lauantai 2. joulukuuta 2023

Hammaslääketieteen oppikirjoja (luettelo)

 1. Johdanto

Hammaslääkärin ammattissa oleellinen taito on kehittää osaamistaan työelämävuosina vielä valmistumisenkin jälkeen. Tähän on monia erilaisia keinoja kuten koulutustilaisuuksiin osallistuminen, alan lehtien lukeminen ja kollegojen kanssa keskustelu. 

Yksi hyvä hammaslääketieteen tietolähde ovan oppikirjat. Tein oheisen listan hammaslääketieteen teoksista kartoittaakseni hieman, mistä kaikista aiheista on julkaistu minkä verran oppikirjoja. Projektin aikana yllätyin siitä, kuinka suuri määrä kattavia teoksia eri kliinisistä aiheista on julkaistu.

Listassa on joidenkin kirjojen kohdalla tähtisymboli () osoittamaan lähinnä sitä, että kirja vaikuttaa sisällöllisesti erityisen hyvältä.


2. Luettelo hammaslääketieteen oppikirjoista

AihealueKirjan nimiVuosiKustantamo
Anatomia
Atlas of Oral and Maxillofacial Anatomy2021Springer
Essentials of Oral Histology and Embryology2018Elsevier
Anatomy for Dental Medicine in Your Pocket2018Thieme
Anatomy for Dental Medicine2016Thieme
Netter's Head and Neck Anatomy for Dentistry2012Elsevier
Textbook of Head and Neck Anatomy2010Wolters Kluwer
Sobotta Atlas of Human Anatomy - Head, Neck, Upper Limb2006Elsevier
McMinn's Color Atlas of Head and Neck Anatomy2004Mosby
Digitaalinen hammaslääketiede
Digitization in Dentistry - Clinical Applications2021Springer
Digital Restorative Dentistry2019Springer
Ehkäisevä hammashoitoPrimary Preventive Dentistry2013Pearson
Eläinten hammashoito
The Veterinary Dental Patient - A Multidisciplinary Approach (2021)2021Wiley Blackwell
Atlas of Dentistry in Cats and Dogs2020Thieme
Wiggs’s Veterinary Dentistry - Principles and Practice2019Wiley Blackwell
Visual Atlas of Oral and Dental Pathologies in Cats2017Servet
Dentistry in Rabbits and Rodents2015Wiley Blackwell
Endodontia Käytännön juurihoito2021Dental Mammoth Oy
Clinical Atlas of Retreatment in Endodontics2021Wiley Blackwell
Pathways of the Pulp2021Elsevier
The Principles of Endodontics2020Oxford University Press
Ingle's Endodontics2020PMPH USA
Grossman's Endodontic Practice2020Wolters Kluwer
Essential Endodontology: Prevention and Treatment of Apical Periodontitis2020Wiley Blackwell
Endodontology at a Glance2019Wiley Blackwell
Common Complications in Endodontics Prevention and Management2018Springer
Textbook of Endodontology2018Wiley Blackwell
Clinical Cases in Endodontics2018Wiley Blackwell
Harty’s Endodontics in Clinical Practice2017Elsevier
Current Therapy in Endodontics2017Wiley Blackwell
The Guidebook to Molar Endodontics2017Springer
Endodontics Review: A Study Guide2016Quintessence Publishing
A Concise Guide to Endodontic Procedures2015Springer
Endodontics: Principles and Practice2014Elsevier
Pitt Ford's Problem-Based Learning in Endodontology2011Wiley
Pocket Atlas of Endodontics2006Thieme
Endodontics: Volume 12004Il Tridente
Englannin kieli Dental Terminology2013Delmar
EpidemiologiaOral Epidemiology: A Textbook on Oral Health Conditions, Research Topics and Methods2021Springer
Esteettinen hammashoito
Esthetics in Dentistry2018Wiley Blackwell
Shortcuts in Esthetic Dentistry2017Quintessence Publishing
Practical Procedures In Aesthetic Dentistry2017Wiley Blackwell
Esthetic Dentistry A Clinical Approach to Techniques and Materials2015Elsevier
Comprehensive Esthetic Dentistry2015Quintessence Publishing
Principles and Practice of Esthetic Dentistry - Essentials of Esthetic Dentistry2015Elsevier
Contemporary Esthetic Dentistry2012Elsevier
GenetiikkaGenetic Basis of Oral Health Conditions2019Springer
Hammashoitajan oppikirjatDental Assisting - A Comprehensive Approach2017Cengage Learning
HammastekniikkaBasics of Dental Technology2015Blackwell Pub
Hammastraumat
Traumatic Dental Injuries in Children - A Clinical Guide to Management and Prevention2021Springer
Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth2019Wiley Blackwell
Hampaan morfologia
Dental Anatomy and Morphology2019Quintessence Publishing
The Art of Occlusal and Esthetic Waxing2019Quintessence Publishing
Waxing for Dental Students2018Quintessence Publishing
Woelfel's Dental Anatomy2017Wolters Kluwer
Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion2014Elsevier
Atlas of the Human Dentition2012People's Medical Publishing House
Crown and Bridge Anatomical Waxing2009PTC
Hampaan restaurointi
Restoration of Root Canal-Treated Teeth - An Adhesive Dentistry Perspective2016Springer
Esthetic and restorative dentistry - Material Selection and Technique2013Quintessence Publishing
Adhesive Restoration of Endodontically Treated Teeth2008Quintessence Publishing
Harjoitustehtäviä
Best of Five For Dentistry2014PasTest
MCQs for Dentistry2014PasTest
OSCEs for Dentistry2013PasTest
HoitokomplikaatiotAvoiding and treating dental complications - Best practices in dentistry2016Wiley Blackwell
Kariologia ja korjaava hoito
Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry2018Elsevier
Dental Composite Materials for Direct Restorations2018Springer
Essentials of Dental Caries2016Oxford University Press
Evidence-Based Caries Prevention2016Springer
Pickard's guide to minimally invasive operative dentistry2015Oxford University Press
Textbook of Operative Dentistry2015Jaypee
Layers - An Atlas of Composite Resin Stratification2012Quintessence Publishing
Toothwear - The ABC of the Worn Dentition2011Wiley Blackwell
Kliininen hammashoito
Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry2016Elsevier
Clinical Problem Solving in Dentistry2010Elsevier
Käsikirjat ja hakuteokset
Diseases and Conditions in Dentistry - an Evidence-Based Reference2018Wiley Blackwell
Jaypee's Dental Dictionary2016Jaypee
Oxford Handbook of Clinical Dentistry2014Oxford University Press
Ortodontia
An Introduction to Orthodontics2019Oxford University Press
Contemporary Orthodontics2019Elsevier
Evidence-Based Orthodontics2018Wiley Blackwell
Essential Orthodontics2018Wiley Blackwell
Facial Aesthetics2011Wiley Blackwell
Orthodontic Therapy - Fundamental Treatment Concepts - Color Atlas of Dental Medicine2017Thieme
Orthodontics - Current Principles and Techniques2017Elsevier
Atlas of Orthodontic Case Reviews2017Wiley Blackwell
Manual of Wire Bending Techniques2010Quintessence Publishing
Orthodontics at a Glance2008Blackwell
Orthodontic Cephalometry1995Mosby-Wolfe
Ortognaattinen kirurgia
Essentials of Orthognathic Surgery2022Quintessence Publishing
Dentofacial Esthetics - From Macro to Micro2020Quintessence Publishing
Parodontaalikirurgia
Periodontal and Peri-implant Plastic Microsurgery2021Quintessence Publishing
Practical advanced periodontal surgery2020Wiley Blackwell
Esthetic Soft Tissue Management of Teeth and Implants2013Wiley Blackwell
Plastic-Esthetic Periodontal and Implant Surgery: A Microsurgical Approach2012Quintessence Publishing
Parodontologia
Periodontology (BDJ Clinician’s Guides)2021Springer
Periodontal Review QA2020Quintessence Publishing
Newman and Carranza’s Clinical Periodontology (13. painos)2019Elsevier
Carranza's Clinical Periodontology (12. painos)2015Elsevier
Clinical Periodontology and Implant Dentistry2015Wiley Blackwell
Ultrasonic Periodontal Debridement - Theory and Technique2014Wiley Blackwell
Mucogingival Esthetic Surgery2013Quintessenza Edizioni
Clinical Cases in Periodontics2011Wiley Blackwell
Pedodontia
Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry2021Wiley Blackwell
Paediatric Dentistry for the General Dental Practitioner2021Springer
Pediatric Dentistry: Infancy Through Adolescence2019Elsevier
Pediatric Dentistry - A Clinical Approach2017Wiley Blackwell
Pediatric Endodontics - Current Concepts in Pulp Therapy for Primary and Young Permanent Teeth2016Springer
Clinical Cases in Pediatric Dentistry2012Wiley Blackwell
Perustaidot / TaitopajaPre-Clinical Dental Skills at a Glance2015Wiley Blackwell
Potilaan yleissairaudet
The ADA Practical Guide to Patients with Medical Conditions2016Wiley Blackwell
Scully's Medical Problems in Dentistry2014Elsevier
Protetiikka: Yleinen
Preclinical Manual of Prosthodontics2018Elsevier
Concise Prosthodontics2017Elsevier
Functional Occlusion in Restorative Dentistry and Prosthodontics2016Elsevier
Clinical Cases in Prosthodontics2014Wiley Blackwell
Clinical Cases in Restorative and Reconstructive Dentistry2010Wiley Blackwell
Protetiikka: Implantit
The ADA Practical Guide to Dental Implants2021Wiley Blackwell
Misch's Contemporary Implant Dentistry2021Elsevier
Practical Procedures in Implant Dentistry2021Wiley Blackwell
Advances in Esthetic Implant Dentistry2019Wiley Blackwell
Clinical Cases in Implant Dentistry2017Wiley Blackwell
Quick reference to dental implant surgery2017Wiley Blackwell
Implant Dentistry At a Glance2017Wiley Blackwell
Implant Restorations - A Step-by-Step Guide2014Wiley Blackwell
Protetiikka: Irtoproteesit
Removable Prosthodontics at a Glance2019Wiley Blackwell
Kratochvil’s Fundamentals of Removable Partial Dentures2018Quintessence Publishing
Removable Partial Dentures - A Practitioners’ Manual2016Springer
McCracken’s Removable Partial Prosthodontics2015Elsevier
Textbook of Removable Prosthodontics - the Scandinavian Approach2012Munksgaard Danmark
Removable Partial Dentures - A Clinician's Guide2009Wiley Blackwell
Stewart’s Clinical Removable Partial Prosthodontics2008Quintessence Publishing
A Colour Atlas of Removable Partial Dentures1989Wolfe Medical Publications
An Atlas of Removable Partial Denture Design1988Quintessence Publishing
Protetiikka: Kiinteä
Contemporary Fixed Prosthodontics2016Elsevier
Fundamentals of Fixed Prosthodontics2012Quintessence Publishing
Prosthodontics at a Glance2012Wiley Blackwell
Protetiikka: Kokoproteesit
Application of the Neutral Zone in Prosthodontics2017Wiley Blackwell
Textbook of Complete Dentures2009People's Medical Publishing House
Purentafysiologia
Occlusal Splints for Painful Craniomandibular Dysfunction2022Quintessence Publishing
MRI of the Temporomandibular Joint - Correlation Between Imaging and Pathology2020Springer
Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion2019Elsevier
Contemporary Management of Temporomandibular Disorders: Fundamentals and Pathway to Diagnosis2019Springer
Contemporary Management of Temporomandibular Disorders: Non-Surgical Treatment2019Springer
Temporomandibular Disorders: A Translational Approach From Basic Science to Clinical Applicability2018Springer
Clinical Cases in Orofacial Pain2017Wiley Blackwell
Comprehensive Occlusal Concepts in Clinical Practice2011Wiley Blackwell
Temporomandibular Disorders: A Problem-Based Approach2011Wiley Blackwell
Manual of Temporomandibular Disorders2010Wiley Blackwell
Puuduttaminen ja sedaatio
Local Anaesthesia in Dentistry2017Springer
Successful local anesthesia for restorative dentistry and endodontics2017Quintessence Publishing
Anesthesia Complications in the Dental Office2015Wiley Blackwell
Basic Guide to Dental Sedation Nursing2011Wiley Blackwell
Clinical Sedation in Dentistry2009Wiley Blackwell
Radiologia
White and Pharoah’s Oral Radiology: Principles and Interpretation2018Elsevier
Diagnostic Imaging: Oral and Maxillofacial2017Elsevier
Atlas of Oral and Maxillofacial Radiology2017Wiley Blackwell
Dental Radiography: Principles and Techniques2016Elsevier
Radiology for the Dental Professional2014Elsevier
Essentials of Dental Radiography2013Pearson
Essentials of Dental Radiography and Radiology2013Elsevier
Endodontic Radiology2012Wiley Blackwell
Pocket Atlas of Dental Radiology2007Thieme
Color Atlas of Dental Medicine: Radiology1993Thieme
Raskaana oleva potilasDental Management of the Pregnant Patient2018Wiley Blackwell
Suu- ja leukakirurgia
Atlas of Oral and Maxillofacial Surgery2021Springer
Drug-Induced Osteonecrosis of the Jaws How to Diagnose, Prevent, and Treat It2021Quintessence Publishing
Oral Board Review for Oral and Maxillofacial Surgery2021Springer
Oral and Maxillofacial Surgery2018Elsevier
Textbook of Oral & Maxillofacial Surgery2018Elsevier
Operative Oral and Maxillofacial Surgery2017Taylor & Francis
Manual of Minor Oral Surgery for the General Dentist2016Wiley Blackwell
Atlas of Oral and Maxillofacial Surgery2016Elsevier
Atlas of Operative Oral and Maxillofacial Surgery2015Wiley Blackwell
Essentials of Oral and Maxillofacial Surgery2014Wiley Blackwell
Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery2014Elsevier
Suugeriatria
Textbook of Geriatric Dentistry2015Wiley Blackwell
Improving Oral Health for the Elderly2008Springer
Suun kehitysbiologia ja histologia
Fundamentals of Oral Histology and Physiology2015Wiley Blackwell
Orban's Oral Histology and Embryology2015Elsevier
Ten Cate’s Oral Histology - Development, Structure, and Function2012Elsevier
Suun mikrobiologiaOral Microbiology at a Glance2010Wiley Blackwell
Suupatologia
Clinical Guide to Oral Diseases2021Wiley Blackwell
Contemporary Oral Medicine2019Springer
Color Atlas of Oral and Maxillofacial Diseases2018Elsevier
Soames’ and Southam’s Oral Pathology2018Oxford University Press
The ADA Practical Guide to Soft Tissue Oral Disease2018Wiley Blackwell
Color Atlas of Oral Diseases - Diagnosis and Treatment2017Thieme
Cawson's Essentials of Oral Pathology2017Elsevier
Atlas of Oral Diseases - A Guide for Daily Practice2016Springer
Color Atlas of Common Oral Diseases2016Wolters Kluwer
Oral and Maxillofacial Pathology2016Elsevier
Oral Pathology - Clinical Pathologic Correlations2016Elsevier
General and Oral Pathology for Dental Hygiene Practice2014F.A. Davis Company
Oral Pathology For The Dental Hygienist2014Elsevier
Oral and Maxillofacial Medicine - The Basis of Diagnosis and Treatment2013Elsevier
Oral Medicine and Pathology at a Glance2010Wiley Blackwell
Terveydenhuolto
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lainsäädäntö 20242024Edita
Johtaminen lääkärin työnä2023Duodecim
Theory in A Nutshell: A practical guide to health promotion theories (4. painos)2022McGraw Hill
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa2022Duodecim
Terveyden edistäminen2022Duodecim
Etiikasta ekonomiaan - ja takaisin2021Duodecim
Lääkärin etiikka (pdf)2021Suomen Lääkäriliitto
Essential Dental Public Health2013Oxford University Press
Epidemiologia ja biostatistiikka2012Duodecim
Terveystaloustiede2009Sanoma Pro
Community Oral Health2007Quintessence Publishing
TyöelämäHow To Survive Dental Performance Difficulties2018Wiley Blackwell
Työvälineet ja materiaalit
Dental Instruments - A Pocket Guide2017Elsevier
Dental Materials at a Glance2013Wiley Blackwell
ValokuvausEssentials of Dental Photography2019Wiley Blackwell
Yleisteokset
Dentistry at a Glance2016Wiley Blackwell
Mosby's Review for the NBDE Part Two2015Elsevier
Master Dentistry: Oral and Maxillofacial Surgery, Radiology, Pathology and Oral Medicine2013Elsevier
Master Dentistry: Restorative Dentistry, Paediatric Dentistry and Orthodontics2013Elsevier
Master Dentistry: Oral Biology2011Elsevier
Therapia Odontologica2008Duodecim