koehenkilöiden oireillutta aluetta valaistiin näkyvällä punaisella valolla (matalatehoinen laser) kymmenen minuuttia päivässä kahden viikon ajan. Hoito tehtiin oireettomana ajanjaksona.[19]


Plaseboryhmälle tehtiin muuten sama, mutta laite oli hoidon aikana pois päältä. Koehenkilöillä oli hoidon aikana maski, joten he eivät tienneet kummassa ryhmässä olivat.


Koehenkilöitä neuvottiin palaamaan takaisin lääkärille silloin kun heille ilmenee huuliherpesinfektio seuraavan kerran. Hoitoryhmän koehenkilöillä tähän meni keskimäärin yli 8 kuukautta, mutta plaseboryhmän potilaat palasivat lääkärille keskimäärin kolmessa viikossa, yli kymmenen kertaa nopeammin.4. Systeeminen anti-inflammatorinen vaikutus


Yleensä lähi-infrapunaterapiaa sovelletaan sairastuneeseen kudokseen, eli esimerkiksi nivelrikkopotilaan polveen tai huuliherpespotilaan huuleen. Hoitovaikutus on ensisijaisesti paikallinen.


Kuitenkin valolla näyttäisi olevan myös systeemisiä vaikutuksia elimistöön, jotka leviävät mahdollisesti veren kautta. Muun muassa alan tutkija Natalya Zhevago on julkaissut kiinnostavan tutkimuksen, jossa koehenkilöille annettiin erityisellä halogeenilampulla näkyvää valoa ja infrapunaa alaselkään ristiluun kohdalle. Annettua valoa voisi verrata auringonvaloon, josta on vain poistettu UV-säteily ja sininen osuus.[70]


Tutkimuksen koehenkilöiltä otettiin valosäteilysyksen jälkeen verinäytteet, jotka näyttivät että paikallisella säteilytyksellä oli myös laajoja systeemisiä vaikutuksia. Koehenkilöiden tulehdussytokiinit (erityisesti TNF-α ja IL-6 ym) laskivat dramaattisesti kaikilla kokelailla, mutta erityisen paljon niillä joiden tasot olivat alunperin koholla. Lisäksi koehenkilöiden anti-inflammatoristen sytokiinien konsentraatiot nousivat, etenkin jos ne olivat alunperin matalat.
A dramatic decrease in the level of pro-inflammatory cytokines TNF-α, IL-6, and IFN-γ was revealed: at 0.5 h after exposure of volunteers (with the initial parameters exceeding the norm), the cytokine contents fell, on average, 34, 12, and 1.5 times[...]


Tutkimuksessa annetun valon vaikutukset olivat kiinnostavasti melko vastakkaiset ultraviolettisäteilyn vaikutuksille. Ultraviolettisäteily nimittäin lisää TNF-α:n ja IL-6:n sekä muiden tulehdussytokiinien tuotantoa.[71]


Ihmistutkimuksissa IL-6:n ja TNF-α:n on havaittu suurina annoksina heikentävän kilpirauhashormonien aineenvaihduntaa vähentämällä T3-hormonin tuotantoa ja lisäämällä rT3 -hormonin tuotantoa.[72,73] Täten voimme myös miettiä, voisiko terveellisen valon puute olla osasyy myös yleistyneen "rt3-ongelman" taustalla. Yhdessähän infrapunatutkimuksessa noin joka toinen kilpirauhaspotilas pääsi tyroksiinilääkityksestä eroon vahvistaen tätä kyseistä yhteyttä valon ja kilpirauhasterveyden välillä.[43]


5. Valonlähteet (laser, LED, lämpölamput, auringonvalo)


"Many people who came to cloudy Eugene to study, and who often lived in cheap basement apartments, would develop chronic health problems within a few months. Women who had been healthy when they arrived would often develop premenstrual syndrome or arthritis or colitis during their first winter in Eugene." - Raymond Peat

Nykyaikana punaista valoa ja lähi-infrapunaa tutkitaan ihmisillä enimmäkseen matalatehoisella laserilla, joskin osassa tutkimuksista käytetään myös LED-valoja. Eläinkokeissa ja in vitro -kokeissa LED-valoja on käytetty hieman useammin.


Vaikka suurin osa tutkimusta onkin tehty koherentilla eli laserilla valolla, ei valon koherenssi ole edellytys punan/infrapunan hyödyllisyydelle. Tämän on todennut alan huippututkija Tiina Karu, ja myöhemmin vahvistanut myös Harvard-tutkijoiden tiedekatsaus.[74] Sinänsä asian voi havaita jo pelkästään tutustumalla Kelloggin kirjan raportteihin hehku- ja kaarilampuilla toteutetun valohoidon hyödyllisyydestä lukuisissa sairauksissa (ks. Liite 3).


Aikoinaan mietin, että ulkoilu ja auringonvalossa oleskelu voisi olla muutenkin terveellistä kuin D-vitamiinintuotannon kautta, ja tässähän on nyt valjennutkin eräs vaikutusmekanismi. Tiina Karun artikkelin alussa mainitaan, että Keski-Euroopassa ulkona on mahdollista saada IR-A -säteilyä noin 20mW/cm2, mikä ei ole kovin kaukana kliinisissä tutkimuksissa käytettävistä annoksista.[1] Päivänvalon mukana tulee kuitenkin myös UV-säteilyä ja sinistä valoa, mikä voi jonkin verran vähentää infrapunan hyötyjä. Vaatteiden läpi ei infrapuna juurikaan kulje joten talvella aurinkoisista päivistä saanee suurimman hyödyn irti sisätiloissa, istumalla ikkunan alla riittävän kevyessä vaatetuksessa.


Kotioloissa mahdollisia punaisen valon ja lyhytaaltoisen infrapunan lähteitä ovat muun muassa halogeenilamput sekä lämpölamput. Philipsin lämpölampuissa spektri ja teho ovat hyvät, mutta lamppu kuluttaa sähköä melko paljon lämmittäviin infrapuna-aallonpituuksiin, ja vain noin ~12% lampun tehosta tulee terapeuttisina aallonpituuksina (600-1000nm). Lämpölamppuja saa kuitenkin jopa 250W teholla, jolloin terapeuttisten aallonpituuksien absoluuttinen määrä jää riittävän suureksi etenkin jos lamppua käyttää riittävän läheltä (käänteisen neliön laki).


Halogeenilamppujen ja perinteisten hehkulamppujen spektrit painottuvat vahvasti punaiseen ja lähi-infrapunaan, mutta valitettavasti kyseisiä lamppuja ollaan poistamassa markkinoilta. Korvaavat energiansäästölamput eivät juurikaan tuota näitä terapeuttisia ja siniseltä valolta suojaavia aallonpituuksia, minkä vuoksi jotkut alan tutkijoista, kuten Bulb Fiction -dokumentissa esiintyneet Richard Funk ja Alexander Wunsch, ovat todenneet ettei uusi linjaus välttämättä ole hyväksi ihmisten silmien terveydelle.


Infrapunasaunojen mahdolliset hyödyt eivät perustu tässä artikkelissa kuvailtuun mekanismiin, sillä infrapunasaunojen lämmittimet eivät lähtökohtaisesti tuota lähi-infrapunaa vaan pidempiaaltoista infrapunaa. Kaikki löytämäni infrapunalämmittimet tuottivat infrapunasäteilyä 1400 nanometristä (1,4µm) alkaen, kun taas terapeuttiset vaikutukset loppuvat noin 1000 nanometriin. Infrapunasaunojen lämmittävä vaikutus on asia erikseen, ja sillä voi olla omia terapeuttisia vaikutuksiaan.


NetAnttila myy Beurerin IL30-infrapunalamppua kohtuulliseen hintaan, ja ainakin erään slovakialaisen nettikaupan mukaan laite tuottaa aallonpituuksia 780-1400nm, eli myös hyödyllisiä aallonpituuksia on mukana.


Lasereissa ja LEDeissä on se hyvä puoli, että aallonpituudet voi säädellä tarkkaan. Teoriassa optimaalinen laite tuottaisi vain aallonpituuksia 700-950nm, jolloin valo olisi silmälle näkymätöntä eikä myöskään lämmittäisi ihoa, mutta silti tuottaisi solutasolla terapeuttisen vaikutuksensa.


Tällä hetkellä terveystarkoituksiin optimoituja laser- ja LED-laitteita ei ole kovin laajasti kuluttajien saatavilla, ja useimmat tuotteet ovat melko kalliita. Suomessa näitä laitteita myy mm. SynerKi, Irradia ja MediVendo. Lisäksi useissa kaupungeissa on yrityksiä, jotka myyvät laserterapiapalveluita (ks. Liite 6).6. Loppusanat


Punaisen valon ja infrapunan biologisista vaikutuksista on tieteellistä tietoa 1800-luvulta asti, mutta silti edelleen hyvin harva lääkäri tai biologi tuntee aiheeseen liittyviä löydöksiä. Tietämys valon terveysvaikutuksista rajoittuu lähinnä sinisen valon vuorokausirytmiä sääteleviin vaikutuksiin, mutta näillä punaisen valon vaikutuksilla sytokromioksidaasiin lienee merkittävästi enemmän kansanterveydellistä merkitystä.


Punaisen valon terapeuttinen yleishyödyllisyys muistuttaa minua kovasti kilpirauhashormoninkin hyödyllisyydestä monissa sairauksissa. Eipä ihmekään, sillä myös kilpirauhashormoni lisää sytokromioksidaasin aktiivisuutta, lisäämällä kardiolipiinin konsentraatiota mitokondrioissa.[74,75]


Tämän artikkelin keskeisin sanoma on se, että saatavilla olevan tiedon perusteella punaisen valon ja lähi-infrapunan terveysvaikutukset ovat kautta linjan hämmästyttävän myönteisiä. Täten on syytä pitää peukkuja pystyssä sille, että aihe saisi lähitulevaisuudessa huomiota niin ihmisten keskuudessa kuten myös valtamediassa.


Lähteet


[1] Tiina I. Karu: Multiple Roles of Cytochrome c Oxidase in Mammalian Cells Under Action of Red and IR-A Radiation (2010)
[2] Karu et al: Irradiation with He-Ne laser increases ATP level in cells cultivated in vitro. (1995)
[3] Benedicenti et al: Intracellular ATP level increases in lymphocytes irradiated with infrared laser light of wavelength 904 nm. (2008)
[4] Lapchatk et al: Transcranial near infrared laser treatment (NILT) increases cortical adenosine-5′-triphosphate (ATP) content following embolic strokes in rabbits. (2010)
[5] Osborne et al: A hypothesis to suggest that light is a risk factor in glaucoma and the mitochondrial optic neuropathies (2008)
[6] Nick Lane: Are mitochondria the alpha and omega of retinal disease? (2006)
[7] Niels R. Finsen: The Red Light Treatment of Small-Pox (1895)
[8] John H. Kellogg: Light therapeutics; a practical manual of phototherapy for the student and the practitioner, with special reference to the incandescent electric-light bath (1910)
[9] Anand et al: Low level laser therapy in the treatment of aphthous ulcer. (2013)
[10] De Souza et al: Clinical evaluation of low-level laser treatment for recurring aphthous stomatitis. (2010)
[11] Bjordal et al: A randomised, placebo controlled trial of low level laser therapy for activated Achilles tendinitis with microdialysis measurement of peritendinous prostaglandin E2 concentrations. (2006)
[12] Aziz-Jalali et al: Comparison of Red and Infrared Low-level Laser Therapy in the Treatment of Acne Vulgaris. (2012)
[13] Barolet&Boucher: LED photoprevention: reduced MED response following multiple LED exposures. (2008)
[14] Shin et al: Skin adhesive low-level light therapy for dysmenorrhoea: a randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot trial. (2012)
[15] Toida et al: Usefulness of low-level laser for control of painful stomatitis in patients with hand-foot-and-mouth disease. (2003)
[16] Gür et al: Effects of low power laser and low dose amitriptyline therapy on clinical symptoms and quality of life in fibromyalgia: a single-blind, placebo-controlled trial. (2002)
[17] Gür et al: Efficacy of low power laser therapy in fibromyalgia: a single-blind, placebo-controlled trial. (2002)
[18] Simunovic et al: Wound healing of animal and human body sport and traffic accident injuries using low-level laser therapy treatment: a randomized clinical study of seventy-four patients with control group. (2000)
[19] Schindl&Neumann: Low-intensity laser therapy is an effective treatment for recurrent herpes simplex infection. Results from a randomized double-blind placebo-controlled study. (1999)
[20] Muñoz Sanchez et al: The effect of 670-nm low laser therapy on herpes simplex type 1. (2012)
[21] Dougal&Lee: Evaluation of the efficacy of low-level light therapy using 1072 nm infrared light for the treatment of herpes simplex labialis. (2013)
[22] Ferreira et al: Recurrent herpes simplex infections: laser therapy as a potential tool for long-term successful treatment. (2011)
[23] de Carvalho et al: Effect of laser phototherapy on recurring herpes labialis prevention: an in vivo study. (2010)
[24] Eduardo Cde et al: Prevention of recurrent herpes labialis outbreaks through low-intensity laser therapy: a clinical protocol with 3-year follow-up. (2012)
[25] Obradović et al: Low-level lasers as an adjunct in periodontal therapy in patients with diabetes mellitus. (2012)
[26] Igic et al: Chronic gingivitis: the prevalence of periodontopathogens and therapy efficiency. (2012)
[27] Obradović et al: A histological evaluation of a low-level laser therapy as an adjunct to periodontal therapy in patients with diabetes mellitus. (2013)
[28] Makhlouf et al: Effect of adjunctive low level laser therapy (LLLT) on nonsurgical treatment of chronic periodontitis. (2012)
[29] Kubota J: Defocused diode laser therapy (830 nm) in the treatment of unresponsive skin ulcers: a preliminary trial. (2004)
[30] Leavitt et al: HairMax LaserComb laser phototherapy device in the treatment of male androgenetic alopecia: A randomized, double-blind, sham device-controlled, multicentre trial. (2009)
[31] Lanzafame et al: The growth of human scalp hair mediated by visible red light laser and LED sources in males. (2013)
[32] Baez&Reilly: The use of light-emitting diode therapy in the treatment of photoaged skin. (2007)
[33] Russell et al: A study to determine the efficacy of combination LED light therapy (633 nm and 830 nm) in facial skin rejuvenation. (2005)
[34] Melchior Mde et al: Does low intensity laser therapy reduce pain and change orofacial myofunctional conditions? (2013)
[35] Jackson et al: Low-level laser therapy as a non-invasive approach for body contouring: a randomized, controlled study. (2009)
[36] McRae&Boris: Independent evaluation of low-level laser therapy at 635 nm for non-invasive body contouring of the waist, hips, and thighs. (2013)
[37] Kuhn et al: Low-level infrared laser therapy in chemotherapy-induced oral mucositis: a randomized placebo-controlled trial in children. (2009)
[38] Gautam et al: Low level laser therapy for concurrent chemoradiotherapy induced oral mucositis in head and neck cancer patients - a triple blinded randomized controlled trial. (2012)
[39] Antunes et al: Phase III trial of low-level laser therapy to prevent oral mucositis in head and neck cancer patients treated with concurrent chemoradiation. (2013)
[40] Hodgson et al: Amelioration of oral mucositis pain by NASA near-infrared light-emitting diodes in bone marrow transplant patients. (2012)
[41] Jackson et al: Reduction in Cholesterol and Triglyceride Serum Levels Following Low-Level Laser Irradiation: A Noncontrolled, Nonrandomized Pilot Study (2010)
[42] Maloney et al: The reduction in cholesterol and triglyceride serum levels following low-level laser irradiation: a non-controlled, non-randomized pilot study (2009)
[43] Höfling et al: Low-level laser therapy in chronic autoimmune thyroiditis: a pilot study. (2010)
[44] Höfling et al: Low-level laser in the treatment of patients with hypothyroidism induced by chronic autoimmune thyroiditis: a randomized, placebo-controlled clinical trial. (2013)
[45] Naghdi et al: A pilot study into the effect of low-level laser therapy in patients with chronic rhinosinusitis. (2013)
[46] Krespi&Kizhner: Phototherapy for chronic rhinosinusitis. (2011)
[47] Vidović Juras et al: Effects of low-level laser treatment on mouth dryness. (2010)
[48] Lončar et al: The effect of low-level laser therapy on salivary glands in patients with xerostomia. (2011)
[49] Landsman et al: Treatment of mild, moderate, and severe onychomycosis using 870- and 930-nm light exposure. (2010)
[50] Mitchell et al: Restless legs syndrome and near-infrared light: An alternative treatment option. (2011)
[51] Mitchell et al: Comparison of two infrared devices in their effectiveness in reducing symptoms associated with RLS. (2011)
[52] Shyrygina&Khadzhieva: [Effect of infrared low-intensity laser therapy on orbital blood circulation in children with progressive short sightedness]. (2009)
[53] Ridner et al: A pilot randomized trial evaluating low-level laser therapy as an alternative treatment to manual lymphatic drainage for breast cancer-related lymphedema. (2013)
[54] Ahmed Omar et al: Treatment of post-mastectomy lymphedema with laser therapy: double blind placebo control randomized study. (2011)
[55] Schubert V: Effects of phototherapy on pressure ulcer healing in elderly patients after a falling trauma. A prospective, randomized, controlled study. (2001)
[56] Hegedus et al: The effect of low-level laser in knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. (2009)
[57] Gur et al: Efficacy of different therapy regimes of low-power laser in painful osteoarthritis of the knee: a double-blind and randomized-controlled trial. (2003)
[58] Stelian et al: Improvement of pain and disability in elderly patients with degenerative osteoarthritis of the knee treated with narrow-band light therapy. (1992)
[59] Alghadir et al: Effect of low-level laser therapy in patients with chronic knee osteoarthritis: a single-blinded randomized clinical study. (2013)
[60] Barrett&Gonzalez-Lima: Transcranial infrared laser stimulation produces beneficial cognitive and emotional effects in humans. (2013)
[61] Schiffer et al: Psychological benefits 2 and 4 weeks after a single treatment with near infrared light to the forehead: a pilot study of 10 patients with major depression and anxiety. (2009)
[62] Meesters et al: Prophylactic treatment of seasonal affective disorder (SAD) by using light visors: bright white or infrared light? (1999)
[63] Gur et al: Efficacy of 904 nm gallium arsenide low level laser therapy in the management of chronic myofascial pain in the neck: a double-blind and randomize-controlled trial. (2004)
[64] Ivandic&Ivandic: Low-level laser therapy improves vision in patients with age-related macular degeneration. (2008)
[65] Babushkina et al: Results Of 10-Year Use Of Low Intensity Laser Therapy And Conventional Treatment Of Patients With Stenocardia
[66] Hirschl et al: Low level laser therapy in primary Raynaud's phenomenon--results of a placebo controlled, double blind intervention study. (2004)
[67] Lam&Cheing: Effects of 904-nm low-level laser therapy in the management of lateral epicondylitis: a randomized controlled trial. (2007)
[68] Zhao et al: Red Light and the Sleep Quality and Endurance Performance of Chinese Female Basketball Players (2012)
[69] Aras&Güngörmüş: The effect of low-level laser therapy on trismus and facial swelling following surgical extraction of a lower third molar. (2009)
[70] Zhevago&Samoilova: Pro- and Anti-inflammatory Cytokine Content in Human Peripheral Blood after Its Transcutaneous (in Vivo) and Direct (in Vitro) Irradiation with Polychromatic Visible and Infrared Light (2006)
[71] Bashir et al: UVB and proinflammatory cytokines synergistically activate TNF-alpha production in keratinocytes through enhanced gene transcription. (2009)
[72] Stouthard et al: Effects of acute and chronic interleukin-6 administration on thyroid hormone metabolism in humans. (1994)
[73] van der Poll et al: Tumor necrosis factor: a putative mediator of the sick euthyroid syndrome in man. (1990)
[74] Chung et al: The Nuts and Bolts of Low-level Laser (Light) Therapy (2012)
[75] Paradies et al: Cardiolipin-dependent decrease of cytochrome c oxidase activity in heart mitochondria from hypothyroid rats (1997)
[76] Jakovcic et al: Biochemical and stereological analysis of rat liver mitochondria in different thyroid states (1978)Liite 1: Lisälukemistoa
Rojas et al: Neuroprotective effects of near-infrared light in an in vivo model of mitochondrial optic neuropathy (2008) "superoxide dismutase activities were also increased in NIL-treated subjects in a dose-dependent manner, suggesting an in vivo transcranial effect of NIL."


Jagdeo et al: Transcranial red and near infrared light transmission in a cadaveric model. (2012) "These findings indicate that near infrared light can penetrate formalin fixed soft tissue, bone and brain and implicate that benefits observed in clinical studies are potentially related to direct action of near infrared light on neural tissue."


Light promotes regeneration and functional recovery and alters the immune response after spinal cord injury. (2005) "6% of the power of a 150 mW 810 nm laser was transmitted through all of the layers of tissue between the [adult rat] dorsal skin surface and the ventral side of the spinal cord." "PBM resulted in a significant suppression [...] of IL6 expression at 6 hours post-injury, with a 171-fold decrease in expression of IL6."


Brown GC: Nitric oxide inhibition of cytochrome oxidase and mitochondrial respiration: implications for inflammatory, neurodegenerative and ischaemic pathologies. (1997) "Nitric oxide (NO) at high levels is cytotoxic, and may be involved in a range of inflammatory, neurodegenerative, and cardiovascular/ischaemic pathologies. The mechanism of NO-induced cytotoxicity is unclear. Recently we and others have found that low (nanomolar) levels of NO reversibly inhibit mitochondrial respiration by binding to the oxygen binding site of cytochrome oxidase in competition with oxygen."


Chung et al: The Nuts and Bolts of Low-level Laser (Light) Therapy (2012) "It was originally believed that the coherence of laser light was crucial to achieve the therapeutic effects of LLLT, but recently this notion has been challenged by the use of LEDs, which emit non-coherent light over a wider range of wavelengths than lasers. It has yet to be determined whether there is a real difference between laser and LED, and if it indeed exists, whether the difference results from the coherence or the monochromaticity of laser light, as opposed to the non-coherence and wider bandwidth of LED light."


Wu&Persinger: Increased mobility and stem-cell proliferation rate in Dugesia tigrina induced by 880nm light emitting diode. (2011) "These findings suggest that non-coherent light sources with power-densities about 1000 times lower than contemporary low-power laser settings remain effective in generating photobiostimulation effects and warrants further investigation on stem-cell proliferation induced by near-infrared light emitting diodes."


Enk&Levi: Low-irradiance red LED traffic lamps as light source in PDT for actinic keratoses. (2012) "Red LED traffic lights constitute a simple alternative to far more complicated and expensive PDT light sources."


Havelock Ellis: Sexual Education and Nakedness (1909) "The hygienic value of nakedness is indicated by the robust health of the savage throughout the world who go naked. The vigor of the Irish, also, has been connected with the fact that (as Fynes Moryson's Itinerary shows) both sexes, even among persons of high social class, were accustomed to go naked except for a mantle, especially in more remote parts of the country, until the sevcenteeth century. Wherever primitive races abandon nakedness for clothing, at once the tendency to disease, mortality, and degeneracy notably increases, though it must be remembered that the use of clothing is commonly accompanied by the introduction of other bad habits.“
Liite 2: Sairaudet joiden hoidosta punavalolla/infrapunalla on myönteistä eläintutkimusta

26 kommenttia:

 1. Eikö infrapunalämmittimen aallonpituus ole n.700nM .......1mm
  Eli nämä terassilämmittimet.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuossa tuo 1mm tarkoittaa 1 000 000 nanometriä, ja jos terassilämmitin tuottaisi tuota aallonpituusväliä kokonaisuudessaan, niin kuinka suuri osuus (watteina) siitä olisi sitä 700-1000nm aallonpituutta? Luultavasti tosi pieni.

   Mutta luulen että noissa lämmittimissä se vaihteluväli ei ole noin suuri. En vain ole löytänyt yhdenkään terassilämmittimen spektriä netistä. Jos joku löytää, saa linkata!

   Poista
 2. terasilämmitin n 1000w ja LightWorks ledi noin 0,4w.Eli kummasta tosiaan tulee enemmän watteja 700-1000nm aalloilla?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Luulen että se vähän riippuu. Terassilämmittimestä olisi kiva tietää, tuleeko siinä alkuunkaan terapeuttisia aallonpituuksia. Esim keraamiset infrapunasaunojen lämmittimet eivät tuota.

   Sitten toinen seikka on käyttöetäisyys. LightWorks-ledejä käytetään tosi läheltä, ja terassilämmitintä taas tosi kaukaa. Noissa intensiteeteissä pätee käänteisen neliön laki, eli jos (pistemäisen) säteilylähteen etäisyys kohdeesta kaksinkertaistuu, niin intensiteetti pienenee nelinkertaisesti. Jos etäisyys kymmenkertaistuu, niin intensiteetti pienenee 1024-kertaisesti.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Inverse-square_law

   Poista
  2. Kvartsi terassilämmitimistä tulee ne on lyhytaaltoisia

   Poista
  3. Wikipediassa on ainakin kvartsilämmittimistä oma osionsa: http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_heater#Quartz_heat_lamps

   "Quartz infrared heating elements emit medium wave infrared energy and are particularly effective in systems where rapid heater response is required. Tubular infrared lamps in quartz bulbs produce infrared radiation in wavelengths of 1.5–8 µm."

   1500-8000 nanometriä olisi tuon mukaan, eli kuitenkin liikaa.

   Musta noi mm. possujen kasvatukseen myytävät lämpölamput (Philips) vaikuttaa hyvältä.

   Poista
 3. Minkalainen spektri on halogeenilampussa?Mistä löytyy tuo mustan spektri?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mustan spektri? Edellisessä kommenttissa tuo sana "musta" oli vain jonkinlainen murrekäännös sanasta "minusta" :)

   Philipsin lämpölamppujen spektri: www.infraphil.info/Philips_Infraphil-PAR38E.pdf

   Tässä on hyvä kooste siitä, miten halogeenilamppujen, hehkulamppujen ja lämpölamppujen spektrit eroavat toisistaan: http://heelspurs.com/a/led/black3.gif

   Poista
 4. http://www.polarpanda.com/pp_fi/laser-pointer-red-100mw.html
  Olisiko tässäkin sopiva "hoitolaite", ilmoitettu aallonpituus 650 nm ?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuo saattaisi toimia. 650nm aallonpituutta on tosin tutkittu aika vähän, koska 660nm taitaa olla yleensä helpommin saatavilla.

   Poista
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Lysine

  "There are lysine conjugates that show promise in the treatment of cancer, by causing cancerous cells to destroy themselves when the drug is combined with the use of phototherapy, while leaving non-cancerous cells unharmed.[43]"

  Lysiinillä olisi käyttöä myös valoterapiassa wikipedian mukaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos linkistä Anonyymi,

   Tässä on jotain ihan vähän tuoreempaa juttua samoilta tutkijoilta http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja902140m

   Kiinnostava tutkimusaihe syöpään liittyen, mutta skippaan itse tarkemman perehtymisen toistaiseksi koska ei liity ainakaan "suoraan" tähän mistä puhuin :)

   Aiheeseen liittyvänä linkkinä myös: http://en.wikipedia.org/wiki/Photodynamic_therapy

   Poista
 6. Hei, osaatko neuvoa, miltä etäisyydeltä infrapunaa otetaan ja kuinka kauan kerrallaan? Minulla on Philipsin lamppu ilman ohjeita. Kärsin nivelrikosta ja olen nyt kokeillut muutaman kerran. Jostakin luin että infrapunalla voi hoitaa nuhaa, mutta piti lopettaa, koska silmät alkoivat kirvellä ja punoittaa, vaikka yritin peittää. Infrapuna kulkeutuu kaiketi vaatteidenkin läpi. Jos silmiä pitää suojata, niin miten?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Anonyymi,

   Mikä lamppu sinulla tarkalleen on?

   Lähi-infrapunaa koskeva tutkimus on toteutettu lähinnä lasereilla, joten on vaikea sanoa mikä annosmäärä voisi toimia parhaiten. Nettipalstoilla ihmiset ovat puhuneet jopa tuntien valaisusta, mutta itse kokeilisin ehkä 5-10 min jaksoja pari kertaa viikossa ja etäisyys riippuisi pitkälti lampusta (useimmiten ehkä 15-75cm etäisyydeltä).

   Olen joskus suojannut silmiä aurinkolaseilla, pipolla, uninaamiolla sekä pitämällä silmiä kiinni. Valoisassa tilassa oleskelu voi myös teoriassa vähentää pistemäisen valonlähteen häikäisevää vaikutusta.

   Poista
  2. Lamppu on infrared PAR38(jotain) 150W 230V. Olen nyt oleillut noin puolen metrin etäisyydellä n. 10 min ja istuskellut pidempään myös 1-1,5 metrissä. Kivut ovat hieman vähentyneet, varsinkin alaselässä, sormissa ei ole ollut parannusta. Olen ymmärtänyt, että infrared menee kaiken lävitse eli että lämmittää kehoa sisältä. Silloin ei silmien kiinnipitäminen auttaisi. Aion jatkaa valohoitoa, koska tuntuu jonkin verran auttavan. Lonkkien valaiseminen on vaikeaa, kun en oikein tiedä mihin sitä valoa pitää tähdätä.

   Poista
  3. Infrapuna terminä viittaa aika laajaan spektriin sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuksia.

   800nm on infrapunaa, mutta niin myös on 800000nm vielä infrapunaa.

   Tämä kirjoitus keskittyy tuohon 600-1000nm alueelle, joka läpäisee ihoa aika hyvin, mutta ei lämmitä. Terveysvaikutus ei perustu lämmittämiseen vaan mitokondriovaikutukseen.

   Suurin osa infrapunasta taas lämmittää ihoa ("lämpösäteily"), mutta se ei oikeastaan läpäise ihoa hyvin, koska vesi absorboi infrapunaa. Eli kun ihossasi on vettä, niin siihen se lämpösäteily sitten imeytyy.

   Voi toki olla, että lämpö leviää sitten ihon pinnasta ja ehkäpä pintaverenkiertokin kasvaa, mikä aiheuttaa tuntemuksen, että infrapuna lämmittäisi jotenkin syvemmältä.

   Silmien kiinnipitämisessä pointti oli erityisesti se, että ne silmille haitallisimmat aallonpituudet (sininen valo) eivät läpäise ihoa, joten ne sitten ainakin jäisivät silmäluomien tasolle eikä varsinaisesti silmiin asti. Punainen valo sen sijaan menee osittain silmäluomien läpi.

   Poista
 7. Selvästi tuntuu vähentävän kipuja. Olen pystynyt jumpassa tekemään paremmin liikkeitä eikä tarvitse fuskata koko ajan. Nyt yritän antaa infrapunaa erityisen liikerajoittuneeseen olkapäähäni ja toiseen polveen. On ollut pakko vähän karsia mihin valoa ottaa, koska valaisimen johto ei ylety eikä ole mitään telinettä valaisimelle. Pidän hoitokerran aikana sitä kädessä ja varon polttamasta sormiani. Voin kertoa siis, että näinkin lyhyet mutta säännölliset hoidot auttavat eli suosittelen, jos on nivelkipuja.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kuulostaa hyvältä :)

   Päivittelin muuten tätä listaa Kelloggin kirjan lainauksista: https://docs.google.com/document/d/1jevSr-LykF08ualZgyhWPERCGB8k6JYy3jrYVweQ-NA/edit

   Sata vuotta sitten hehkulamput olivat joissain paikoissa ihan suhteellisen yleinen terapiaväline. Saa nähdä yleistyykö taas joskus :)

   Poista
 8. Hei, kiitos artikkelista. Miehelläni on kuukausia vaivannut fisteli ( ilm.tyräverkon aiheuttama komplikaatio), joka onneksi purkautuu ulospäin. Antib.kuurit 3 kk aikana eivät ole lopettaneet eritystä. Tilasimme infrapunalampun Beurer il30. Kuinka läheltä ja kuinka kauan haava-aluetta olisi hyvä altistaa valolle tutkimasi aineiston perusteella? Kiitos jos ehdit vastata.

  VastaaPoista
 9. Kiitos Valtsu kirjoituksistasi. Olisin todella kiinnostunut löytämään hyvän ja kohtuuhintaisen infrapunalampun, jolla voin itse hoitaa kilpirauhasen vajaatoimintaani ja struumaa, sekä vanhan äitini nivelrikkoa. Pystytkö suosittelemaan tällaista tehokasta ja turvallista laitetta? Jos osaat vielä kertoa, kuinka usein ja kauanko hoitoa tulee ottaa, olen avustasi todella kiitollinen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Anonyymi,

   En osaa varmuudella suositella laitetta, joka toimisi varmasti. Mikäli kuitenkin itse pyrkisin hoitamaan lähi-infrapunalla näitä vaivoja, ostaisin varmaan seuraavan brittikaupan tuotteen: https://redlightman.com/product/infrared-mini-830/

   Optimaalinen valoannos on sekin vielä tutkimuskirjallisuudessa epäselvä juttu - toivottavasti ymmärrys kasvaa esimerkiksi vuoteen 2020 mennessä. Kokeilisin ehkä valottaa polvea tai kaulaa noin 10cm etäisyydeltä noin 1-2 minuuttia kerrallaan, pari kertaa viikossa.

   Tällöin valoannos ei jäisi ainakaan kovin pieneksi, mutta ei toisaalta kasvaisi mahdottoman suureksi. Kyseisestä laitteesta siis tulee kohtuullisen paljon lähi-infrapunaa, minkä vuoksi valotusajan ei tarvitse olla erityisen pitkä. Tämä lähi-infrapunavalo on pääosin ihmissilmälle näkymätöntä, mutta on mitattavissa siihen soveltuvalla mittarille.

   Poista
  2. Kiitos Valtsu vastauksestasi. Tilasin juuri tuon laitteen, toivotavasti siitä on paljon apua.

   Poista
  3. Kyllä, toivotaan että siitä tulee olemaan iloa! Ajattelin itsekin hommata vastaavanlaisen lähiaikoina. :-)

   Poista
 10. Hei, Minäkin olen vuosia saanut apua lihaskipuihin infrapunalampusta. Ensimmäisen kerran kävi niin, että selkä kipeytyi liian pitkäjaksoisesta paistattelusta lampun lämmössä. Tuntuu siltä kuin iho olisi palanut auringossa ja selässä on pieni, lievästi tummempi alue. Mietin nyt, että minkäköhänlaiset vauriot aiheutin iholle/kudoksilleni...?

  Terveisin,
  Heidi

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentistasi, Heidi! :)

   Tämän perusteella on tietysti vaikea sanoa tarkemmin. Lampuista ei tule juurikaan ultraviolettia, joten mahdollinen vaurio liittynee lähinnä ihon kuumentumiseen ja riippuu altistuksen voimakkuudesta ja kestosta. Voisin arvata että pystyt muutaman päivän jälkeen arvioimaan paremmin, onko kyse parissa päivässä ohi menevästä vauriosta/palovammasta vai meneekö sen kanssa pidempään.

   Punavalohoidossa on myös havaittu, että pieni altistus punaiselle valolle tai lähi-infrapunalle on terveellistä, mutta suuri altistus voi päinvastoin jopa hieman heikentää solujen toimintaa. Tämän vuoksi ylipäätään lyhyempi altistus infrapunalampulle saattaisi olla hyödyllisempää kuin lampun pitkittynyt käyttö. :-)

   Poista
  2. Hei Valtsu ja kiitos vastauksesta!
   Tänään on jo "auringossapalanut" olo helpottanut. Selkä oli tosi arka 3 päivää. Tosiaan opin nyt että liian pitkäaikainen paistattelu lämmössä ei ole hyväksi :)Mutta pääasia oli saada hartia- ja hiirikäsikipu taltutettua, ja siihen lamppuhoito auttoi :)

   Aurinkoista kevättä toivottaen
   Heidi

   Poista