keskiviikko 29. huhtikuuta 2015

Punaisen valon ja lähi-infrapunan terapeuttiset vaikutukset (2015)


Päivitys (12/2016)

Artikkelista on saatavilla päivitetty versio:1. Johdanto


"Penetrating red light is possibly the fundamental anti-stress factor for all organisms. The chronic deficiency of such light is, I think, the best explanation for the deterioration which occurs with aging."
-Raymond Peat (1994)

Lukiessani biologi Ray Peatin artikkeleita pari vuotta sitten huomasin Peatin suosittelevan monissa kirjoituksissaan punaista valoa terveyden parantamiseksi ja mainitsevan usein, kuinka pimeys ja sininen valo voivat olla haitaksi terveydelle.

Peatin näkökulma ei tuntunut minusta aluksi uskottavalta, mutta myöhemmin minulle selvisi että oikeastaan punaisen valon vaikutuksia on tutkittu jopa suhteellisen paljon, ja sen terveyttä edistävät vaikutukset saattavat olla parhaimmassa tapauksessa hyvinkin mittavia.

Aihetta ei juurikaan tunneta Suomessa, joten tässä kirjoituksessa käsittelen laajasti tutkimusta punaisen valon ja lähi-infrapunan terveysvaikutuksista.

Artikkelistani on olemassa myös englanninkielinen versio. Vuodesta 2016 lähtien aiheesta löytyy myös kattava Wikipedia-artikkeli nimeltä Pienteholaserhoito.

Lisää tietoa tästä valoaiheesta tarjoaa myös vuonna 2016 kirjoittamani artikkeli Kirjoitukseni Erikoislääkäri-lehdessä: "Punainen valo ja lähi-infrapuna sairaustilojen hoidossa".
2. Valon vaikutusmekanismit

Tietyt sähkömagneettisen säteilyn aallonpituudet lisäävät kudosten energiantuotantoa aktivoimalla mitokondrioissa soluhengitysentsyymi sytokromioksidaasia.[1-4] Yksi keskeinen mekanismi näyttäisi olevan sytokromioksidaasiin sitoutuneen ja täten hapen kanssa kilpailevan typpioksidin irrotus (fotodissosiaatio) sytokromioksidaasista.[5-8]

Näemme silmillämme 400-700nm säteilyä
(sininen, vihreä ja punainen valo).
Terapeuttisia vaikutuksia näyttäisi
olevan  600-1070nm säteilyllä
(punainen valo, lähi-infrapuna).
Valon vaikutus sytokromioksidaasiin tapahtuu pitkälti aallonpituuksilla 600-1070nm, eli käytännössä punaisella valolla ja lyhytaaltoisella infrapunalla.[1,83]

Tämän haarukan sisällä toiset aallonpituudet toimivat ilmeisesti paremmin kuin toiset. Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa havaittiin että 660nm ja 810nm säteet tuottivat hyötyvaikutuksia, mutta 730nm ja 980nm säteet eivät.[130]

Näkyvä punainen valo ei pääse vaikuttamaan kovin syvällä kudoksissa, sillä se läpäisee ihoa melko huonosti. Sen sijaan lähi-infrapuna pääsee ihon alle melko hyvin. Sen teho vähenee noin tuhatkertaisesti jokaisen 2-3 senttimetrin jälkeen, mutta madoilla on huomattu että solutason vaikutuksiin riittäisi äärimmäisen pienikin valomäärä.[9-11]

Valon vaikutus on siis ensisijaisesti paikallista, mutta tämän artikkelin myöhemmissä osioissa käsitellään myös lähi-infrapunan systeemistä, verisolujen kautta koko elimistöön leviävää vaikutusta.

Myös Peatin väitteelle sinisen valon haitallisuudesta löytyy hieman tukea. Sininen valo voi ainakin suurina annoksina estää samaisen sytokromioksidaasin toimintaa, mikä voi silmien häiriintyneen aineenvaihdunnan kautta aiheuttaa vaurioita verkkokalvoon.[12,13]
3. Valon terapeuttiset vaikutukset: Historiaa ja tutkimussuuntauksia

Hehkulampputerapia 1900-luvun alussa: Punaisen valon terapeuttinen käyttö ei ole ilmiönä aivan uusi. Raportteja löytyy aina 1800-luvulta asti, tunnetuimpana esimerkkinä valoterapialla lääketieteen Nobel-palkinnon voittaneen Niels Finsenin isorokon hoitoa koskeva artikkeli The Red Light Treatment of Small-Pox vuodelta 1895.[14]
John H. Kelloggin kirja (1910) on
vapaasti luettavissa Archive.org
-sivustolla.

Vuonna 1910 lääkäri John Harvey Kellogg julkaisi 200-sivuisen kirjan Light Therapeutics, johon hän keräsi suuren määrän tietoa hehkulamppujen ja kaarilamppujen tuottaman valon terapeuttisesta käytöstä lukuisiin vaivoihin. Hän raportoi kirjassaan omia hoitokokemuksiaan sekä muiden aikansa tutkijoiden havaintoja, ja totesi valoterapiasta olevan hyötyä mm. kaljuuntumiseen, uupumukseen, diabetekseen, sydäntautiin ja lihavuuteen.[15, ks. Liite 1]

Kelloggin lisäksi valoterapiaa olivat käsitelleet kirjoissaan myös lääkäri Margaret Cleaves (1904) sekä hieman myös Leopold Freund (1904).

Kelloggin kirjan jälkeen tieto valon terapeuttisista vaikutuksesta ilmeisesti alkoi hiljalleen unohtua, joskin olen kuullut tarinoita, kuinka vielä vuosikymmeniä sitten hammaslääkärit saattoivat määrätä infrapunalampun valoa lievittämään operaation jälkeistä kipua.

Laservalojen nousu (1960-): Sen sijaan 1960-luvun alussa eli noin viisikymmentä vuotta Kelloggin kirjan jälkeen keksittiin ensimmäiset punaista valoa tuottavat laserit. Muutamia vuosia myöhemmin unkarilaistutkija Endre Mester raportoi laservalon nopeuttavan hiirten karvojen kasvamista. Pian havainnot ulottuivat myös haavojen paranemiseen - ja 1970-luvun alussa ilmestyi myös ihmistutkimuksia aiheesta [83].

Tutkimuksenteko kiihtyi ensin käsittääkseni erityisesti Neuvostoliiton alueella, jossa punaisen valon tai lähi-infrapunan raportoitiin 1970- ja 1980-luvuilla mm. suojaavan koe-eläimiä röntgensäteilyltä. 1980- luvun lopulta asti aiheesta alettiin julkaista enemmän tutkimusta etenkin kiputilojen hoitoon [162].

Valoterapia nykyään: Länsimaissa aiheeseen liittyvä tutkimus on käynnistynyt merkittävästi vasta 2000-luvulla, ja valtaosa kiinnostavista tutkimuksista on julkaistu vasta viimeisten viiden vuoden aikana. Julkaisutahti on nykyisin melko kova, minkä osoittavat vuonna 2014 aiheeseen liittyen julkaistut noin 400 tutkimusartikkelia.

Tähän asti tärkeimpiä tutkimusmaita ovat olleet Brasilia, Iran ja Turkki, mutta tutkimusnäytön kertyessä aiheen käsittely saattaa alkaa kiinnostaa myös Euroopan maiden tutkijoita. Tähän asti ainakin Italia, Kroatia, Espanja, Tsekki, Ruotsi, Norja, Kreikka, Serbia, Itävalta, Sveitsi, Ukraina ja Venäjä ovat tuottaneet tutkimusartikkeleita LLLT-hoidoista. Yliopistoilla on myös aiheeseen paneutuvia tutkimusryhmiä, esimerkkinä vaikkapa professori Paul Cooperin tutkimusyhmä Birminghamin yliopistossa.

Ehdottomasti suurin osa tutkimuksesta lukeutuu termin LLLT eli low-level laser therapy alle. Jatkuvasti yleistyvä uusi nimitys on photobiomodulation. Hoitona on siis yleensä matalatehoinen laservalo, jonka teho on tavallisesti alle 100mW. Lisäksi on julkaistu huomattavasti tutkimusta myös LED-valoilla sekä jonkin verran tutkimuksia muilla valonlähteillä.

Näistä hoitomuodoista käytetään tutkimusartikkeleissa useita hieman samansuuntaisia nimityksiä kuten narrow-band light therapy, near-infrared light, 670nm light, helium-neon laser, phototherapy, laser phototherapy, low-level phototherapy, photobiomodulation, photobiostimulationlow-level light therapy, laser acupuncture, water-filtered infrared-A, visible light, polarized-light therapy ja light-emitting diode irradiation. Myös erilaiset kirjainlyhenteet kuten LPT, LILT, LPLT ja LEDT ovat olleet käytössä.

Yhteistä kaikille näistä on kuitenkin se, että käytetyt aallonpituudet sijoittuvat punaisen valon tai lähi-infrapunan alueelle.

Tutkimuksissa on annettu hoidettavalle alueelle usein monokromaattista valoa eli yhtä tiettyä aallonpituutta (mm. 630, 633, 660, 670, 710, 780, 808, 810, 890, 904, 940, 1064 tai 1072nm), ja eri tutkimusten välillä on merkittävästi vaihtelua valoannoksen määrässä, valolaitteen tehossa, valon pulssituksessa tai valonsäteen koossa. Kyse on siis laajasta kirjosta tutkimuksia, joissa on annettu valoa usein hyvin vaihtelevilla parametreilla.

Valoterapian on raportoitu lukuisissa (usein kontrolloiduissa, kaksoissokkoutetuissa) tutkimuksissa olevan hyödyksi hyvinkin laajaan kirjoon erilaisia sairauksia. Alla on lueteltu joitakin näistä valoterapian mahdollisista kohteista:

Aftat [16,17]
Akillesjänteen tulehdus [19]
Akne [19]
Auringossa palaminen (eryteema) [20]
Dysmenorrea (kivuliaat kuukautiset) [21]
Enterorokko [22]
Fibromyalgia [23,24,150]
Haavojen paraneminen [25]
Huuliherpes [26-31]
Ientulehdus/parodontiitti [32-35]
Ihohaavauma (lääkehoitoon vastaamaton) [36]
Kaljuuntuminen (miesten) [37,38]
Kasvojen ihon kunto / rypyt [39,40]
Kasvolihasten kivut [41]
Kehon kiinteytys [42,43]
Kemoterapian aiheuttama haavainen suutulehdus [44-47]
Kolesteroliarvot [48,49]
Krooninen kilpirauhastulehdus [50,51,135,151,163-166]
Krooninen niskakipu [157,158]
Krooninen poskiontelotulehdus [52,53]
Kuiva suu / kserostomia [54,55]
Kynsisieni (onychomycosis) [56]
Levottomat jalat [57,58]
Likitaittoisuus, rappeuttava [59]
Lymfedeema (imunestekierron häiriö) [60,61]
Painehaava [62]
Polven nivelrikko [63-66,138]
Psoraasi (hoitoresistentti) [160]
Mieliala/masennus [67-69]
Niskan myofaskiaalinen kipu [70]
Sepelvaltimon pallolaajennus [140]
Silmänpohjan ikärappeuma [71]
Rasitusrintakipu [72]
Raynaudin oire (valkosormisuus) [73]
Tenniskyynärpää (epikondyliitti) [74]
Unen laatu [75]
Viisaudenhampaan poiston jälkioireet [76,92]
+ mahdollisesti muita vaivoja (listaa päivitetään myöhemmin)

(Huom! Hoitotehot ja aallonpituudet vaihtelevat tutkimuksesta toiseen, mikä osaltaan saattaa selittää tulosten vaihtelua yksittäisten tutkimusten välillä.)

Aiheesta on myös paljon eläintutkimusta, jota esitellään lyhyesti alempana.

Lisäksi on olemassa hyvin paljon Venäjällä ja Ukrainassa aiheesta toteutettua tutkimusta, joista tiedetään länsimaissa yleisesti ottaen hyvin vähän. Osittain syynä on kielimuuri ja osaltaan myös tutkimuskirjallisuuden vaikeampi saatavuus. Ongelmaa lisää se, ettei Venäläisessä tieteenteossa aina myöskään noudateta länsimaisia tutkimusstandardeja kovin perinpohjaisesti.

4. Terapeuttiset mahdollisuudet: Pari esimerkkiä erinomaisista hoitotuloksista

4.1. Silmänpohjan ikärappeuma

Saksalaisen klinikan 200 potilastapauksen retrospektiivisessä analyysissä selvitettiin lähi-infrapunan vaikutusta ikääntyneiden ihmisten silmiin. Useimmilla potilailla oli kaihi.[71]

Hoitoryhmän koehenkilöt saivat melko pienen annoksen lähi-infrapunaa (matalatehoisena laserina) silmiinsä (sidekalvon läpi) yhteensä neljä kertaa kahden viikon aikana. Lisäksi analysoitiin kontrollihenkilöitä jotka saivat lumehoitoa.

Lumeryhmäläisten näössä ei tapahtunut muutoksia, mutta hoitoryhmässä noin 95%:llä potilaista näkö parani, monilla jopa hyvin merkittävästi. Suuri osa potilaista näki hoidon jälkeen Snellenin testissä 2-4 riviä alemmas kuin ennen hoitoa. Parantunut näkö säilyi 3-36 kuukautta hoidon jälkeen.

Tämän lisäksi koehenkilöillä havaittiin turvotuksen, verenvuodon, metamorfopsian, pälvisokeuden ja värisokeuden vähenemistä.

Tuloksia ei ole toistettu satunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa, mutta sen sijaan eläinkokeista ja yksittäisistä tapausselostuksista löytyy lisätukea valohoidon vaikutuksista silmiin.


4.2. Nivelrikko

Unkarilaiset tutkijat Béla Hegedűs ym. tutkivat lähi-infrapunan käyttöä polven nivelrikon hoidossa. Hoitoryhmä sai kahdesti viikossa 4vk ajan lähi-infrapunaa (matalatehoisena laserina) oireilevan nivelen kohdalle, ja plaseboryhmä sai sata kertaa pienemmän annoksen.[63]


Valohoitoryhmä
(kipu asteikolla 0-10)
Lumehoitoryhmä
(kipu asteikolla 0-10)
Ennen hoitoa
5.75
5.62
Viimeisen hoitokerran jälkeen
1.71
4.13
2kk viimeisen hoitokerran jälkeen
1.18
4.12

Kuten taulukosta näkyy, viimeisessä mittauksessa lumehoitoryhmässä kipu oli vielä huomattavaa (4.12) mutta valohoitoryhmässä kipu oli suurimmaksi osaksi poistunut (1.18).

Nivelrikon hoidosta lähi-infrapunalla on julkaistu tämän lisäksi muitakin tutkimuksia ja tulokset ovat olleet vaihtelevia. Tuoreessa meta-analyysissä hyötyä ei havaittu, mutta siinä oli muutamia puutteita jotka voivat selittää tulosta.4.3. Huuliherpes

Wienin yliopiston tutkimuksessa toistuvista huuliherpesinfektioista kärsivät potilaat jaettiin kahteen ryhmään: Hoitoryhmän koehenkilöiden oireillutta aluetta valaistiin näkyvällä punaisella valolla (matalatehoinen laser) kymmenen minuuttia päivässä kahden viikon ajan. Hoito tehtiin oireettomana ajanjaksona.[26]
Ryhmien välillä oli 12-kertainen ero
siinä, kuinka kauan kesti ennen
kuin herpesoireet toistuivat.
(Schindl&Neumann 1999)

Plaseboryhmälle tehtiin muuten sama, mutta laite oli hoidon aikana pois päältä. Koehenkilöillä oli hoidon aikana maski, joten he eivät tienneet kummassa ryhmässä olivat.

Koehenkilöitä neuvottiin palaamaan takaisin lääkärille silloin kun heille ilmenee huuliherpesinfektio seuraavan kerran. Hoitoryhmän koehenkilöillä tähän meni keskimäärin yli 8 kuukautta, mutta plaseboryhmän potilaat palasivat lääkärille keskimäärin kolmessa viikossa, yli kymmenen kertaa nopeammin.4.4. Viisaudenhampaan poisto

Vuonna 2013 julkaistussa italialaistutkimuksessa tutkittiin potilaita, joilta poistettiin alaviisaudenhammas kirurgisesti. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai leikkauksen jälkeen lähi-infrapunaa suuhun ja posken iholle.[92]

Laseria saaneilla leikkauksen jälkeinen kivun määrä oli selvästi pienempi. Lisäksi myös kasvojen turvotus oli poistoa seuraavana päivänä hyvin vähäistä verrattuna kontrolliryhmään.

Valohoitoa saaneet potilaat arvioivat leikkausta seuraavana
päivänä kivun suuruudeksi 3.75, kun taas kontrolliryhmässä
kivun suuruudeksi arvioitiin 7.1 pistettä. 

4.5. Kilpirauhasen vajaatoiminta

Brasilian São Paolon yliopistossa toteutettiin kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla satunnaistettu tutkimus, joissa testattiin lähi-infrapunan vaikutusta kilpirauhasen toimintaan.[51]

Tutkimuksessa aktiiviryhmä kävi viiden viikon aikana kymmenen hoitokertaa, joiden aikana heille annettiin lähi-infrapunaa kaulaan, kilpirauhasen kohdalle. Plaseboryhmä sai samanlaisen käsittelyn, mutta valon intensiteetti oli huomattavasti pienempi.

Näiden hoitokertojen jälkeen kaikilta potilailta jätettiin tyroksiinilääkitys pois, ja heidän hormonitasojaan seurattiin seuraavien kuukausien aikana. Tyroksiiniannosta nostettiin hiljalleen, mikäli arvot eivät palautuneet viitteisiin ilman apua.

Kontrolliryhmässä vajaatoiminta jatkui tyroksiinin lopettamisen jälkeen ja lopulta lääkitystä piti jatkaa alkuperäistä suuremmalla annostuksella. Sen sijaan valoterapiaa saaneista potilaista 48% säilytti normaalit hormonitasot täysin ilman lääkitystä, ja lopuillakin potilaista tyroksiinin tarve aleni hieman.

Keskimääräinen tyroksiiniannos aktiiviryhmässä: 93µg -> 39µg
Keskimääräinen tyroksiiniannos kontrolliryhmässä: 90µg -> 107µg

Valoterapiaa saaneissa potilaissa havaittiin myös muita myönteisiä muutoksia liittyen kilpirauhasen toimintaan (kilpirauhasen koko, TPO:n vasta-aineet sekä "echogenicity index").

Ja kuten monien muidenkin vaivojen kohdalla, myös nämä lähi-infrapunan hyödylliset vaikutukset kilpirauhasen vajaatoimintaan on toistettu muissakin kokeissa, kuten esimerkiksi samaisen yliopiston pilottitutkimuksessa sekä Ukrainassa V. I. Danilevskin endokriinisten ongelmien instituutin tutkimuksissa. Venäjällä ainakin Vera Krivova ja Aleksandr Poljakov ovat kirjoittaneet väitöskirjat aiheesta, ja raportoivat samansuuntaisia tuloksia.[50,135,151,163-166]

Uudessa kirjoituksessani on lisää tietoa lähi-infrapunan vaikutuksesta kilpirauhasen sairauksiin: Voiko lähi-infrapuna lievittää tai parantaa kilpirauhasen vajaatoimintaa?

5. Mahdollinen systeeminen anti-inflammatorinen vaikutus

Yleensä lähi-infrapunaterapiaa sovelletaan sairastuneeseen kudokseen, eli esimerkiksi nivelrikkopotilaan polveen, huuliherpespotilaan huuleen tai kilpirauhaspotilaan kaulaan. Hoitovaikutus on ensisijaisesti paikallinen.

Kuitenkin valolla näyttäisi olevan myös joitakin systeemisiä vaikutuksia elimistöön, jotka leviävät mahdollisesti veren kautta. Muun muassa alan tutkija Natalya Zhevago on julkaissut kiinnostavan tutkimuksen, jossa koehenkilöille annettiin erityisellä halogeenilampulla näkyvää valoa ja infrapunaa alaselkään ristiluun kohdalle.[77] Annettu valo oli muuten melko samanlaista kuin auringonvalo mutta se ei sisältänyt UV-säteilyä eikä sinistä valoa. Infrapunaosuus oli myös polarisoitu, mikä voi tehostaa vaikutusta hieman.[78]

Tutkimuksen koehenkilöiltä otettiin valosäteilysyksen jälkeen verinäytteet, jotka näyttivät että paikallisella säteilytyksellä oli myös systeemisiä vaikutuksia. Koehenkilöiden tulehdussytokiinit (erityisesti TNF-α ja IL-6 ym) laskivat huomattavasti kaikilla kokelailla, mutta erityisen paljon niillä joiden tasot olivat alunperin koholla. Lisäksi koehenkilöiden anti-inflammatoristen sytokiinien konsentraatiot nousivat, etenkin jos ne olivat alunperin matalat.[77]

A dramatic decrease in the level of pro-inflammatory cytokines TNF-α, IL-6, and IFN-γ was revealed: at 0.5 h after exposure of volunteers (with the initial parameters exceeding the norm), the cytokine contents fell, on average, 34, 12, and 1.5 times[...]

Toisessa tutkimusryhmässä havaittiin, että polarisoitu valo suojasi jäniksiä valtimonkovettumataudilta. Valo kohdistettiin jänisten korvien ulkopinnoille.[167]

"Lovastatin (0.002% in diet) or daily 5-min or 20-min PLT [polarized-light therapy] on the outside surface of ears was started 2 weeks after induction of hypercholesterolemia. [...] [T]he anti-atherosclerotic activity of PLT was superior to lovastatin: 5-min and 20-min PLT decreased the plaque area to 42.2% and 26.4%, respectively." "Importantly, 5-min PLT also exerted a remarkable efficacy in LDL reduction"

Myös Itävallassa havaittiin, että diabeetikoiden molempien jalkojen lämpötila kasvoi sen jälkeen, kun vain toista jalkaa valotettiin punaisella valolla. Tämäkin viittaa systeemiseen vaikutukseen.[170]

Systeemisen, leviävän vaikutuksen mekanismeja ei ole tutkittu kovin paljoa. Eräs korealainen tutkimusryhmä on in vitro -tutkimuksensa pohjalta aavistellut vaikutuksen liittyvän kasvutekijöiden vaikutukseen.[93]
In the present study, increased growth factors by indirect irradiation stimulate the ERK phosphorylation in the presence of LPS. Especially, indirect 635 nm irradiation can affect MAPK activation and is correlated with the inhibition of pro-inflammatory cytokine expression.
Venäläistutkimuksessa annetun valon vaikutukset olivat kiinnostavasti melko vastakkaiset ultraviolettisäteilyn vaikutuksille. Ultraviolettisäteily nimittäin lisää TNF-α:n ja IL-6:n sekä muiden tulehdussytokiinien tuotantoa.[79] Tämä on mahdollisesti syy, miksi runsas auringonotto yhdistyy suurempiin IL-6-tasoihin pidempien aallonpituuksien suojaavista vaikutuksista huolimatta.[80]

Ihmistutkimuksissa IL-6:n ja TNF-α:n on havaittu ainakin suurina annoksina heikentävän kilpirauhashormonien aineenvaihduntaa vähentämällä T3-hormonin tuotantoa ja lisäämällä rT3 -hormonin tuotantoa.[81,82] Täten mietin, voisiko valolla olla tiettyjä samoja fysiologisia vaikutuksia kuin kilpirauhashormoneilla. Lähi-infrapunan on havaittu parantavan kilpirauhaspotilaiden hormonitasoja, ja lisäksi eräässä venäläistutkimuksessa (Kovalyova 2002) diabeetikkopotilaiden kokonaiskolesteroliarvojen raportoitiin laskeneen laserhoidon avulla yhdessä kuukaudessa arvosta 7.98 arvoon 5.31, mikä on vaikutuksena samansuuntainen kuin vanhoissa kilpirauhashormoneilla toteutetuissa kolesterolinalennustutkimuksissa.[51,90-91,134]
6. Valonlähteet (laser, LED, hehkulamput, lämpölamput, auringonvalo)

"Many people who came to cloudy Eugene to study, and who often lived in cheap basement apartments, would develop chronic health problems within a few months. Women who had been healthy when they arrived would often develop premenstrual syndrome or arthritis or colitis during their first winter in Eugene." -Raymond Peat

Laser ja LED: Nykyaikana punaista valoa ja lähi-infrapunaa tutkitaan ihmisillä enimmäkseen matalatehoisella laserilla, mutta monissa tutkimuksissa käytetään myös LED-valoja tai muita valonlähteitä. Eläinkokeissa ja in vitro -kokeissa LED-valoja on käytetty hieman säännöllisemmin.

Valon koherenttius ja pulssitus: Vaikka suurin osa tutkimuksista onkin tehty koherentilla eli laserilla valolla, ei valon koherenssi ole edellytys punan/infrapunan hyödyllisyydelle. Tämän on todennut alan huippututkija Tiina Karu (Viro/Venäjä), ja myöhemmin vahvistanut myös Harvard-tutkijoiden tiedekatsaus sekä tutkimukset, joissa LED-valo on tuottanut samanlaisia hyötyvaikutuksia kuin laservalo. Linjaa tukee myös Kelloggin kirja, jonka mukaan tavallisten hehkulamppujen valo voi tuottaa merkittäviä terveysvaikutuksia.[83,100]

Toisaalta joissakin tutkimuksissa koherentti valo on tuottanut parempia hoitotuloksia kuin tavallinen valo (etenkin samaa hoitoannosta vertailtaessa), joten kyseessä on tuskin silti turha parametri. Joidenkin lähteiden mukaan koherentti valo etenee tavalliseen valoon verrattuna syvemmälle kudokseen, mistä voi olla lisähyötyä tiettyjen vaivojen hoidossa.[152]

Samoin laserlaitteiden pulssitus (valon tuotto korkeatehoisina pulsseina) saattaa vaikuttaa jonkin verran valon biologisiin vaikutuksiin, mutta aiheesta on toistaiseksi epäselvyyksiä.[155]

Auringonvalo: Punaisen valon ja lähi-infrapunan vaikutukset saattaisivat selittää erilaisia auringonvalon, terveyden ja D-vitamiinitasojen välisiä yhteyksiä.

Tiina Karun artikkelissa todetaan, että Keski-Euroopassa ulkona on mahdollista saada IR-A -säteilyä noin 20mW/cm2, mikä ei ole kovin kaukana kliinisissä tutkimuksissa käytettävistä annoksista. Täten on mahdollista, että auringonvalo tuottaisi joitakin samoja vaikutuksia kuin kliinisten tutkimusten valoterapialaitteet.[1]
Tässä aineistossa havaittiin yhteys leveyspiirin ja
kolesterolitasojen välillä.
(Grimes et al. 1996)

Auringonvalon saannin on havaittu yhdistyvän parempaan terveyteen ainakin tietyissä pohjoismaisissa tutkimuksissa: kahdessa etenevässä kohorttitutkimuksessa runsaampi auringonvalon saanti näytti yhdistyvän huomattavasti matalampaan diabetes- ja kuolemariskiin.[148,149]

Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että ihmisten verenpainetasot ja kolesteroliarvot vaihtelevat vuodenajan mukaan. Etenkin pohjoisissa maissa kuten Iso-Britanniassa talven vaihtuminen kesäksi on havaittu alentaneen väestön keskimääräistä kolesterolitasoa jopa 0.8mmol/L. Lisäksi väestöjen kolesterolitasojen on havaittu korreloivan melko vahvasti leveyspiirin mukaan. Olisi kiinnostavaa tietää, johtuvatko nämä vaikutukset kenties juuri auringonvalosta.[94-96,133]

Monissa aineistoissa on myös havaittu yhteys leveyspiirin
ja syöpien ilmaantuvuuden kanssa. Tämä käyrä kuvaa
munuaissyövän esiintymistä leveyspiirin mukaan.
(Grant&Mohr 2009)
Päivänvalon mukana tulee kuitenkin myös potentiaalisesti haitallista UV-säteilyä ja sinistä valoa, mikä voi jonkin verran vähentää lähi-infrapunan hyötyjä. Ikkunalasi absorboi osan UV-säteilystä, joten auringonvalossa istuminen esimerkiksi ikkunan alla voi olla terveellisempää kuin auringonotto ulkona.

Halogeeni-, hehku- ja lämpölamput: Kotioloissa mahdollisia punaisen valon ja lyhytaaltoisen infrapunan lähteitä ovat muun muassa halogeenilamput sekä lämpölamput.

Philipsin lämpölampuissa spektri ja teho ovat hyvät, mutta lamppu kuluttaa sähköä melko paljon lämmittäviin infrapuna-aallonpituuksiin, ja vain noin ~12% lampun tehosta tulee terapeuttisina aallonpituuksina (600-1070nm). Lämpölamppuja saa kuitenkin jopa 250W teholla, jolloin terapeuttisten aallonpituuksien absoluuttinen määrä jää riittävän suureksi etenkin jos lamppua käyttää riittävän läheltä (käänteisen neliön laki).

Halogeenilamppujen ja perinteisten hehkulamppujen spektrit painottuvat vahvasti punaiseen ja lähi-infrapunaan. Halogeenilamppu on spektrinsä puolesta kaikkein paras valinta, ja niitä löytyy vielä kohdistettuina (reflektorilamppu) spottivalomalleina helposti tavarataloista.

Tutkitun halogeenilampun spektrissä korostuu erityisesti
600-1070nm aallonpituudet, kun taas hehku- ja
lämpölampuissa lämpösäteilyn osuus korostuu hieman
enemmän. Monien Suomessa myytävien halogeenilamppujen
värilämpötila on 2700K, joten niiden kohdalla käyrä
muistuttaisi hieman enemmän hehkulamppuja (incandescent).
  (Kuvalähde: Heelspurs)
(Mikäli ajatellaan, että yhteen suuntaan kohdistetun 30W halogeeninlampun energiasta useampi watti tulee terapeuttisina aallonpituuksina, silloin ko. valoa lähietäisyydeltä käytettäessä voidaan ylittää lasertutkimusten annosmäärät jopa sekunneissa.)

Hehkulamppuja sen sijaan ollaan valitettavasti poistamassa markkinoilta. Niitä korvataan pääsääntöisesti energiansäästölampuilla, jotka eivät juurikaan tuota näitä terapeuttisia ja siniseltä valolta suojaavia aallonpituuksia. Tämän vuoksi jotkut alan tutkijoista, kuten Bulb Fiction -dokumentissa esiintyneet Richard Funk ja Alexander Wunsch, ovat todenneet ettei uusi linjaus välttämättä ole hyväksi ihmisten silmien terveydelle.

Infrapunasaunat: Infrapunasaunojen mahdolliset terveyshyödyt eivät perustu tässä artikkelissa kuvailtuun mekanismiin, sillä kaikki löytämäni infrapunalämmittimet tuottivat infrapunasäteilyä vähintään 1400 nanometristä (1,4µm) alkaen, kun taas terapeuttiset vaikutukset loppuvat noin 1070 nanometriin. Infrapunasaunojen lämmittävä vaikutus on asia erikseen, ja sillä voi olla omia terapeuttisia vaikutuksiaan.[84]

Infrapunalamput:
Viiden euron halogeenispottilamppu voisi
teoriassa olla 
monikäyttöinen terapialaite.
Valitettavasti tutkimus on tehty lähinnä
LED- ja laser
valoilla.
NetAnttila myy Beurerin IL30-infrapunalamppua kohtuulliseen hintaan, ja ainakin erään slovakialaisen nettikaupan mukaan laite tuottaa aallonpituuksia 780-1400nm, eli myös hyödyllisiä aallonpituuksia on sopivasti mukana. Tosin teoriassa halogeenilamppu, lähietäisyydeltä käytettynä, olisi sekä halvempi että aallonpituuksiltaan parempi valinta.

Täsmätuotteet: Lasereissa ja LEDeissä on se hyvä puoli, että aallonpituudet voi säädellä tarkkaan. Teoriassa optimaalinen laite tuottaisi vain aallonpituuksia 700-1070nm, jolloin valo olisi silmälle näkymätöntä eikä myöskään lämmittäisi ihoa, mutta silti tuottaisi solutasolla terapeuttisen vaikutuksensa.

Tutkimuksissa käytettyjä laser- ja LED-laitteita ovat mm. Anodyne, Bioptron, HairMax LaserComb, Omnilux, Noveon NaiLaser, Biolight, Quantum WarpSyrolight BioBeamHIRO 3.0Picasso LiteHELBO® TheraLite Laser ja Mustang 2000.

Suomessa vastaavanlaisia laitteita myy mm. HoitoLa-SerSynerKiIrradiaMediVendo ja Terveystekniikka. Lisäksi useissa kaupungeissa on yrityksiä, jotka myyvät laserterapiapalveluita (ks. Liite 4).

En toisaalta tiedä ovatko kaikki tuotteet aidosti hintansa arvoisia. Ne saattavat olla tutkittuja, mutta kalliin tuotteen teknologia saattaa perustua kuitenkin yksinkertaisiin LED-valoihin. Tuotteita saatetaan myydä hyvinkin suurella katteella.

Alla on pieni taulukko Suomessa myytävistä LLLT-tuotteista.

Suomessa myytäviä kuluttajille suunnattuja LLLT-laitteita
Firma
Laite
Plussat
Miinukset
Hinta
SynerKi


LED 660nm ja 850nm
Hinta on kilpailukykyinen.

Laite tuottaa lähi-infrapunan lisäksi myös näkyvää punaista valoa, joka voi olla hyväksi iholle.


Parametrit ovat sinänsä oikein hyvät, joskin laite onkin tavallista korkeatehoisempi.
Laite ei liene kannettavaa sorttia.
375€
MediVendo


LED 600-740nm & 860-960nm
Helposti kuljetettava akkukäyttöinen laite (helpompi myös jakaa usean käyttäjän kesken).
Laaja spektri: hoitavien aallonpituuksien osuus saattaa olla pieni.
399€
Terveystekniikka


Laservalo 808nm
Helposti kuljetettava akkukäyttöinen laite (helpompi myös jakaa usean käyttäjän kesken).


Valo on monokromaattista. Hyvät parametrit.


Laitteen taustalla on suuri firma, joka ymmärtää hoidon tieteellistä taustaa ainakin kohtalaisesti.


Laitetta on testattu tieteellisissä tutkimuksissa hieman.
Hinta on korkeahko.
645€

Pidän teoriassa mahdollisena että esimerkiksi tavalliset 30- tai 46-wattiset halogeenilamput (kuten Osram Classic Superstar R50) voisivat tuottaa viiden euron hinnalla täysin samoja biologisia vaikutuksia kuin satojen eurojen hintaiset valoterapialaitteet.

On tosin mahdollista, että terapiavalojen turvallisuus on hieman parempi kuin yksinkertaisella lampulla joka saattaa huonolla tuurilla särkyä ja sirpaloitua käytössä. Lisäksi kaupallisilla hoitolaitteilla on helpompaa säädellä hoitoannosta: liian pieni tai liian suuri valoannos voi vähentää hoidon tehoa huomattavasti.


7. Ristiriidat

Negatiiviset tulokset: 
Vaikka suuressa osassa valoterapiatutkimusta onkin raportoitu hyviä tuloksia, on myös monia tutkimuksia joissa LLLT ei ole osoittautunut lumehoitoa tehokkaammaksi.

Ilmiö selittyy ainakin osittain tutkimusten metodologialla ja hoidon parametreilla. Muun muassa ruotsalaistutkijoiden Jan Tunerin ja Lars Hoden kirjoittamassa artikkelissa It's All in the Parameters: A Critical Analysis of Some Well-Known Negative Studies on Low-Level Laser Therapy käydään esimerkkien avulla syitä, jotka selittävät valoterapian epäonnistumista joissakin tutkimuksissa.[97,98,153]

Yksi huomattavan yleinen tekijä vanhoissa tutkimuksissa on ollut se, että käytetty valoannos tai teho on ollut useissa tutkimuksissa hyvin pieni (esim. 0.004J, 0.005J/cm2). Muita mahdollisia syitä negatiivisiin tuloksiin ovat valon kohdistaminen vääriin paikkoihin, kyseenalaisten aallonpituuksien käyttö (esim. 730nm, 980nm) tai potilaan vastapuolisen kehonosan käyttö kontrollina (systemaattisen vaikutuksen unohtaminen).

Kerran pohdiskelin valohoidon vaikutusta nivelrikkoon erään merkittävässä roolissa olevan terveysviranomaisen kanssa, mutta en silloin osannut selittää miksi useimmissa tutkimuksissa saatiin hyvä tulos, mutta esimerkiksi Ottawan yliopiston toteuttamassa tutkimuksessa ei havaittukaan vaikutusta. Jälkeenpäin havaitsin, että kyseisessä tutkimuksessa potilaiden saama valoannos oli hyvin vähäinen (0.12J per nivel). Tämä on yksi mahdollinen selitys hoidon toimimattomuudelle. Asiaa oli kuitenkin hankala huomata muun tekstin seasta, sillä muut parametrit näyttivät pääsääntöisesti hyviltä.[98,99]

Myöskään Osmangazin yliopiston nivelrikkotutkimuksessa valohoidosta ei havaittu hyötyä, vaikka laserin parametrit olivat monelta osin samansuuntaiset kuin ylempänä kuvaillussa onnistuneessa unkarilaistutkimuksessa. Tämän tutkimuksen epäonnistumista voidaan selittää muun muassa sillä, ettei kapea lasersäde (halkaisija 1mm) kohdistunut oikealle alueelle. Yleisesti ottaen kapealla lasersäteellä tehdyt tutkimukset ovat onnistuneet nivelrikkotutkimuksissa keskimäärin heikosti, johtuen mahdollisesti siitä ettei valo ole osunut oikeaan paikkaan.[63,136,137]

Olkapään jännevaivoihin keskittyvässä meta-analyysissä havaittiin, että suurimmassa osassa tutkimuksia LLLT oli ollut hyödyksi, mutta kolmessa tutkimuksessa oli saatu epäonnistunut tulos siksi että käytetty laite (Roland Pagani -laser) oli ollut viallinen ja tuottanut vain alle 1% luvatusta tehosta.[168]

Näytön "puute": LLLT on etenkin Suomessa suhteellisen heikosti tunnettu hoito, ja on helppo luulla ettei siihen liittyen ole juurikaan olemassa tutkimusta. Todellisuudessa satoja keskisuuria RCT-tutkimuksia on kuitenkin tehty, joten kyseinen huoli on ainakin osittain aiheeton.

LLLT on todettu tiettyihin vaivoihin hyödylliseksi myös tuoreissa meta-analyyseissä, joissa tulos koostetaan useista satunnaistetuista tutkimuksista:

Aristava dentiini (2013)
Kivunlievitys (2010)
Leukanivelen vaivat (2015)
Liikunnallinen suorituskyky ja palautuminen (2015)
Olkapään jännevaivat (2015)
Syöpähoitoihin liittyvä suun mukosiitti (2014)

Jotkut näistä aineistoista ovat suuria. Esimerkiksi suun mukosiittia koskeva meta-analyysi koostuu 18 RCT-tutkimuksesta, joihin sisältyi yli 1100 potilasta.

Toisaalta määrällisesti monien tutkimusten laatu on kyllä huolenaihe. Erityisesti monissa vanhemmissa tutkimuksissa on havaittu kohtalaisen suuri tutkimusharhojen riski. Kuitenkin taso lienee paranemassa ja vuoden 2011 jälkeen on julkaistu jo huomattavasti tutkimuksia, joissa "risk of methodological bias" on pieni. Yllä linkatuissa meta-analyyseissa tutkimusten laatu on suurimmaksi osaksi kohtalaisen hyvä.

Skeptikkosivuilla on kritisoitu LLLT-tutkimusten laatua ja on jopa todettu, että mitä laadukkaampi tutkimus, sitä huonommat tulokset on saatu. Näin on havaittu vanhoissa meta-analyyseissa, mutta uudemmissa aineistoissa positiivisen tuloksen raportoineet tutkimukset eivät ole yleensä olleet laadullisesti huonompia.

On toki totta, että paljon tutkimuksia julkaistaan ja osa tutkimusmassasta on heikkolaatuista. Olen kokenut että esimerkiksi Wileyn kustantama tiedelehti Lasers Med Sci julkaisee usein selvästi huonommin laadittuja LLLT-aiheisia tutkimusraportteja kuin Mary Ann Liebertin kustantama Photomed Lasers Surg.

Joskus LLLT:n vaikutuksia saatetaan virheellisesti aliarvioida, vaikka tutkimusnäyttöä olisi olemassa. Esimerkiksi Wikipedian LLLT-artikkelissa kuvaillaan hoidon tehokkuutta mm. nivelrikkoon ja niskakipuun "lieväksi, useimmiten lumelääkkeeseen verrattavaksi", vaikka itse viitatuissa tutkimuksissa siitä todetaan päinvastoin olevan kohtalaista näyttöä kyseisiin vaivoihin. Väittämät saattavat siis olla täysin ristiriidassa viitattujen väittämien kanssa.[101,102,161]

Meta-analyysien tulkinta: Valohoitoa koskevissa meta-analyyseissa voi tulla vastaan muutamia ongelmia. Ensinnäkin LLLT-tutkimuksia julkaistaan niin nopeasti, että muutaman vuoden takainen kooste saattaa olla jo sisällöltään vanhentunut. Lisäksi tutkimusaineisto on yleensä metodeiltaan hyvin heterogeeninen, ja seassa voi olla huonojen metodien vuoksi epäonnistuneita tutkimuksia. Joissakin katsauksissa myös tutkimusten virheellistä valikointia ja analysointia on havaittu.[154]

Näiden seikkojen vuoksi on usein syytä perehtyä itse meta-analyysin tulosten lisäksi myös itse kliinisiin tutkimuksiin ja erityisesti niissä käytettyihin tutkimusmenetelmiin.

Esimerkkinä tutkimusten heterogeenisyydestä voisin ottaa tuoreen meta-analyysin, jossa tarkastellaan LLLT:n tehoa leukanivelen vaivoihin. Katsauksessa todetaan, että LLLT:n vaikutus kipuun on rajallinen, mutta siitä voi olla hyötyä leuan toimintaan (suun aukeaminen).

Jos tarkastelee analyysiin sisällytettyjen tutkimusten parametreja, on kuitenkin mahdollista havaita parametrien vaihtelevuus. Kahdessa tutkimuksessa valoannos oli alle yhden joulen, ja yhdessä se oli jopa 480 joulea. Ensiksi mainituissa tutkimuksissa LLLT:stä ei havaittu hyötyä, kun taas suuren valoannoksen tutkimuksessa havaittiin suurin hoitoteho kaikista analyysin tutkimuksista.[156]

Valkee-korvavalo: Suomessa on viime vuosina markkinoitu muun muassa kaamosmasennuksen hoitoon Valkee-merkkisiä LED-valoihin perustuvia korvavalokuulokkeita. Tuotteen perustana on idea, että aivoissa on valoherkkiä opsiiniproteiineja joihin korvakäytävän kautta annosteltu kirkas valo voisi vaikuttaa.

Valkeen toimintaidea on kieltämättä kiinnostava, mutta kyseistä tuotetta ei sovi sekoittaa tässä artikkelissa kuvailtuun valoterapiaan. Ensinnäkin, Valkeen tyyppien ehdottama mekanismi on aivan eri kuin LLLT-tutkimuksessa. Toinen juttu on se, että Valkee-kuulokkeiden tuottama valo on melko lyhytaaltoista, eikä punaista valoa (λ > 600nm) muodostu kovin paljoa. Toisaalta määrä saattaa olla kuitenkin fysiologisesti merkitsevä, ja asiaa voisi tutkia lisää. Ehkäpä näistä korvavaloista olisikin apua välikorvan tulehduksiin[147]... :--)

Valkeen korvavalon spektristä suhteellisen pieni
siivu on punaista valoa, joten vaikutuksenkaan
ei pitäisi olla kovin suuri.
(Kuvaa muokattu lähteestä [147])
8. Valoterapia: Eläintutkimuksia

Punaisen valon ja lähi-infrapunan vaikutuksia on tutkittu runsaasti myös eläimillä. Alla on lista joistakin sairausasetelmista, joihin valohoitoa on kokeiltu. Yleisesti ottaen tulokset ovat olleet hyvin myönteisiä.

Rotat:
Aivokuoren aineenvaihdunta ja toiminta [103]
Akuutti niveltulehdus [104]
Diabeettinen retinopatia [105]
Diabeteksen munuaistauti [106]
Hermojen ja myeliinituppien uusiutuminen [107]
Jänteen paraneminen [108]
Korkea verenpaine [139]
Kovan kitalaen haava [109]
Kurkunpäätulehdus [110]
Lihasvauriot [111]
Luuston kunto [112]
Munuaissairaus [113]
Metanolin aiheuttamat silmävauriot [114]
Niveltulehdus [115]
Nivelreuma [116]
Palovamma [117-120]
Refluksi-kurkunpäätulehdus [121]
Sydämen vajaatoimintaan liittyvä tulehdus [122]
Sydänkohtaus (infarktin koko) [123]
Traumaattinen aivovaurio [124]

Koirat:
Karvojen kasvu (alopesiasta kärsivillä koirilla) [146]
Palautuminen selkärangan välilevytyrän leikkauksesta [125]
Siittiöiden liikkuvuus [126]
Sydänkohtaus [127]

Hiiret:
Enkefalomyeliitti [128]
Jararacussu-käärmeen myrkystä toipuminen [129]
Traumaattinen aivovaurio [130]

Jänikset:
Embolinen aivoinfarkti [131]
Haavojen paraneminen [132]

Mainittakoon vielä, että joissakin tutkimuksissa havaitut mekanismit ovat hyvin kiinnostavia. Esimerkiksi eräässä rotilla toteutetussa sydäninfarktitutkimuksessa havaittiin, että sääriluun (tibia) valaisu lähi-infrapunalla lisäsi luuytimen mesenkymaalisten kantasolujen kulkeutumista sydämeen ja pienensi infarktialueen kokoa keskimäärin 76 prosenttia.[169]9. Mistä lisätietoa aiheesta?

Valoterapia on yleistyvä tutkimuksen aihe, ja helpoiten ajankohtaista tietoa löytää PubMed-tietokannan kautta.

Tässä vuoden 2011 review-artikkelissa paneudutaan punaisen
valon ja lähi-infrapunan vaikutuksiin aivoissa, lähinnä
eläinkokeiden pohjalta.
(Rojas&Gonzalez-Lima 2011
Suurin osa aiheeseen liittyvistä tutkimuksista löytyy hakusanan LLLT-avulla, mutta erityisesti LED-valoja käyttävät tutkimusryhmät saattavat käyttää hankalampia avainsanoja.

Haut voi halutessaan rajata review-artikkeleihin tai meta-analyyseihin, mikäli haluaa saada valmiiksi pureskeltua tai analysoitua tietoa aiheesta.

Lisäksi apuna voi käyttää Healing Light Seminars -sivustoa, josta löytää paljon viittauksia venäläiseen ja ukrainalaiseen kirjallisuuteen aiheesta (jota ei yleensä löydy PubMedista).

Suomeksi aiheesta on vain vähän materiaalia, mutta esimerkiksi seuraavat koosteet saattavat olla tietyille kohderyhmille kiinnostavaa luettavaa:
Low Level Laser Therapy: periaatteet ja käyttömahdollisuudet eläinlääketieteessä. Kirjallisuuskatsaus ja 2 potilaskertomusta (Jenni Lehtinen, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta)
Matalatehoisen laserterapian hoitavia vaikutuksia (Timo Kukko, Fysioterapian koulutusohjelman opinnäytetyö, TAMK)

Laserterapiaan liittyen on myös erilaisia järjestöjä kuten
- WALT (World Association for Laser Therapy)
- SLMS (Svenska Laser-Medicinska Sällskapet)
- SLLY (Suomen lääketieteellinen laseryhdistys; ei tosin lääkärijäseniä)

10. Loppusanat

Punaisen valon ja lähi-infrapunan biologisista vaikutuksista on tieteellistä tietoa 1800-luvulta asti, mutta silti edelleen hyvin harva lääkäri tai biologi tuntee aiheeseen liittyviä löydöksiä. Tietämys valon terveysvaikutuksista rajoittuu lähinnä sinisen valon vuorokausirytmiä sääteleviin vaikutuksiin, mutta näillä punaisen valon vaikutuksilla sytokromioksidaasiin lienee merkittävästi enemmän kansanterveydellistä merkitystä.

Punaisen valon vaikutuksista sytokromioksidaasiin tulee mieleen myös kilpirauhashormonien ja ravinnon kuparin vaikutukset samaan entsyymiin. Kilpirauhashormonit vaikuttavat huomattavasti mitokondrioihin ja voivat lisätä sytokromioksidaasin aktiivisuutta.[85,86] Lisäksi sytokromioksidaasi sisältää kuparia ja ravinnon kuparin puutos voi aiheuttaa sytokromioksidaasin puutetta.[87,88] Tuoreessa epidemiologisessa tutkimuksessa reilumpi kuparin saanti yhdistyi viisi kertaa pienempään metabolisen oireyhtymän riskiin, joskaan en tiedä liittyykö vaikutus sytokromioksidaasiin.[89]

Tutkimustiedon perusteella punaisen valon ja lähi-infrapunan biologiset vaikutukset vaikuttavat melko yleishyödyllisiltä. Koska valo itsessään on halpaa, siihen perustuvissa hoitomuodoissa voi olla potentiaalia kansanterveyden kustannustehokkaaseen parantamiseen. On siis syytä pitää peukkuja pystyssä sille, että aihe saisi lähitulevaisuudessa lisää huomiota akateemisessa yhteisössä.

11. Valokeskustelut Facebookissa!

Perustin äskettäin Facebookiin uuden ryhmän, jossa käydään kaikenlaisia keskustelua valohoidoista ja jonne linkitän uudet aiheeseen liittyvät tutkimukset. Jäseniä on kasassa tällä hetkellä yli 200.

Low Level Laser Therapy (LLLT) and Photobiomodulation (PBM) Discussions12. Wikipedia-artikkeli

Tein aiheesta myös suomenkielisen Wikipedia-artikkelin, jossa on keskeisimmät asiat tästä blogikirjoituksesta.

Wikipedia - Pienteholaserhoito13. Tulevat julkaisut

Maaliskuussa 2016 oletettavasti julkaistaan minun ja erään professorin kirjoittama katsaus aiheesta eräässä kotimaisessa lääketieteen lehdessä.

Lisäksi työstän valotutkimuksista kattavaa Excel-taulukkoa, jossa tulisi lopulta olemaan ainakin tuhat tiedeartikkelia aiheesta.

Tässä projektissa menee vielä hieman aikaa.


Lähteet

[1] IUBMB Life. 2010 Aug;62(8):607-10. Multiple roles of cytochrome c oxidase in mammalian cells under action of red and IR-A radiation. Karu TI. "This article reviews the current knowledge in photobiology and photomedicine about the influence of monochromatic, quasimonochromatic, and bread-band radiation of red-to-near infrared (IR-A) part on solar spectrum upon mammalian cells and human skin. The role of cytochrome c oxidase as the photoacceptor and photosignal transducer is underlined and its photosensitivity at certain circumstances is discussed. The role of ATP as a critical signaling molecule is discussed."

[2] J Photochem Photobiol B. 1995 Mar;27(3):219-23. Irradiation with He-Ne laser increases ATP level in cells cultivated in vitro. Karu T, Pyatibrat L, Kalendo G. "A monolayer of HeLa cells was irradiated with an He-Ne laser (632.8 nm[...]"

[3] Photomed Laser Surg. 2008 Oct;26(5):451-3. Intracellular ATP level increases in lymphocytes irradiated with infrared laser light of wavelength 904 nm. Benedicenti S, Pepe IM, Angiero F, Benedicenti A. "The amount of ATP in irradiated cell cultures was 10.79 +/- 0.15 microg/L (SD; n = 10), and in non-irradiated cell cultures it was 8.81 [...] This significant increase is probably due to laser irradiation; it cannot be attributed to any thermal effect"

[4] Brain Res. 2010 Jan 8;1306:100-5. Transcranial near infrared laser treatment (NILT) increases cortical adenosine-5'-triphosphate (ATP) content following embolic strokes in rabbits. Lapchak PA, De Taboada L. "Transcranial near infrared laser therapy (NILT) improves behavioral outcome following embolic strokes in embolized rabbits and clinical rating scores in acute ischemic stroke (AIS) patients [...] Five minutes following embolization, rabbits were exposed to 2 min of NILT using an 808 nm laser source, which was driven to output either continuous wave (CW), or pulsed wave modes (PW) [...]Embolization decreased cortical ATP content in ischemic cortex by 45% compared to naive rabbits, a decrease that was attenuated by CW NILT which resulted in a 41% increase in cortical ATP content compared to the sham embolized group (p>0.05)."

[5a] Dose Response. 2009 Sep 1;7(4):358-83. Biphasic dose response in low level light therapy. Huang YY, Chen AC, Carroll JD, Hamblin MR. "The use of low levels of visible or near infrared light for reducing pain, inflammation and edema, promoting healing of wounds, deeper tissues and nerves, and preventing cell death and tissue damage has been known for over forty years since the invention of lasers." 

[5b] Dose Response. 2011;9(4):602-18. Biphasic dose response in low level light therapy - an update. Huang YY, Sharma SK, Carroll J, Hamblin MR.


[6] Mol Cell Biochem. 1997 Sep;174(1-2):189-92. Nitric oxide inhibition of cytochrome oxidase and mitochondrial respiration: implications for inflammatory, neurodegenerative and ischaemic pathologies. Brown GC. "Nitric oxide (NO) at high levels is cytotoxic, and may be involved in a range of inflammatory, neurodegenerative, and cardiovascular/ischaemic pathologies. The mechanism of NO-induced cytotoxicity is unclear. Recently we and others have found that low (nanomolar) levels of NO reversibly inhibit mitochondrial respiration by binding to the oxygen binding site of cytochrome oxidase in competition with oxygen."

"These results suggest that any cell producing high levels of NO will inhibit its own respiration and that of surrounding cells, and make the respiration rate sensitive to the oxygen level. This inhibition of energy metabolism may contribute to cytotoxicity or cytostasis in some pathologies."


[7] Biochim Biophys Acta. 2001 Mar 1;1504(1):46-57. Regulation of mitochondrial respiration by nitric oxide inhibition of cytochrome c oxidase. Brown GC. "Cultured cells expressing the inducible isoform of NOS (iNOS) can acutely and reversibly inhibit their own cellular respiration and that of co-incubated cells due to NO inhibition of cytochrome oxidase, but after longer-term incubation result in irreversible inhibition of cellular respiration due to NO or its derivatives."

[8] Nature. 2006 Oct 26;443(7114):901-3. Cell biology: power games. Lane N.


[9] Photomed Laser Surg. 2013 Apr;31(4):163-8. Penetration of laser light at 808 and 980 nm in bovine tissue samples. Hudson DE, Hudson DO, Wininger JM, Richardson BD. "Laser light at 808 and 980 nm (1 W/cm(2)) was projected through bovine tissue samples [...] For 808 nm, 1 mW/cm(2) was achieved at 3.4 cm, but for 980 nm, 1 mW/cm(2) was achieved at only 2.2 cm depth of tissue." [See also: Lars Hode: Penetration of light into living tissue]

[10] PLoS One. 2012;7(10):e47460. Transcranial red and near infrared light transmission in a cadaveric model. Jagdeo JR, Adams LE, Brody NI, Siegel DM. "Our results demonstrate that near infrared measurably penetrates soft tissue, bone and brain parenchyma in the formalin preserved cadaveric model, in comparison to negligible red light transmission in the same conditions."

[11] J Photochem Photobiol B. 2011 Feb 7;102(2):156-60. Increased mobility and stem-cell proliferation rate in Dugesia tigrina induced by 880nm light emitting diode. Wu HP, Persinger MA. "The present study indicated that neoblast proliferation [18] can also be reproduced by using non-coherent light NIR (880 nm) sources with power-densities about a 1000-fold less than conventional low-power lasers. This supports the growing number of studies that shows LEDs have photobiostimulation effects comparable to lasers [19–21]. Contemporary photobiostimulation studies using low-power lasers or LEDs have demonstrated numerous effects associated with increased cellular proliferation, maturation, and activity [2,4,10]. These effects have been most consistently observed for fibroblast and osteoblast cultures [4,22] and have been attributed to an increase in mitochondrial activity following light stimulation in the near infrared range [9,10,23]."


"These findings suggest that non-coherent light sources with power-densities about 1000 times lower than contemporary low-power laser settings remain effective in generating photobiostimulation effects and warrants further investigation on stem-cell proliferation induced by near-infrared light emitting diodes."

[12] Br J Ophthalmol. 2006 Feb;90(2):237-41. A hypothesis to suggest that light is a risk factor in glaucoma and the mitochondrial optic neuropathies. Osborne NN, Lascaratos G, Bron AJ, Chidlow G, Wood JP. 

[13] Nick Lane: Are mitochondria the alpha and omega of retinal disease? (2006) "In his Nobel speech of 1931, the great German biochemist Otto Warburg described his insights into the molecular mechanisms of cellular respiration. Warburg had made use of an extraordinary titbit of knowledge, which anyone placing their head in a car’s exhaust fumes might care to reflect on in their final moments: carbon monoxide (CO) doesn’t cause irreversible suffocation – it doesn’t permanently block cell respiration.A flash of light can dissociate CO from the respiratory enzymes and kick-start cellular respiration all over again. But don’t try it at home. Warburg realised that there must be an interaction between light and the (then) unknown enzyme responsible for consuming oxygen in cellular respiration, now labelled cytochrome oxidase."


"Karu and others have shown that NO donors can reverse the effects of NIR phototherapy" [Karu et al. 2005]

[14] Br Med J. 1895 Dec 7;2(1823):1412-4. The Red Light Treatment of Small-Pox. Finsen NR.

[15] John H. Kellogg: Light therapeutics; a practical manual of phototherapy for the student and the practitioner, with special reference to the incandescent electric-light bath (1910)

[16] J Clin Diagn Res. 2014 Feb;8(2):218-21. Efficacy of low-level laser therapy in treatment of recurrent aphthous ulcers - a sham controlled, split mouth follow up study. Aggarwal H, Singh MP, Nahar P, Mathur H, Gv S. "Complete resolution of the ulcers in the active group was 3.05 ± 1.10 days as compared to 8.90 ± 2.45 days in the sham control group. Immediately, post the LLLT application, complete pain relief was observed in 28 of the 30 patients of the active group." [810nm laser, Picasso Lite 0.5W]

[17] Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2014 May;117(5):590-4. Recurrent aphthous stomatitis and pain management with low-level laser therapy: a randomized controlled trial. Albrektson M, Hedström L, Bergh H. "A randomized single-blinded placebo-controlled trial was conducted with LLLT (wavelength, 809 nm; power, 60 mW; pulse frequency, 1800 Hz; duration, 80 seconds per treatment; dose, 6.3 J/cm(2)) in 40 patients with RAS. The intervention group was treated with LLLT on 3 occasions, with a 1-day interval. The control group was treated similarly, without any laser power. 


[...] VAS rating decreased (day 0 until day 2) from 84.7 to 31.5 (LLLT) and from 81.7 to 76.1 (placebo) (P < .0001). LLLT also relieved the difficulty of drinking, eating, and brushing teeth."

[18] Br J Sports Med. 2006 Jan;40(1):76-80; discussion 76-80. A randomised, placebo controlled trial of low level laser therapy for activated Achilles tendinitis with microdialysis measurement of peritendinous prostaglandin E2 concentrations. Bjordal JM, Lopes-Martins RA, Iversen VV. "Infrared (904 nm wavelength) LLLT (5.4 J per point, power density 20 mW/cm2) and placebo LLLT (0 J) were administered to both Achilles tendons in random blinded order.


[...] Prostaglandin E2 concentrations were significantly reduced 75, 90, and 105 minutes after active LLLT compared with concentrations before treatment (p = 0.026) and after placebo LLLT (p = 0.009). Pressure pain threshold had increased significantly (p = 0.012) after active LLLT compared with placebo"

[19] Indian J Dermatol. 2012 Mar;57(2):128-30. Comparison of Red and Infrared Low-level Laser Therapy in the Treatment of Acne Vulgaris. Aziz-Jalali MH, Tabaie SM, Djavid GE. "Ten weeks after treatment acne lesion were significantly decreased in the side treated by 630 nm LLLT (27.7±12.7 to 6.3±1.9) [...], but this decrease was not significant in the site treated by 890 nm LLLT (26.9±12.4 to 22.2±8.5) (P>0.05)."

[20] Lasers Surg Med. 2008 Feb;40(2):106-12. LED photoprevention: reduced MED response following multiple LED exposures. Barolet D, Boucher A. "Thirteen healthy subjects and two patients with polymorphous light eruption (PLE) were exposed to 5, 6, or 10 LED treatments (660 nm) on an EXPERIMENTAL anterior thigh region."


"Reduction of erythema was considered significant when erythema was reduced by >50% on the LED-treated side as opposed to CONTROL side. A significant LED treatment reduction in UV-B induced erythema reaction was observed in at least one occasion in 85% of subjects, including patients suffering from PLE. Moreover, there was evidence of a dose-related pattern in results. Finally, a sun protection factor SPF-15-like effect and a reduction in post-inflammatory hyperpigmentation were observed on the LED pre-treated side."


[21] Arch Gynecol Obstet. 2012 Oct;286(4):947-52. Skin adhesive low-level light therapy for dysmenorrhoea: a randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot trial. Shin YI, Kim NG, Park KJ, Kim DW, Hong GY, Shin BC. "The pain reduction rate was 83 % in the active LLLT group, whereas there was only a slight and temporary reduction in pain in the placebo LLLT group."

[22] J Clin Laser Med Surg. 2003 Dec;21(6):363-7. Usefulness of low-level laser for control of painful stomatitis in patients with hand-foot-and-mouth disease. Toida M, Watanabe F, Goto K, Shibata T. "The LLLT parameters supplied were as follows: wavelength of 830 nm, power of 30 mW, frequency of 30 Hz, and energy output of 1.1 J/cm2. [...]

The painful period was shorter in the LLLT group (4.0 +/- 1.3 days) than in the placebo LLLT one (6.7 +/- 1.6 days)"

[23] Rheumatol Int. 2002 Sep;22(5):188-93. Effects of low power laser and low dose amitriptyline therapy on clinical symptoms and quality of life in fibromyalgia: a single-blind, placebo-controlled trial. Gür A, Karakoc M, Nas K, Cevik R, Sarac J, Ataoglu S. "Two physical therapist investigators used standard technique with a Ga-As laser (20 W maximum output per pulse, 904 nm, 200 ns maximum pulse duration, 2.8 kHz pulse frequency, 11.2 mW average power, and 1 cm2 surface (class IIIb Laser Product, Frank Line IR 30, Fysiomed, Belgium)."


"Significant improvements were indicated in all clinical parameters in the laser group (P=0.001) [...] A significant difference was observed in clinical parameters such as pain intensity (P=0.000) and fatigue (P=0.000) in favor of the laser group over the other groups"

[24] Lasers Med Sci. 2002;17(1):57-61. Efficacy of low power laser therapy in fibromyalgia: a single-blind, placebo-controlled trial. Gür A, Karakoç M, Nas K, Cevik R, Saraç J, Demir E. "Our study suggests that laser therapy is effective on pain, muscle spasm, morning stiffness, and total tender point number in fibromyalgia and suggests that this therapy method is a safe and effective way of treatment in the cases with fibromyalgia."

[25] J Clin Laser Med Surg. 2000 Apr;18(2):67-73. Wound healing of animal and human body sport and traffic accident injuries using low-level laser therapy treatment: a randomized clinical study of seventy-four patients with control group. Simunovic Z, Ivankovich AD, Depolo A. "Two types of laser devices were used: infrared diode laser (GaAlAs) 830 nm continuous wave for treatment of trigger points (TPs) and HeNe 632.8 nm combined with diode laser 904-nm pulsed wave for scanning procedure. [...]


[W]ound healing was significantly accelerated (25%-35%) in the group of patients treated with LLLT. Pain relief and functional recovery of patients treated with LLLT were significantly improved comparing to untreated patients."

[26] SJ Invest Dermatol. 1999 Aug;113(2):221-3. Low-intensity laser therapy is an effective treatment for recurrent herpes simplex infection. Results from a randomized double-blind placebo-controlled study. Schindl A, Neumann R. "In this study we evaluated the influence of low-intensity laser therapy (wavelength 690 nm, intensity: 80 mW per cm2, dose: 48 J per cm2) in 50 patients with recurrent perioral herpes simplex infection (at least once per month for more than 6 mo) in a randomized, double-blind placebo-controlled trial design. [...]


The median recurrence-free interval in the laser-treated group was 37.5 wk (range: 2-52 wk) and in the placebo group 3 wk (range: 1-20 wk)."

[27] Photomed Laser Surg. 2012 Jan;30(1):37-40. The effect of 670-nm low laser therapy on herpes simplex type 1. Muñoz Sanchez PJ, Capote Femenías JL, Díaz Tejeda A, Tunér J. "In the study group, the patients were offered treatment with a Lasermed 670 DL, a 670-nm diode laser [...] The control group was offered indicated treatment with antivirals (acyclovir cream and tablets) and other palliative therapies, such as an anesthetic cream and advice to avoid spicy and hot food."


"After day 7 no patients in the laser group had any visible signs of HSV-1 blisters, whereas in the control group 77 patients still had vesicles, 29 had crust formation, and 10 had secondary infections."

[28] Clin Exp Dermatol. 2013 Oct;38(7):713-8. Evaluation of the efficacy of low-level light therapy using 1072 nm infrared light for the treatment of herpes simplex labialis. Dougal G, Lee SY. "Subjects received a 3-min treatment with either 1072 nm infrared light therapy or placebo (sham) light therapy three times/day for 2 days. [...] The median time to healing for the active group was 129 h, compared with 177 h for the control group"

[29] Rev Soc Bras Med Trop. 2011 May-Jun;44(3):397-9. Recurrent herpes simplex infections: laser therapy as a potential tool for long-term successful treatment. Ferreira DC, Reis HL, Cavalcante FS, Santos KR, Passos MR.

[30] Lasers Med Sci. 2010 May;25(3):397-402. Effect of laser phototherapy on recurring herpes labialis prevention: an in vivo study. de Carvalho RR, de Paula Eduardo F, Ramalho KM, Antunes JL, Bezinelli LM, de Magalhães MH, Pegoretti T, de Freitas PM, de Paula Eduardo C. "Patients in the control group were treated topically with aciclovir and patients in the experimental group were subjected to laser phototherapy (one session per week, 10 weeks): 780 nm, 60 mW, 3.0 J/cm(2) or 4.5 J/cm(2) on healthy (no HSV-1 infection) and affected (with HSV-1 infection) tissues. Patients in the experimental group presented a significant decrease in dimension of herpes labialis lesions (P = 0.013) and inflammatory edema (P = 0.031). The reduction in pain level (P = 0.051) and monthly recurrences (P = 0.076) did not reach statistical significance."

[31] Lasers Med Sci. 2012 Sep;27(5):1077-83. Prevention of recurrent herpes labialis outbreaks through low-intensity laser therapy: a clinical protocol with 3-year follow-up. Eduardo Cde P, Bezinelli LM, Eduardo Fde P, da Graça Lopes RM, Ramalho KM, Bello-Silva MS, Esteves-Oliveira M.

[32] Diabetes Technol Ther. 2012 Sep;14(9):799-803. Low-level lasers as an adjunct in periodontal therapy in patients with diabetes mellitus. Obradović R, Kesić L, Mihailović D, Jovanović G, Antić S, Brkić Z. "A split-mouth design was applied; on the right side of jaws GaAlAs LLLT (670 nm, 5 mW, 14 min/day) (model Mils 94; Optica Laser, Sofia, Bulgaria) was applied for five consecutive days." 


"It can be concluded that LLLT as an adjunct in periodontal therapy reduces gingival inflammation in patients with DM and periodontitis."

[33] Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Aug;31(8):1911-5. Chronic gingivitis: the prevalence of periodontopathogens and therapy efficiency. Igic M, Kesic L, Lekovic V, Apostolovic M, Mihailovic D, Kostadinovic L, Milasin J. "Group A was subjected to basic gingivitis therapy, and group B underwent basic therapy along with adjunctive LLLT. A statistically significant difference between the values of plaque-index (PI) and sulcus bleeding index (SBI) before and after therapy was confirmed in both groups [...], though more pronounced in group B"

[34] Lasers Med Sci. 2013 Jan;28(1):19-24. A histological evaluation of a low-level laser therapy as an adjunct to periodontal therapy in patients with diabetes mellitus. Obradović R, Kesić L, Mihailović D, Antić S, Jovanović G, Petrović A, Peševska S. "All patients received oral hygiene instructions and full-mouth conservative periodontal treatment. In groups 3 and 6, LLLT was applied (670 nm, 5 mW, 2 J/cm(2), 16 min, 5 days). Histologic findings of gingival tissue treated with LLLT showed expressed healing, as is evident by the absence of inflammatory cells. Tissue edema could not be seen, and the number of blood vessels was reduced. In the gingival lamina, propria pronounced collagenization and homogenization were present. It can be concluded that LLLT has shown efficacy in the treatment of periodontitis in diabetics."

[35] Photomed Laser Surg. 2012 Mar;30(3):160-6. Effect of adjunctive low level laser therapy (LLLT) on nonsurgical treatment of chronic periodontitis. Makhlouf M, Dahaba MM, Tunér J, Eissa SA, Harhash TA. "SRP combined with LLLT [830nm] improved radiographic bone density and short-term PPD reduction in patients with chronic periodontitis," [SRP = scaling and root planing]

[36] J Cosmet Laser Ther. 2004 Jun;6(2):96-102. Defocused diode laser therapy (830 nm) in the treatment of unresponsive skin ulcers: a preliminary trial. Kubota J. "Defocused 830 nm diode laser therapy was well tolerated, and was very effective in the treatment of this small number of compromised skin ulcers of different aetiologies and in a large range of patient ages."

[37] Clin Drug Investig. 2009;29(5):283-92. HairMax LaserComb laser phototherapy device in the treatment of male androgenetic alopecia: A randomized, double-blind, sham device-controlled, multicentre trial. Leavitt M, Charles G, Heyman E, Michaels D. "The HairMax LaserComb is a hand-held Class 3R lower level laser therapy device that contains a single laser module that emulates 9 beams at a wavelength of 655 nm (+/-5%). The device uses a technique of parting the user's hair by combs that are attached to the device."


"Of the 110 patients who completed the study, subjects in the HairMax LaserComb treatment group exhibited a significantly greater increase in mean terminal hair density than subjects in the sham device group (p < 0.0001)."

[38] Lasers Surg Med. 2013 Oct;45(8):487-95. The growth of human scalp hair mediated by visible red light laser and LED sources in males. Lanzafame RJ, Blanche RR, Bodian AB, Chiacchierini RP, Fernandez-Obregon A, Kazmirek ER. "The active group received a "TOPHAT655" unit containing 21, 5 mW lasers (655 ± 5 nm), and 30 LEDS (655 ± 20 nm), in a bicycle-helmet like apparatus. [...] 


Baseline hair counts were 162.7 ± 95.9 (N = 22) in placebo and 142.0 ± 73.0 (N = 22) and active groups respectively (P = 0.426). Post Treatment hair counts were 162.4 ± 62.5 (N = 19) and 228.7 ± 102.8 (N = 22), respectively (P = 0.0161)" [pics!]

[39] J Cosmet Dermatol. 2007 Sep;6(3):189-94. The use of light-emitting diode therapy in the treatment of photoaged skin. Baez F, Reilly LR. "Thirteen subjects with wrinkles or fine lines in the periorbital and nasolabial region and those presenting Glogau scale photodamage grade II-III received nine 20-min duration light treatments using the Omnilux LED system. The treatments combined wavelengths of 633 and 830 nm at fluences of 126 and 66 J/cm(2), respectively. Sun-damage reduction was assessed at 6, 9, and 12 weeks by clinical photography and patient satisfaction scores. [...]


The majority of subjects displayed "moderate" (50%) or "slight" (25%) response to treatment at investigator assessment. Treatment of the periorbital region was reported more effective than the nasolabial region. At 12-week follow-up, 91% of subjects reported improved skin tone, and 82% reported enhanced smoothness of skin in the treatment area."

[40] J Cosmet Laser Ther. 2005 Dec;7(3-4):196-200. A study to determine the efficacy of combination LED light therapy (633 nm and 830 nm) in facial skin rejuvenation. Russell BA, Kellett N, Reilly LR. "52% of subjects showed a 25%-50% improvement in photoaging scores by week 12; 81% of subjects reported a significant improvement in periorbital wrinkles on completion of follow-up."

[41] Cranio. 2013 Apr;31(2):133-9. Does low intensity laser therapy reduce pain and change orofacial myofunctional conditions? Melchior Mde O, Venezian GC, Machado BC, Borges RF, Mazzetto MO. "Comparing the three evaluation times, it was observed that there was a significant decrease in the values of subjective pain to palpation (p < 0.05)."

[42] Lasers Surg Med. 2009 Dec;41(10):799-809. Low-level laser therapy as a non-invasive approach for body contouring: a randomized, controlled study. Jackson RF, Dedo DD, Roche GC, Turok DI, Maloney RJ. "Participants in the treatment group demonstrated an overall reduction in total circumference across all three sites of -3.51 in. (P < 0.001) compared with control subjects who revealed a -0.684 reduction"

[43] Lasers Surg Med. 2013 Jan;45(1):1-7. Independent evaluation of low-level laser therapy at 635 nm for non-invasive body contouring of the waist, hips, and thighs. McRae E, Boris J. "These data further validate the clinical efficacy and safety of LLLT at 635 nm."

[44] J Pediatr Hematol Oncol. 2009 Jan;31(1):33-7. Low-level infrared laser therapy in chemotherapy-induced oral mucositis: a randomized placebo-controlled trial in children. Kuhn A, Porto FA, Miraglia P, Brunetto AL. "On day 7 after OM diagnosis, 1/9 of patients remained with lesions in laser group and 9/12 of patients in the placebo-control group (P=0.029)."

[45] Radiother Oncol. 2012 Sep;104(3):349-54. Low level laser therapy for concurrent chemoradiotherapy induced oral mucositis in head and neck cancer patients - a triple blinded randomized controlled trial. Gautam AP, Fernandes DJ, Vidyasagar MS, Maiya AG, Vadhiraja BM. "In our study patients in laser group experienced moderate pain, whereas in placebo progressed toward the severe pain during the last 4 weeks of CCRT." [632nm laser]

[46] Radiother Oncol. 2013 Nov;109(2):297-302. Phase III trial of low-level laser therapy to prevent oral mucositis in head and neck cancer patients treated with concurrent chemoradiation. Antunes HS, Herchenhorn D, Small IA, Araújo CM, Viégas CM, Cabral E, Rampini MP, Rodrigues PC, Silva TG, Ferreira EM, Dias FL, Ferreira CG. "A diode InGaAlP (660nm-100mW-1J-4J/cm(2)) was used. [...] A six-fold decrease in the incidence of grades 3-4 OM was detected in the LLLT group compared to the placebo; (6.4% versus 40.5%)."

[47] PLoS One. 2014 Sep 8;9(9):e107418. Effect of prophylactic low level laser therapy on oral mucositis: a systematic review and meta-analysis. Oberoi S, Zamperlini-Netto G, Beyene J, Treister NS, Sung L.

[48] Jackson et al: Reduction in Cholesterol and Triglyceride Serum Levels Following Low-Level Laser Irradiation: A Noncontrolled, Nonrandomized Pilot Study (2010) [pdf"Participants assigned to the test group were treated with a 5 independent diode laser scanner device, emitting 635 nm (red) laser light, with each diode generating 17 mW output" "The procedure administration phase extended over 2 consecutive weeks, with each participant receiving 6 total procedure administrations" [LDL 103.68 -> 96.53]

[49] Maloney et al: The reduction in cholesterol and triglyceride serum levels following low-level laser irradiation: a non-controlled, non-randomized pilot study (2009) [news

[50] Lasers Surg Med. 2010 Aug;42(6):589-96. Low-level laser therapy in chronic autoimmune thyroiditis: a pilot study. Höfling DB, Chavantes MC, Juliano AG, Cerri GG, Romão R, Yoshimura EM, Chammas MC. "We noted all patients' reduced LT4 dosage needs, including 7 (47%) who did not require any LT4 through the 9-month follow-up. The LT4 dosage used pre-LLLT (96 +/- 22 microg/day) decreased in the 9th month of follow-up (38 +/- 23 microg/day; P < 0.0001)."

[51] Lasers Med Sci. 2013 May;28(3):743-53. Low-level laser in the treatment of patients with hypothyroidism induced by chronic autoimmune thyroiditis: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Höfling DB, Chavantes MC, Juliano AG, Cerri GG, Knobel M, Yoshimura EM, Chammas MC. "The results showed a significant difference in the mean levothyroxine dose required to treat the hypothyroidism between the L group (38.59 ± 20.22 μg/day) and the P group (106.88 [...] These findings suggest that LLLT was effective at improving thyroid function, promoting reduced TPOAb-mediated autoimmunity and increasing thyroid echogenicity in patients with CAT hypothyroidism."


[52] Physiother Theory Pract. 2013 Nov;29(8):596-603. A pilot study into the effect of low-level laser therapy in patients with chronic rhinosinusitis. Naghdi S, Ansari NN, Fathali M, Bartley J, Varedi M, Honarpishe R. "Patients were treated with a 830-nm Ga-Al-As laser in continuous-wave mode at a power output of 30 mW and energy dose of 1 J. Laser irradiation was delivered on six points over each maxillary or frontal sinus with 33 sec irradiation for each point and a total treatment duration of 198 sec for each sinus. Patients were given LLLT three times per week for ten treatment sessions." "Percentage improvement of TSS [Total Symptom Score] was considered as the primary outcome measure. TSS was calculated at baseline (T0), at 2 weeks (T1) and at 4 weeks (T2). The TSS was improved significantly at T1 (39%) and at T2 (46.34%)."

[53] Lasers Surg Med. 2011 Mar;43(3):187-91. Phototherapy for chronic rhinosinusitis. Krespi YP, Kizhner V. "GR1 was treated with a 940 nm laser" "In GR1 the SNOT20 scores dropped by 47% "

[54] Coll Antropol. 2010 Sep;34(3):1039-43. Effects of low-level laser treatment on mouth dryness. Vidović Juras D, Lukac J, Cekić-Arambasin A, Vidović A, Canjuga I, Sikora M, Carek A, Ledinsky M. "According to the results of this study, application of LLLT to xerostomic patients' major salivary glands stimulates them to produce more saliva with better antimicrobial characteristics and improves the difficulties that are associated with MD. This simple non-invasive method could be used in everyday clinical practice for the treatment of MD."

[55] Photomed Laser Surg. 2011 Mar;29(3):171-5. The effect of low-level laser therapy on salivary glands in patients with xerostomia. Lončar B, Stipetić MM, Baričević M, Risović D. "The results of our study indicate that the effects of low-level laser therapy on salivary glands are not only stimulating, but also regenerative to a degree since the glandular response to the same amount of applied laser energy increased linearly over time."

[56a] J Am Podiatr Med Assoc. 2010 May-Jun;100(3):166-77. Treatment of mild, moderate, and severe onychomycosis using 870- and 930-nm light exposure. Landsman AS, Robbins AH, Angelini PF, Wu CC, Cook J, Oster M, Bornstein ES. "The Noveon is a unique dual-wavelength near-infrared diode laser used to treat onychomycosis. [...] An independent expert panel, blinded regarding treatment versus control, found that at 180 days, 85% of the eligible treated toenails were improved by clear nail linear extent (P = .0015); 65% showed at least 3 mm and 26% showed at least 4 mm of clear nail growth. Of the 16 toes with moderate to severe involvement, ten (63%) improved, as shown by clear nail growth of at least 3 mm (P = .0112)."

[56b] J Am Podiatr Med Assoc. 2012 Mar-Apr;102(2):169-71. Treatment of mild, moderate, and severe onychomycosis using 870- and 930-nm light exposure: some follow-up observations at 270 days. Landsman AS, Robbins AH. "Review of 270-day mycological data, which are now available, confirmed that there was further decrease in both measures. Indeed, 38% of the treated population had negative culture and microscopy, qualifying as "mycological cures." These mycological cures occurred in cases categorized as mild, moderate, and even severe disease."


[57] Physiother Theory Pract. 2011 Jul;27(5):345-51. Restless legs syndrome and near-infrared light: An alternative treatment option. Mitchell UH, Myrer JW, Johnson AW, Hilton SC. "The devices used in this study were Anodynes Therapy System 480 (Anodyne Therapy, Tampa, FL)." "After 4 weeks of treatment the treatment group had a significantly greater improvement in restless legs syndrome symptoms than the control group [...] improvement was still significant after 4 weeks posttreatment compared to baseline"

[58] Physiother Theory Pract. 2011 Jul;27(5):352-9. Comparison of two infrared devices in their effectiveness in reducing symptoms associated with RLS. Mitchell UH, Johnson AW, Myrer B. "Although the two near-infrared light devices used different wavelengths and frequencies and one device used additional red light, they both produced significant improvement in the symptoms associated with RLS after 4 weeks of treatment."

[59] Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2009 Sep-Oct;(5):37-9. [Effect of infrared low-intensity laser therapy on orbital blood circulation in children with progressive short sightedness]. [Article in Russian] Shurygina IP, Khadzhieva MR. "Indirect action of LIIRR on the orbital region promoted stabilization of short-handedness in 78.8% of the treated patients."

[60] Oncol Nurs Forum. 2013 Jul;40(4):383-93. A pilot randomized trial evaluating low-level laser therapy as an alternative treatment to manual lymphatic drainage for breast cancer-related lymphedema. Ridner SH, Poage-Hooper E, Kanar C, Doersam JK, Bond SM, Dietrich MS. "Treatment was administered using a RianCorp LTU 904, FDA-approved, Class 1 laser." "LLLT with bandaging may offer a time-saving therapeutic option to conventional MLD."


[61] J Surg Res. 2011 Jan;165(1):82-90. Treatment of post-mastectomy lymphedema with laser therapy: double blind placebo control randomized study. Ahmed Omar MT, Abd-El-Gayed Ebid A, El Morsy AM. [904nm]

[62] Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2001 Feb;17(1):32-8. Effects of phototherapy on pressure ulcer healing in elderly patients after a falling trauma. A prospective, randomized, controlled study. Schubert V. "Both groups were given the same standard ulcer therapy. One group was also given phototherapy with pulsed monochromatic infrared (956 nm) and red (637 nm) light. [...] Patients treated with pulsed monochromatic light had a 49% higher ulcer healing rate, and a shorter time to 50% and to 90% ulcer closure compared with controls. Their mean ulcer area was reduced to 10% after 5 weeks compared with 9 weeks for the controls." [Biolight(TM) International AB, Sweden]

[63] Photomed Laser Surg. 2009 Aug;27(4):577-84. The effect of low-level laser in knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Hegedus B, Viharos L, Gervain M, Gálfi M. "Our results show that LLLT reduces pain in KOA and improves microcirculation in the irradiated area."

[64] Lasers Surg Med. 2003;33(5):330-8. Efficacy of different therapy regimes of low-power laser in painful osteoarthritis of the knee: a double-blind and randomized-controlled trial. Gur A, Cosut A, Sarac AJ, Cevik R, Nas K, Uyar A. "Our study demonstrated that applications of LPLT in different dose and duration have not affected results and both therapy regimes were a safe and effective method in treatment of knee OA." [904nm laser]

[65] J Am Geriatr Soc. 1992 Jan;40(1):23-6. Improvement of pain and disability in elderly patients with degenerative osteoarthritis of the knee treated with narrow-band light therapy. Stelian J, Gil I, Habot B, Rosenthal M, Abramovici I, Kutok N, Khahil A. "Fifty patients with degenerative osteoarthritis of both knees were randomly assigned to three treatment groups: red (15 patients), infrared (18 patients), and placebo (17 patients). Infrared and placebo emitters were double-blinded."


"Pain reduction in the red and infrared groups after the treatment was more than 50% in all scoring methods (P less than 0.05). There was no significant pain improvement in the placebo group. We observed significant functional improvement in red- and infrared-treated groups (p less than 0.05), but not in the placebo group." [todnäk 660nm ja 940nm valoa, en ole varma onko narrow-band edes eri asia kuin LED... käytetyn laitteen nimi kai Syrolight BioBeam 940]

[66] Lasers Med Sci. 2014 Mar;29(2):749-55. Effect of low-level laser therapy in patients with chronic knee osteoarthritis: a single-blinded randomized clinical study. Alghadir A, Omar MT, Al-Askar AB, Al-Muteri NK. "The LLLT device used was a Ga-As diode laser with a power output of 50 mW, a wavelength of 850 nm, and a diameter beam of 1 mm. Eight points were irradiated and received dosage of 6 J/point for 60 s, with a total dosage of 48 J/cm(2) in each session. The placebo group was identical but treated without emission of energy. [...] Active laser group showed significant differences in pain intensity at rest and movement, knee function, and ambulation duration when compared with the placebo group"

[67] Neuroscience. 2013 Jan 29;230:13-23. Transcranial infrared laser stimulation produces beneficial cognitive and emotional effects in humans. Barrett DW, Gonzalez-Lima F. "This treatment consisted of applying light of a specific wavelength (1064 nm) that intersects with the absorption spectrum of cytochrome oxidase, using a laser diode supplied by Cell Gen Therapeutics, LLC (Model CG-5000 laser, HD Laser Center, Dallas, TX, USA)" "The PANAS showed that while participants generally reported more positive affective states than negative, overall affect improved significantly in the treated group due to more sustained positive emotional states as compared to the placebo control group."

[68] Behav Brain Funct. 2009 Dec 8;5:46. Psychological benefits 2 and 4 weeks after a single treatment with near infrared light to the forehead: a pilot study of 10 patients with major depression and anxiety. Schiffer F, Johnston AL, Ravichandran C, Polcari A, Teicher MH, Webb RH, Hamblin MR. "The treatment consisted of applying PBM in the form of a light emitting diode (LED) array (Marubeni America Corp, Santa Clara, CA) with a peak wavelength of 810 nm with a full width half maximum of 40 nm, delivering an irradiance of 250 mW/cm2 when applied at 4 mm from the skin. The treatment consisted of exposure to the light for 4 minutes (total delivered fluence per site of 60 J/cm2) at each of 2 sites on the forehead that correspond to the 10-20 EEG sites, F3, and F4. Based on a penetration of 3.7% of the light to the dura, we calculated that 2.1 J/cm2 was delivered to each of the treated areas of the brain."


"Mean percentage reductions in HAM-D scores were 54.3% ± 26.1 at 2 weeks post-treatment and 23.0% ± 27.1 at 4-weeks post-treatment."

[69] Biol Psychiatry. 1999 Jul 15;46(2):239-46. Prophylactic treatment of seasonal affective disorder (SAD) by using light visors: bright white or infrared light? Meesters Y, Beersma DG, Bouhuys AL, van den Hoofdakker RH. "Infrared light is just as effective as bright white light. Both are more effective than the control condition."

[70] Lasers Surg Med. 2004;35(3):229-35. Efficacy of 904 nm gallium arsenide low level laser therapy in the management of chronic myofascial pain in the neck: a double-blind and randomize-controlled trial. Gur A, Sarac AJ, Cevik R, Altindag O, Sarac S. "The score for self-assessed improvement of pain was significantly different between the active and placebo laser groups (63 vs. 19%) (P < 0.01)."

[71] Photomed Laser Surg. 2008 Jun;26(3):241-5. Low-level laser therapy improves vision in patients with age-related macular degeneration. Ivandic BT, Ivandic T. "LLLT significantly improved visual acuity (p < 0.00001 versus baseline) in 162/182 (95%) of eyes with cataracts and 142/146 (97%) of eyes without cataracts. The prevalence of metamorphopsia, scotoma, and dyschromatopsia was reduced. In patients with wet AMD, edema and bleeding improved. The improved vision was maintained for 3-36 mo after treatment. Visual acuity in the control group remained unchanged. No adverse effects were observed in those undergoing therapy."

[72] Babushkina et al: Results Of 10-Year Use Of Low Intensity Laser Therapy And Conventional Treatment Of Patients With Stenocardia "During the observation period there were 54 deaths: 8,9% in the main and 18,7% in the control group."

[73] J Rheumatol. 2004 Dec;31(12):2408-12. Low level laser therapy in primary Raynaud's phenomenon--results of a placebo controlled, double blind intervention study. Hirschl M, Katzenschlager R, Francesconi C, Kundi M. "Low level laser therapy reduces frequency and severity of Raynaud attacks. The effect is most pronounced in patients with signs of decreased threshold for vasospasm and less effective in patients with delayed hyperemia."


[74] Photomed Laser Surg. 2007 Apr;25(2):65-71. Effects of 904-nm low-level laser therapy in the management of lateral epicondylitis: a randomized controlled trial. Lam LK, Cheing GL. "Significantly greater improvements were shown in all outcome measures with the laser group than with the placebo group (p < 0.0125), except in the two subsections of DASH." [904nm laser]

[75] J Athl Train. 2012 Nov-Dec;47(6):673-8. Red light and the sleep quality and endurance performance of Chinese female basketball players. Zhao J, Tian Y, Nie J, Xu J, Liu D. "The red-light treatment participants lay in the supine position, and continuous illumination was performed using noncoherent red light from a whole-body red-light treatment machine (Shanghai Dayou PDT Technology Co, Ltd, Shanghai, China) with an average wavelength of 658 nm and light dose of 30 J/cm2."

"The 14-day whole-body irradiation with red-light treatment improved the sleep, serum melatonin level, and endurance performance of the elite female basketball players"

[76] Photomed Laser Surg. 2009 Feb;27(1):21-4. The effect of low-level laser therapy on trismus and facial swelling following surgical extraction of a lower third molar. Aras MH, Güngörmüş M.

[77] Photomed Laser Surg. 2006 Apr;24(2):129-39. Pro- and anti-inflammatory cytokine content in human peripheral blood after its transcutaneous (in vivo) and direct (in vitro) irradiation with polychromatic visible and infrared light. Zhevago NA, Samoilova KA. "Exposure of a small area of the human body to light leads to a fast decrease in the elevated pro-inflammatory cytokine plasma content and to an increase in the the anti-inflammatory factor concentration, which may be an important mechanism of the anti-inflammatory effect of phototherapy. These changes result from transcutaneous photomodification of a small volume of blood and a fast transfer of the light-induced changes to the entire pool of circulating blood."

[78] Barulin, Nikolai V., and Vitaly Yu Plavskii. "Effect of Polarization and Coherence of Optical Radiation on Sturgeon Sperm Motility." Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. No. 67. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012. [Sperm motility: 1) Control group: 120, 2) Circularly polarized radiation: 230, 3) Linearly polarized radiation 250, 4) Unpolarized radiation: 200]

[79] J Invest Dermatol. 2009 Apr;129(4):994-1001. UVB and proinflammatory cytokines synergistically activate TNF-alpha production in keratinocytes through enhanced gene transcription. Bashir MM, Sharma MR, Werth VP. "In conclusion, TNF-alpha expression in primary keratinocytes is upregulated transcriptionally by UVB and IL-1alpha."

[80] BMC Psychiatry. 2013 Mar 5;13:75. The effect of sunlight exposure on interleukin-6 levels in depressive and non-depressive subjects. Levandovski R, Pfaffenseller B, Carissimi A, Gama CS, Hidalgo MP. "The amount of time that participants are exposed to sunlight is directly related to their IL-6 levels."

[81] J Clin Endocrinol Metab. 1994 Nov;79(5):1342-6. Effects of acute and chronic interleukin-6 administration on thyroid hormone metabolism in humans. Stouthard JM, van der Poll T, Endert E, Bakker PJ, Veenhof CH, Sauerwein HP, Romijn JA.

[82] J Clin Endocrinol Metab. 1990 Dec;71(6):1567-72. Tumor necrosis factor: a putative mediator of the sick euthyroid syndrome in man. van der Poll T, Romijn JA, Wiersinga WM, Sauerwein HP.


[83] Ann Biomed Eng. 2012 Feb;40(2):516-33. The nuts and bolts of low-level laser (light) therapy. Chung H, Dai T, Sharma SK, Huang YY, Carroll JD, Hamblin MR. "It was originally believed that the coherence of laser light was crucial to achieve the therapeutic effects of LLLT, but recently this notion has been challenged by the use of LEDs, which emit non-coherent light over a wider range of wavelengths than lasers. It has yet to be determined whether there is a real difference between laser and LED, and if it indeed exists, whether the difference results from the coherence or the monochromaticity of laser light, as opposed to the non-coherence and wider bandwidth of LED light." [#Light sources and dosimetry]

[84] Clin Rheumatol. 2009 Jan;28(1):29-34. Infrared sauna in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. A pilot study showing good tolerance, short-term improvement of pain and stiffness, and a trend towards long-term beneficial effects. Oosterveld FG, Rasker JJ, Floors M, Landkroon R, van Rennes B, Zwijnenberg J, van de Laar MA, Koel GJ. 

[85] Biochim Biophys Acta. 1997 Mar 28;1319(1):5-8. Cardiolipin-dependent decrease of cytochrome c oxidase activity in heart mitochondria from hypothyroid rats. Paradies G, Petrosillo G, Ruggiero FM. 

[86] J Cell Biol. 1978 Jun;77(3):887-901. Biochemical and stereological analysis of rat liver mitochondria in different thyroid states. Jakovcic S, Swift HH, Gross NJ, Rabinowitz M. 

[87] Schultze, M. O. "The relation of copper to cytochrome oxidase and hematopoietic activity of the bone marrow of rats." Journal of Biological Chemistry 138.1 (1941): 219-224. 

[88] Am J Clin Nutr. 1998 May;67(5 Suppl):1041S-1045S. Copper intake and assessment of copper status. Milne DB.

[89] Shab‐Bidar, Sakineh, et al. "Dietary intakes of zinc and copper and cardiovascular risk factors in Tehranian adults: Tehran Lipid and Glucose Study." Nutrition & Dietetics 70.3 (2013): 218-226.

[90] Т.В. Ковалева: Комбинированная лазерная терапия больных сахарным диабетом с дислипидеимей (2002)  (Ambulatory Application of Combined Laser Therapy in Patients with Diabetes Mellitus and Dyslipidemia)

[91] Postgrad Med J. 2005 Jul;81(957):436-41. It is time to test low level laser therapy in Great Britain. Moshkovska T, Mayberry J. 


[92] Lasers Med Sci. 2013 May;28(3):845-9. Effect of low-level laser therapy after extraction of impacted lower third molars. Ferrante M, Petrini M, Trentini P, Perfetti G, Spoto G. "Group test showed improvement in the interincisal opening and remarkable reduction of trismus, swelling and intensity of pain on the first and the seventh postoperative days."


[93] J Oral Pathol Med. 2015 Feb;44(2):94-102. Anti-inflammatory effect of 635 nm irradiations on in vitro direct/indirect irradiation model. Lim W, Choi H, Kim J, Kim S, Jeon S, Zheng H, Kim D, Ko Y, Kim D, Sohn H, Kim O. "Thus, we suggest that not only direct exposure with 635 nm light, but also indirect exposure with 635 nm light can inhibit activation of pro-inflammatory mediators and may be clinically useful as an anti-inflammatory tool."


[94] QJM. 1996 Aug;89(8):579-89. Sunlight, cholesterol and coronary heart disease. Grimes DS, Hindle E, Dyer T.

[95] J Clin Hypertens (Greenwich). 2008 Feb;10(2):125-9. Seasonality of hypertension. Al-Tamer YY, Al-Hayali JM, Al-Ramadhan EA.

[96] Transplant Proc. 2004 Jan-Feb;36(1):148-9. Seasonal variations of blood pressure in hemodialysis and renal transplant recipients. Argani H, Javanshir MR.


[97] J Clin Laser Med Surg. 1998 Oct;16(5):245-8. It's all in the parameters: a critical analysis of some well-known negative studies on low-level laser therapy. Tunér J, Hode L. "A study of 1,200 papers on LLLT has resulted in 85 positive and 35 negative double-blind studies. The negative studies have been scrutinized carefully in an effort to pinpoint possible reasons for the failures. In the following, the majority are double-blind studies, but some non-blinded and animal studies have been included to give typical examples of pitfalls." [Lue myös: The Cochrane LPT analyses – can they be improved? ja Are all the negative lllt studies really negative?]


[98] Lasers Surg Med. 2005 Mar;36(3):210-9. Randomized controlled trial on low level laser therapy (LLLT) in the treatment of osteoarthritis (OA) of the hand. Brosseau L, Wells G, Marchand S, Gaboury I, Stokes B, Morin M, Casimiro L, Yonge K, Tugwell P.

[99] Lasers Surg Med. 2006 Apr;38(4):343. Wrong parameters can give just any results. Hode L, Tunér J.  "Is laser therapy no better than placebo in osteoarthritis of the hand? This seems to be the fact after a superficial glance at the contribution by Brosseau et al. in 36:210–219 (2005). But looking closer, there are several alarming details in this study [...] Total energy per finger joint: (calculated with 30 mW and 1 x 4 seconds per finger joint), the energy applied to each joint is 0.12 J and that is very low [...] In short, this study has used a very low energy per point, using a previously rarely tested wavelength (860 nm) at a random pulse frequency and in the discussion failed to pinpoint some very important aspects of laser therapy. Still, the abstract claims that ‘‘LLLT’’ is no better than placebo."


[100] Laser Ther. 2011;20(3):205-15. Is light-emitting diode phototherapy (LED-LLLT) really effective? Kim WS, Calderhead RG.


[101] Wikipedia: Low level laser therapy (Luettu 29.4.2015) "Despite a lack of consensus over its scientific validity, specific test and protocols for LLLT suggest it may be mildly effective, but in most cases no better than placebo, in relieving short-term pain for rheumatoid arthritis,[2] osteoarthritis,[6] acute and chronic neck pain,[7] tendinopathy,[4][8] and possibly chronic joint disorders.[5]"

[102] Phys Ther. 2008 Jan;88(1):123-36. Physical therapy interventions for patients with osteoarthritis of the knee: an overview of systematic reviews. Jamtvedt G, Dahm KT, Christie A, Moe RH, Haavardsholm E, Holm I, Hagen KB. "The meta-analysis of 7 RCTs concluded that laser therapy reduced pain and improved function compared with a placebo intervention. Two major studies in this meta-analysis did not include patients with osteoarthritis of the knee. Therefore, we graded the evidence down to moderate and conclude that there is moderate-quality evidence that low-level laser therapy reduces pain and improves function (Tab. 3)."

[103] J Alzheimers Dis. 2012;32(3):741-52. Low-level light therapy improves cortical metabolic capacity and memory retention. Rojas JC, Bruchey AK, Gonzalez-Lima F.

[104] Arthritis Res Ther. 2013;15(5):R116. Effect of low-level laser therapy on the expression of inflammatory mediators and on neutrophils and macrophages in acute joint inflammation. Alves AC, Vieira R, Leal-Junior E, dos Santos S, Ligeiro AP, Albertini R, Junior J, de Carvalho P.

[105] Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 May 1;54(5):3681-90. Low-intensity far-red light inhibits early lesions that contribute to diabetic retinopathy: in vivo and in vitro. Tang J, Du Y, Lee CA, Talahalli R, Eells JT, Kern TS. [670nm LED]

[106] J Photochem Photobiol B. 2010 May 3;99(2):105-10. Effects of low-level light therapy on streptozotocin-induced diabetic kidney. Lim J, Sanders RA, Snyder AC, Eells JT, Henshel DS, Watkins JB 3rd. [670nm LED]

[107] Photomed Laser Surg. 2007 Jun;25(3):137-43. Efficacy of 780-nm laser phototherapy on peripheral nerve regeneration after neurotube reconstruction procedure (double-blind randomized study). Rochkind S, Leider-Trejo L, Nissan M, Shamir MH, Kharenko O, Alon M. 

[108] Lasers Med Sci. 2014 Mar;29(2):805-11. doi: 10.1007/s10103-013-1406-2. Epub 2013 Aug 28. Pulsed LLLT improves tendon healing in rats: a biochemical, organizational, and functional evaluation. Guerra Fda R, Vieira CP, dos Santos de Almeida M, Oliveira LP, Claro AC, Simões GF, de Oliveira AL, Pimentel ER.

[109] Photomed Laser Surg. 2013 Jul;31(7):315-21. The effects of low-level laser therapy on palatal mucoperiosteal wound healing and oxidative stress status in experimental diabetic rats. Firat ET, Dağ A, Günay A, Kaya B, Karadede Mİ, Kanay BE, Ketani A, Evliyaoğlu O, Uysal E. 


[110] J Photochem Photobiol B. 2013 Apr 5;121:86-93. Potentiated anti-inflammatory effect of combined 780 nm and 660 nm low level laser therapy on the experimental laryngitis. Marinho RR, Matos RM, Santos JS, Ribeiro MA, Smaniotto S, Barreto EO, Ribeiro RA, Lima RC Jr, Albuquerque RL Jr, Thomazzi SM. 

[111] Lasers Med Sci. 2014 Mar;29(2):653-8. What is the best treatment to decrease pro-inflammatory cytokine release in acute skeletal muscle injury induced by trauma in rats: low-level laser therapy, diclofenac, or cryotherapy? de Almeida P, Tomazoni SS, Frigo L, de Carvalho Pde T, Vanin AA, Santos LA, Albuquerque-Pontes GM, De Marchi T, Tairova O, Marcos RL, Lopes-Martins RÁ, Leal-Junior EC. "Therefore, we can conclude that 904 nm LLLT with 1 J dose has better effects than topical application of diclofenac or cryotherapy in acute inflammatory phase after muscle trauma."

[112] Lasers Med Sci. 2014 Jul;29(4):1357-64. The effects of low-level laser irradiation on bone tissue in diabetic rats. Patrocínio-Silva TL, de Souza AM, Goulart RL, Pegorari CF, Oliveira JR, Fernandes K, Magri A, Pereira RM, Araki DR, Nagaoka MR, Parizotto NA, Rennó AC. "[I]t seems that LLLT stimulated bone metabolism, decreased resorptive areas, increased RUNX-2 expression, cortical area, fracture force, BMD, and BMC."

[113] Photochem Photobiol. 2013 Jul-Aug;89(4):953-60. Laser therapy in metabolic syndrome-related kidney injury. Ucero AC, Sabban B, Benito-Martin A, Carrasco S, Joeken S, Ortiz A. "The main findings of this study are that the LLLT-treated rats had lower blood pressure after treatment and a better preserved glomerular filtration rate with less interstitial fibrosis upon euthanasia at the end of follow-up. This initial proof-of-concept study suggests that LLLT may modulate chronic kidney disease progression, providing a painless, noninvasive, therapeutic strategy, which should be further evaluated."

[114] Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Mar 18;100(6):3439-44. Therapeutic photobiomodulation for methanol-induced retinal toxicity. Eells JT, Henry MM, Summerfelt P, Wong-Riley MT, Buchmann EV, Kane M, Whelan NT, Whelan HT. "Our studies document a significant recovery of rod- and cone-mediated function in LED-treated, methanol-intoxicated rats. We further show that LED treatment protected the retina from the histopathologic changes induced by methanol-derived formate. These findings provide a link between the actions of monochromatic red to near-IR light on mitochondrial oxidative metabolism in vitro and retinoprotection in vivo. They also suggest that photobiomodulation may enhance recovery from retinal injury and other ocular diseases in which mitochondrial dysfunction is postulated to play a role." [670nm LED]

[115] Lasers Med Sci. 2014 Mar;29(2):757-63. Protective effect of low-level laser therapy (LLLT) on acute zymosan-induced arthritis. Carlos FP, de Paula Alves da Silva M, de Lemos Vasconcelos Silva Melo E, Costa MS, Zamuner SR. "Treatment with laser significantly inhibited leukocytes influx, the release of IL-1 and IL-6 and also the activity of metalloproteinase-2 and 9, into the joint cavity." [660nm laser]

[116] Lasers Med Sci. 2013 Feb;28(2):529-36. Low-level laser therapy in different stages of rheumatoid arthritis: a histological study. Alves AC, de Carvalho PT, Parente M, Xavier M, Frigo L, Aimbire F, Leal Junior EC, Albertini R. "We observed that LLLT both at early and late RA progression stages significantly improved mononuclear inflammatory cells, exudate protein, medullary hemorrhage, hyperemia, necrosis, distribution of fibrocartilage, and chondroblasts and osteoblasts compared to RA group" [780nm laser]

[117] Lasers Med Sci. 2014 Jan;29(1):313-9. Effect of low-level laser therapy on types I and III collagen and inflammatory cells in rats with induced third-degree burns. Fiório FB, Albertini R, Leal-Junior EC, de Carvalho Pde T. "Laser irradiation (both 3 and 4 J/cm(2)) resulted in reduction in the inflammatory process and improved collagen deposition, thereby ameliorating the healing of third-degree burns." [660nm laser]

[118] Photomed Laser Surg. 2010 Oct;28(5):603-11. Low-level laser therapy with a pulsed infrared laser accelerates second-degree burn healing in rat: a clinical and microbiologic study. Ezzati A, Bayat M, Khoshvaghti A. [890nm laser]

[119] J Rehabil Res Dev. 2009;46(4):543-54. Low-level laser therapy with pulsed infrared laser accelerates third-degree burn healing process in rats. Ezzati A, Bayat M, Taheri S, Mohsenifar Z. [890nm laser]

[120] Photomed Laser Surg. 2009 Dec;27(6):959-64. Low-level laser therapy using 80-Hz pulsed infrared diode laser accelerates third-degree burn healing in rat. Vasheghani MM, Bayat M, Dadpay M, Habibie M, Rezaei F. "The paired Student t-test showed that the wound closure rate of laser-treated burns (17.6+/-1.86 days) was significantly longer than that of the control burns (19.6+/-0.81 days) (p=0.007)." [890nm laser]

[121] Lasers Med Sci. 2014 Jan;29(1):239-43. Potential anti-inflammatory effect of low-level laser therapy on the experimental reflux laryngitis: a preliminary study. Marinho RR, Matos RM, Santos JS, Ribeiro MA, Ribeiro RA, Lima RC Jr, Albuquerque RL Jr, Thomazzi SM. "Thereafter, measurement of myeloperoxidase activity and the histopathological procedures were performed. In conclusion, we observed in this study that 105-J/cm(2) infrared laser reduced the influx of neutrophils in rats, and it improved the reparative collagenization of the laryngeal tissues." [780nm laser]

[122] Lasers Med Sci. 2013 May;28(3):1007-16. Low-level laser therapy improves the inflammatory profile of rats with heart failure. Hentschke VS, Jaenisch RB, Schmeing LA, Cavinato PR, Xavier LL, Dal Lago P. "LLLT showed systemic and skeletal muscle anti-inflammatory effects in rats with HF." [660nm laser]

[123] Int J Cardiol. 2001 Sep-Oct;80(2-3):109-16. Impact of low level laser irradiation on infarct size in the rat following myocardial infarction. Ad N, Oron U. "The infarct size (expressed as percent of total left ventricle area) of the LI rats was 10.1+/-5.8, which was significantly lower [...] than the infarct size of NLI rats which was 28.7+/-9.6. [...] LLLI of the infarcted area in the myocardium of experimentally induced MI rats, at the correct energy, duration and timing, markedly reduces the loss of myocardial tissue. This phenomenon may have an important beneficial effect on patients after acute MI or ischemic heart disease."

[124] Photomed Laser Surg. 2012 Sep;30(9):523-9. Near-infrared photobiomodulation in an animal model of traumatic brain injury: improvements at the behavioral and biochemical levels. Quirk BJ, Torbey M, Buchmann E, Verma S, Whelan HT. "These results show statistically significant, preclinical outcomes that support the use of NIR treatment after TBI in effecting changes at the behavioral, cellular, and chemical levels." [670nm LED]

[125J Small Anim Pract. 2012 Aug;53(8):465-9. Low-level laser therapy reduces time to ambulation in dogs after hemilaminectomy: a preliminary study. Draper WE, Schubert TA, Clemmons RM, Miles SA. "The time to achieve a modified Frankel score of 4 was significantly lower (P=0.0016) in the low-level laser therapy group (median 3.5 days) than the control group (median 14 days)." [810nm laser]


[126] Lasers Med Sci. 2005;20(1):28-34. Epub 2005 Apr 19. Effect of 655-nm diode laser on dog sperm motility. Corral-Baqués MI, Rigau T, Rivera M, Rodríguez JE, Rigau J. "At these parameters, the 655-nm continuous-wave diode laser improves the speed and linear coefficient of the sperm."

[127] Lasers Surg Med. 2001;28(3):204-11. Attenuation of infarct size in rats and dogs after myocardial infarction by low-energy laser irradiation. Oron U, Yaakobi T, Oron A, Hayam G, Gepstein L, Rubin O, Wolf T, Ben Haim S. "In dogs, a 49% [...] reduction of infarct size was achieved." "However, laser applied twice at an energy density of 12 mW/cm2 did not cause a significant reduction in infarct size." [810nm laser]

[128] PLoS One. 2012;7(1):e30655. Amelioration of experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice by photobiomodulation induced by 670 nm light. Muili KA, Gopalakrishnan S, Meyer SL, Eells JT, Lyons JA. "670 nm light reduced disease severity with both protocols compared to sham treated mice. Disease amelioration was associated with down-regulation of proinflammatory cytokines (interferon-γ, tumor necrosis factor-α) and up-regulation of anti-inflammatory cytokines (IL-4, IL-10) in vitro and in vivo." [670nm LED, bandwidth 25-30nm]

[129] Photomed Laser Surg. 2009 Aug;27(4):591-7. Effect of low-level laser therapy in the myonecrosis induced by Bothrops jararacussu snake venom. Barbosa AM, Villaverde AB, Sousa LG, Munin E, Fernandez CM, Cogo JC, Zamuner SR. "LLLT significantly reduced myonecrosis by 83.5% at 24 h (p < 0.05) but not at 3 h, and [antivenom] therapy alone was ineffective for reducing myonecrosis at 3 and 24 h." [685nm laser]

[130] Lasers Surg Med. 2012 Mar;44(3):218-26. Low-level laser therapy for closed-head traumatic brain injury in mice: effect of different wavelengths. Wu Q, Xuan W, Ando T, Xu T, Huang L, Huang YY, Dai T, Dhital S, Sharma SK, Whalen MJ, Hamblin MR. "The effectiveness of 810 nm agrees with previous publications, and together with the effectiveness of 660 nm and non-effectiveness of 730 and 980 nm can be explained by the absorption spectrum of cytochrome oxidase, the candidate mitochondrial chromophore in transcranial LLLT."

[131Stroke. 2004 Aug;35(8):1985-8. Transcranial infrared laser therapy improves clinical rating scores after embolic strokes in rabbits. Lapchak PA, Wei J, Zivin JA. "This study shows that laser treatment improved behavioral performance if initiated within 6 hours of an embolic stroke and the effect of laser treatment is durable. Therefore, transcranial laser treatment may be useful to treat human stroke patients and should be further developed."  [808nm laser]

[132] N Am J Med Sci. 2011 Apr;3(4):193-7. Effects of a low level laser on the acceleration of wound healing in rabbits. Hussein AJ, Alfars AA, Falih MA, Hassan AN. "The study found that low level laser therapy (II) was effective in open wounds, which showed better regeneration and faster restoration of structural and functional integrity as compared to the control group." [890nm, 910nm laser]

[133] Eur J Epidemiol. 2008;23(9):609-14. Incident solar radiation and coronary heart disease mortality rates in Europe. Wong A. "An analysis of coronary heart disease mortality rates in Europe from a latitudinal gradient perspective has shown to have a close correlation to incident solar radiation."


[134] Lancet. 1959 Aug 22;2(7095):149-52. Prophylaxis of ischaemic heart-disease by thyroid therapy. BARNES BO. [ks. Sydäntauti ja kilpirauhashormonit]


[135] CAOL 2003, 16-20 September 2003, Alushta, Crimea, Ukraine. Effectiveness of using laserotherapy in the treatment of autoimmune thyreoiditis. I. Gopkalova, V. Dubovik, V. Danilevsky "According to ultra-sonic examinations and thermography data decreasing of sizes of gland and centre of lymphoid infiltration was found practially with all patients. [890nm laser]

[136] Swiss Med Wkly. 2004 May 1;134(17-18):254-8. Low power laser treatment in patients with knee osteoarthritis. Tascioglu F, Armagan O, Tabak Y, Corapci I, Oner C. 

[137] Aust J Physiother. 2003;49(2):107-16. A systematic review of low level laser therapy with location-specific doses for pain from chronic joint disorders. Bjordal JM Couppé C, Chow RT, Tunér J, Ljunggren EA. "In investigations of knee pain, studies35,37 in which the irradiation size was [equal or greater than] 1 cm2 showed the effectiveness of laser treatments. Among three studies36,38,39 in which the irradiation size was [smaller than] 1 cm2, however, two studies36,38 reported ineffectiveness and one study39 reported effectiveness. In this case, the energy per point of study39 with an improved outcome (6 J) was greater than the energies of the two ineffective studies36,38 ([equal or smaller than] 3 J)."

[138] Lasers Med Sci. 2014 Jul;29(4):1371-6. High-intensity versus low-level laser therapy in the treatment of patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Kheshie AR, Alayat MS, Ali MM. "HILT combined with exercises was more effective than LLLT combined with exercises, and both treatment modalities were better than exercises alone in the treatment of patients with KOA." [HILT: 1064nm Nd:YAG laser, 1250J/session(15min) /// LLLT: 830nm laser, 1250J/session(32min)]

[139] Arq Bras Cardiol. 2014 Aug;103(2):161-4. Hemodynamic effect of laser therapy in spontaneously hypertensive rats. [Article in English, Portuguese] Tomimura S, Silva BP, Sanches IC, Canal M, Consolim-Colombo F, Conti FF, De Angelis K, Chavantes MC. "The Laser Group showed reduced levels of mean blood pressure, with statistically significant reduction (169 ± 4 mmHg* vs. 182 ± 4 mmHg from the Sham Group) and reduced levels of diastolic pressure (143 ± 4 mmHg* vs. 157 ± 3 mmHg from the Sham Group), revealing a 13 and 14 mmHg decrease, respectively. Besides, there was a concomitant important decline in heart rate (312 ± 14 bpm vs. 361 ± 13 bpm from the Sham Group)." [780nm laser]

[140] Photomed Laser Surg. 2014 Oct;32(10):582-7. Effects of intravascular low-level laser therapy during coronary intervention on selected growth factors levels. Derkacz A, Protasiewicz M, Rola P, Podgorska K, Szymczyszyn A, Gutherc R, Poręba R, Doroszko A. "In a randomized prospective study, an 808 nm LLLT (100 mW/cm2, continuous wave laser, 9 J/cm2, illuminated area 1.6-2.5 cm2) was delivered intracoronarily to patients during PCI. Fifty-two patients underwent irradiation with laser light, and 49 constituted the control group. [...] In the irradiated individuals, control angiography revealed smaller late lumen loss and smaller late lumen loss index as compared with the control group. The restenosis rate was 15.0% in the treated group, and 32.4% in the control group, respectively."

[141] J Photochem Photobiol B. 2007 Jul 27;88(1):51-67. A prospective, randomized, placebo-controlled, double-blinded, and split-face clinical study on LED phototherapy for skin rejuvenation: clinical, profilometric, histologic, ultrastructural, and biochemical evaluations and comparison of three different treatment settings. Lee SY, Park KH, Choi JW, Kwon JK, Lee DR, Shin MS, Lee JS, You CE, Park MY. "All subjects were randomly divided into four groups treated with either 830nm alone, 633nm alone, a combination of 830 and 633nm, or a sham treatment light, twice a week for four weeks. [...] In the results, objectively measured data showed significant reductions of wrinkles (maximum: 36%) and increases of skin elasticity (maximum: 19%) compared to baseline on the treated face in the three treatment groups. Histologically, a marked increase in the amount of collagen and elastic fibers in all treatment groups was observed." [633/830nm LED]

[142] Lasers Surg Med. 2014 Oct;46(8):601-7. The growth of human scalp hair in females using visible red light laser and LED sources. Lanzafame RJ, Blanche RR, Chiacchierini RP, Kazmirek ER, Sklar JA. "The percent hair increase over the duration of the study was 11.05 ± 48.30 (N = 18) for the sham group and 48.07 ± 17.61 (N = 24) for the active group" [655nm laser, 655nm LED]

[143] Am J Clin Dermatol. 2014 Apr;15(2):115-27. Efficacy and safety of a low-level laser device in the treatment of male and female pattern hair loss: a multicenter, randomized, sham device-controlled, double-blind study. Jimenez JJ, Wikramanayake TC, Bergfeld W, Hordinsky M, Hickman JG, Hamblin MR, Schachner LA. "Our results suggest that low-level laser treatment may be an effective option to treat pattern hair loss in both men and women."

[144] Int J Trichology. 2014 Apr;6(2):45-9. doi: 10.4103/0974-7753.138584. Use of low-level laser therapy as monotherapy or concomitant therapy for male and female androgenetic alopecia. Munck A, Gavazzoni MF, Trüeb RM. "Of 32 patients (21 female, 11 male), 8 showed significant, 20 moderate, and 4 no improvement. Improvement was seen both with monotherapy and with concomitant therapy."

[145] Dermatol Surg. 2013 Aug;39(8):1177-83. Low-level light therapy for androgenetic alopecia: a 24-week, randomized, double-blind, sham device-controlled multicenter trial. Kim H, Choi JW, Kim JY, Shin JW, Lee SJ, Huh CH. "After 24 weeks of treatment, the LLLT group showed significantly greater hair density than the sham device group. Mean hair diameter improved statistically significantly more in the LLLT group than in the sham device group." [630+660nm LED & 650nm laser]

[146] Vet Dermatol. 2015 Feb;26(1):35-9, e11. Efficacy of low-level laser therapy on hair regrowth in dogs with noninflammatory alopecia: a pilot study. Olivieri L, Cavina D, Radicchi G, Miragliotta V, Abramo F. "At the end of the study, coat regrowth was greatly improved in six of seven animals and improved in one of seven. By morphometry, the area occupied by hair follicles was 18% in the treated sample and 11% in the untreated one (11%); haired follicles were (per area) 93% in the treated sample and only 9% in the control sample." [470+685+830nm laser]

[147] BMC Psychiatry. 2014 Oct 21;14:288. Transcranial bright light treatment via the ear canals in seasonal affective disorder: a randomized, double-blind dose-response study. Jurvelin H, Takala T, Nissilä J, Timonen M, Rüger M, Jokelainen J, Räsänen P. [See Figure 2: Spectral power distribution of the bright light produced by the light-emitting diode (LED) of the randomly selected device.]

[148] Diabetes Res Clin Pract. 2010 Oct;90(1):109-14. Are active sun exposure habits related to lowering risk of type 2 diabetes mellitus in women, a prospective cohort study? Lindqvist PG, Olsson H, Landin-Olsson M. "Our findings indicated that women with active sun exposure habits were at a 30% lower risk of having DM, as compared to those with non-active habits."

[149] J Intern Med. 2014 Jul;276(1):77-86. Avoidance of sun exposure is a risk factor for all-cause mortality: results from the Melanoma in Southern Sweden cohort. Lindqvist PG, Epstein E, Landin-Olsson M, Ingvar C, Nielsen K, Stenbeck M, Olsson H. "The mortality rate amongst avoiders of sun exposure was approximately twofold higher compared with the highest sun exposure group"

[150] Lasers Med Sci. 2014 Nov;29(6):1815-9. Low-level laser therapy to treat fibromyalgia. Ruaro JA, Fréz AR, Ruaro MB, Nicolau RA. "The LLLT group was treated with a GaAlAs laser (670 nm, 4 J/cm(2) on 18 tender points) three times a week over 4 weeks. [...] After LLLT or sham treatment, the number of tender points was significantly reduced in both groups [...] However, all other fibromyalgia symptoms showed significant improvements after LLLT compared to placebo"

[151] ДУБОВИК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ: ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ З ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ [Dubovik V. The postoperative rehabilitation of the autoimmune thyroiditis patients with the use of low­intensive laser radiation.] "The dissertation on competition of scientific degree of the medical sciences candidate on speciality 14.01.14" "At performance of the clinical part of work 60 patients with the hypertrophic form of the autoimmune thyroiditis before operation, during two years of the postoperative term and after application of the laser therapy were surveyed. The operation has negative influences on disease: in the remote postoperative term the depression of the thyroid function due to the activization of autoimmune process is observed. The realization of laser treatment after 2 years after operation has allowed to improve function of the thyroid gland, to reduce its volume, to lower indexes of antithyroid autoantibodies and to normalize the cellular parameters of immunodefense. Such changes are found out in one month after end of the laser therapy, reach the maximal exhibiting in three months, and in six months the beginning of inhibition of immunecorrective action is observed. The realization of repeated sessions of the laser therapy allows achieving the clinical- immunological remission of disease and is recommended in six months after the previous course." ["Doses of thyroid hormones in such treatment at (50 - 75)% lower than those commonly used." (Käännetty alkuperäiskielestä)]

[152] Photomed Laser Surg. 2005 Aug;23(4):431-4. The importance of the coherency. Hode L. "Whenever compared, coherent light has so far demonstrated better results than non-coherent light."

[153] Clin Rheumatol. 2010 Sep;29(9):1075-6. Low-level laser therapy for hand arthritis-fact or fiction? Tunér J, Hode L. "The study by Meireles et al. [1] on the effect of low-level laser therapy (LLLT) on hand arthritis comes to the conclusion that there was no effect at the wavelength, dosage and power used in the study [...] It is obvious that the lack of clinical effect in the Meireles study is due to too low energy. [...] Dose (J/cm2 ) and energy (J) are two separate entities in laser therapy [...] The lack of understanding of these two important parameters is, for instance, shown in the studies by Brosseau et al. [4] and Cruz et al. [5]. Brosseau reported 860 nm, 60 mW, 3 J/cm2 for finger arthritis, but the unreported energy was actually 0.12 J per point. Cruz reported 780 nm, 60 mW, 4 J/cm2 for oral mucositis, in the only negative clinical study on mucositis. The unreported energy per point after 3 s per point is 0.18 J."


[154] Photomed Laser Surg. 2005 Oct;23(5):453-8. Can Cochrane Reviews in controversial areas be biased? A sensitivity analysis based on the protocol of a Systematic Cochrane Review on low-level laser therapy in osteoarthritis. Bjordal JM, Bogen B, Lopes-Martins RA, Klovning A. "An imbalance of the review group was identified as reviewers tend to favor their own trial conclusions. [...] Five of the seven members of the review group have authored clinical RCTs of LLLT with negative conclusions [...] Three of the reviewers recently published an included LLLT trial with treatment time per point of only 1 sec [...] Two of the authors had also published an industry-sponsored RCT with positive conclusion on topical and oral NSAIDs for knee OA"

"This Cochrane review displays omissions of relevant trial data that contradict the review conclusion. [...] Serious errors in data synthesis, omission of relevant data, and non-inclusion of eligible trials were identified, and nearly all systematically pointed in a negative direction for LLLT efficacy. [...] All of the seven pre-planned, but unperformed, subgroup analyses turned out positive in the sensitivity analysis."

[155] Lasers Surg Med. 2010 Aug;42(6):450-66. Effect of pulsing in low-level light therapy. Hashmi JT, Huang YY, Sharma SK, Kurup DB, De Taboada L, Carroll JD, Hamblin MR.


[156] J Oral Rehabil. 2015 Apr;42(4):291-9. Efficacy of low-level laser therapy in the treatment of TMDs: a meta-analysis of 14 randomised controlled trials. Chen J, Huang Z, Ge M, Gao M. 


[157] Pain. 2006 Sep;124(1-2):201-10. Epub 2006 Jun 27. The effect of 300 mW, 830 nm laser on chronic neck pain: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Chow RT, Heller GZ, Barnsley L. "The mean VAS pain scores improved by 2.7 in the treated group and worsened by 0.3 in the control group" [In Law et al. meta-analysis, this paper was given PEDro score of 10/10, indicating good methodological quality] 


[158] J Acupunct Meridian Stud. 2015 Feb;8(1):2-16. Laser acupuncture for treating musculoskeletal pain: a systematic review with meta-analysis. Law D, McDonough S, Bleakley C, Baxter GD, Tumilty S. "Forty-nine RCTs met the inclusion criteria. Two-thirds (31/49) of these studies reported positive effects, were of high methodological quality, and reported the dosage adequately. Negative or inconclusive studies commonly failed to demonstrate these features."


[159] Semin Cutan Med Surg. 2013 Mar;32(1):41-52. Low-level laser (light) therapy (LLLT) in skin: stimulating, healing, restoring. Avci P, Gupta A, Sadasivam M, Vecchio D, Pam Z, Pam N, Hamblin MR.

[160] Photomed Laser Surg. 2010 Feb;28(1):141-6. Combination 830-nm and 633-nm light-emitting diode phototherapy shows promise in the treatment of recalcitrant psoriasis: preliminary findings. Ablon G. "LED phototherapy is easy to apply, pain free and side-effect free, and is well tolerated by patients of all skin types. The promising results of this preliminary study warrant a proper controlled double-blind study with a larger patient population." [633+830nm LED]

[161] Lancet. 2009 Dec 5;374(9705):1897-908. Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. Chow RT, Johnson MI, Lopes-Martins RA, Bjordal JM. "We show that LLLT reduces pain immediately after treatment in acute neck pain and up to 22 weeks after completion of treatment in patients with chronic neck pain."

[162] Bulletin of Experimental Biology and Medicine April 1987, Volume 103, Issue 4, pp 548-550 Stimulation of post-traumatic regeneration of skeletal muscles of old rats after x-ray irradiation N. V. Bulyakova, M. F. Popova 

[163] Proc. SPIE 4166, Laser Florence '99: A Window on the Laser Medicine World, 319 (June 28, 2000); doi:10.1117/12.389505 Use of the immunomodulative influence of low-level laser radiation in the treatment of an autoimmune thyroiditis V. A. Mikhailov ; O. A. Alexandrova ; I. N. Denisov ["Mikhailov et al13 performed a study on patients with Hashimoto’s thyroiditis. Forty two patients were were treated with 10 applications of 2.4 J/cm2 via an 890nm laser and targeted the thymus projection zone, vascular junction, and the thyroid gland. A control group of similar size was given L-thyroxin, 100 mg/day. All laser-treated patients experienced a decrease in the feeling of squeezing in the area around the thyroid and a decrease in facial edema. The thyroid gland became softer on palpation and smaller on ultrasound examination. There was also a decreased number of patients that caught winter colds in the laser group. The immunoregulatory index (Th/Ts) normalized from 7.5 to 4.2%. The laser effects were still noticeable in 78% of the laser patients four months after treatment. This index was only slightly changed in the control group." src: Kneebone 2010]

[164] Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 1998 May-Jun;(3):15-6. [The treatment of autoimmune thyroiditis using low-intensity laser radiation]. [Article in Russian] Mikhaĭlov VA, Denisov IN, Aleksandrova OIu, Poliakov AV.

[165] Вера Александровна Кривова: Неинвазивная гемолазеротерапия в системе реабилитации больных аутоиммунным тиреодитом (Диссертация, 2010) [Venäjänkielinen väitöskirja]

[166] Александр Вацлавич Поляков: Применение низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексном лечении хронического аутоиммунного тиреоидита (Диссертация, 1997) [Venäjänkielinen väitöskirja]

[167] Lab Anim Res. 2012 Mar;28(1):39-46. Anti-hypercholesterolemic and anti-atherosclerotic effects of polarized-light therapy in rabbits fed a high-cholesterol diet. Park D, Kyung J, Kim D, Hwang SY, Choi EK, Kim YB. "The PLT equipment is consisted of a 60 W tungsten lamp and a lens coated with polarized film in a stainless tube with 6-cm internal diameter. The polarized film [...] was designed to block ultraviolet and infrared lights, permitting penetration of only 400-760 nm light [...] The distance between light source and polarized-light lens was set at 10 cm to adjust the light intensity and energy density exposed to the skin to be 50 mW/cm2 and 60 J/cm2"

"Lovastatin markedly reduced both the cholesterol and LDL, but the reducing effect (47.5%) on atheroma formation was relatively low. By comparison, 5-min PLT preferentially decreased LDL, rather than cholesterol, and thereby potentially reduced the atheroma area to 42.2%. Notably, 20-min PLT was superior to lovastatin in reducing both the cholesterol and LDL levels as well as the atheromatous plaque formation (26.4%). In contrast to the increases in blood alanine transaminase and aspartate transaminase following lovastatin treatment, PLT did not cause hepatotoxicity. In addition, PLT decreased platelets and hematocrit level. The results indicate that PLT attenuates atherosclerosis not only by lowering blood cholesterol and LDL levels, but also by improving blood flow without adverse effects."

[168] Physiother Res Int. 2015 Jun;20(2):108-25. The efficacy of low-level laser therapy for shoulder tendinopathy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Haslerud S, Magnussen LH, Joensen J, Lopes-Martins RA, Bjordal JM.

[169] Lasers Surg Med. 2011 Jul;43(5):401-9. Induction of autologous mesenchymal stem cells in the bone marrow by low-level laser therapy has profound beneficial effects on the infarcted rat heart. Tuby H, Maltz L, Oron U.

[170] Microvasc Res. 2002 Sep;64(2):240-6. Systemic effects of low-intensity laser irradiation on skin microcirculation in patients with diabetic microangiopathy. Schindl A, Heinze G, Schindl M, Pernerstorfer-Schön H, Schindl L. 

[review] Ann Biomed Eng. 2012 Feb;40(2):516-33. The nuts and bolts of low-level laser (light) therapy. Chung H, Dai T, Sharma SK, Huang YY, Carroll JD, Hamblin MR. "Soon after the discovery of lasers in the 1960s it was realized that laser therapy had the potential to improve wound healing and reduce pain, inflammation and swelling. In recent years the field sometimes known as photobiomodulation has broadened to include light-emitting diodes and other light sources, and the range of wavelengths used now includes many in the red and near infrared."

"This review will cover the mechanisms of action of LLLT at a cellular and at a tissular level and will summarize the various light sources and principles of dosimetry that are employed in clinical practice. The range of diseases, injuries, and conditions that can be benefited by LLLT will be summarized with an emphasis on those that have reported randomized controlled clinical trials. Serious life-threatening diseases such as stroke, heart attack, spinal cord injury, and traumatic brain injury may soon be amenable to LLLT therapy."


[extra] Free Radic Biol Med. 2009 Sep 15;47(6):850-7. Inhibition of mitochondria-dependent apoptosis by 635-nm irradiation in sodium nitroprusside-treated SH-SY5Y cells. Lim W, Kim JH, Gook E, Kim J, Ko Y, Kim I, Kwon H, Lim H, Jung B, Yang K, Choi N, Kim M, Kim S, Choi H, Kim O. "Finally, these results show that 635-nm irradiation, by promoting the scavenging of O(2)(-)" 

[extra] Biomed Tech (Berl). 2014 Dec;59(6):487-93. Red light as a 12-oxo-leukotriene B₄ antagonist: an explanation for the efficacy of intensive red light in the therapy of peripheral inflammatory diseases. Paschke F, Rabong C, Schuster C. "The power balance demonstrates that intensive red light with a power density of 0.4 W/cm2 transfers sufficient energy to 12-Oxo-LTB4 to render it biologically inactive."

[extra] J Neurosci. 2008 Dec 10;28(50):13511-21. Neuroprotective effects of near-infrared light in an in vivo model of mitochondrial optic neuropathy. Rojas JC1, Lee J, John JM, Gonzalez-Lima F. "superoxide dismutase activities were also increased in NIL-treated subjects in a dose-dependent manner, suggesting an in vivo transcranial effect of NIL."


[extra] Lasers Surg Med. 2005 Mar;36(3):171-85. Light promotes regeneration and functional recovery and alters the immune response after spinal cord injury. Byrnes KR, Waynant RW, Ilev IK, Wu X, Barna L, Smith K, Heckert R, Gerst H, Anders JJ. "6% of the power of a 150 mW 810 nm laser was transmitted through all of the layers of tissue between the [adult rat] dorsal skin surface and the ventral side of the spinal cord." "PBM resulted in a significant suppression [...] of IL6 expression at 6 hours post-injury, with a 171-fold decrease in expression of IL6."

[extra] Br J Dermatol. 2011 Feb;164(2):344-55. Sun exposure induces rapid immunological changes in skin and peripheral blood in patients with psoriasis. Søyland E, Heier I, Rodríguez-Gallego C, Mollnes TE, Johansen FE, Holven KB, Halvorsen B, Aukrust P, Jahnsen FL, de la Rosa Carrillo D, Krogstad AL, Nenseter MS. "Our data show that clinical improvement of psoriasis following sun exposure is preceded by a rapid reduction in local and systemic inflammatory markers, strongly suggesting that immune modulation mediated the observed clinical effect."

[extra] PLoS One. 2013 Sep 11;8(9):e71570. Stress reaction in outer segments of photoreceptors after blue light irradiation. Roehlecke C, Schumann U, Ader M, Brunssen C, Bramke S, Morawietz H, Funk RH. [ks. myös muut Richard H Funkin artikkelit aiheesta]

[extra] Photochem Photobiol. 2012 Nov-Dec;88(6):1497-506. The effects of UV emission from compact fluorescent light exposure on human dermal fibroblasts and keratinocytes in vitro. Mironava T, Hadjiargyrou M, Simon M, Rafailovich MH. "The data presented herein confirm that higher than expected levels of UVA and UVC irradiation can be emitted by commercially available CFL bulbs as a result of the limitation of the current production process and the possible physical defects in the bulbs where the phosphorus coating was compromised. Skin cells exposed to the CFL exhibit 25% and 50% attrition for DO33 and CF-29, respectively. For the surviving cells, a significant increase in the production of ROS, and in the case of the CF-29, a decrease in their ability to contract collagen and abnormal migration behavior, are observed and consistent with previous reports of exposure to UVA and UVC radiation.

[...]

Illumination of all cell to incandescent light (where no UV emissions were detected), had no significant effect on proliferation, ROS production, or mitochondrial activity. Taken together, our results confirm that UV radiation emanating from CFL bulbs (randomly selected from different suppliers) as a result of defects or damage in the phosphorus coating is potentially harmful to human skin."

[extra] J Invest Dermatol. 1998 Oct;111(4):629-33. Non-coherent near infrared radiation protects normal human dermal fibroblasts from solar ultraviolet toxicity. Menezes S, Coulomb B, Lebreton C, Dubertret L. "Living organisms on the Earth's surface are bathed by infrared radiation every day, before being submitted to solar UV. Thus, we propose that this as yet undescribed natural process of cell protection against solar UV, acquired and preserved through evolutional selection, plays an important role in life maintenance."

[extra] Br J Ophthalmol. 2014 Aug;98(8):1013-5. Photobiomodulation in the treatment of patients with non-center-involving diabetic macular oedema. Tang J, Herda AA, Kern TS. "Daily PBM treatment for only 80 s per treatment twice daily caused a significant reduction in focal retinal thickening in all 4 treated eyes. No adverse effects attributable to therapy were noted by the patients or study investigators during the study period.[670nm LED]

[extra] Ann Anat. 2014 Sep;196(5):312-6. Protective effect of light emitting diode phototherapy on fluorescent light induced retinal damage in Wistar strain albino rats. Ahamed Basha A, Mathangi DC, Shyamala R, Ramesh Rao K. "670 nm LED light preexposure is protective to retinal cells against fluorescent light-induced damage.[670nm LED]

[extra] Vojnosanit Pregl. 2008 Dec;65(12):906-12. The effects of polarized light therapy in pressure ulcer healing. Durović A, Marić D, Brdareski Z, Jevtić M, Durdević S. "There were significant differences between the groups at the end of the treatment regarding the surface of pressure ulcer (E: 10.80 +/- 19.18; C: 22,97 +/- 25,47; p = 0.0005)" [Bioptron 2]

[extra] Sov Med. 1990;(3):12-5. [Helium-neon laser therapy in the combined treatment of unstable stenocardia]. [Article in Russian] Korochkin IM, Kapustina GM, Babenko EV, Zhuravleva NIu. "He-Ne laser therapy included in complex of therapeutic methods for patients with unstable angina pectoris is a highly effective treatment modality; it helps essentially reduce the risk of acute myocardial infarction in these patients." [633nm laser]

[extra] Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 1996 Mar-Apr;(2):3-5. [The laser therapy of patients with hypertension in combination with coronary insufficiency]. [Article in Russian] Kniazeva TA, Badtieva VA, Zubkova SM. "Hypertensive patients with coronary insufficiency have received infrared (lambda = 0.85 microns) laser radiation to the skin. The treatment is shown to have antianginal, antihypertensive effects, to improve cardiac performance, myocardial contractility, to increase myocardial, coronary and aerobic reserves. This clinicofunctional efficacy is accompanied by positive shifts in lipid metabolism, lipid peroxidation activity, antioxidant defense, hemocoagulation and microcirculation."

[extra] Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2002 Jul-Aug;(4):9-11. [Use of infrared laser therapy in patients with ischemic heart disease associated with diabetes mellitus type 2 in health resort]. [Article in Russian] Zin'kovskaia TM, Zavrazhnykh LA, Golubev AD. "Infrared laser therapy (300 Hz) combined with balneotherapy and patients' education is more effective than standard sanatorium rehabilitation in patients with ischemic heart disease associated with diabetes mellitus type 2. 81.8% patients showed good response manifesting in less frequent anginal attacks, episodes of pain and painless ischemia and lower doses of antianginal drugs. Systolic and diastolic arterial pressure lowered by 18 and 10 mm Hg on the average, respectively."

[extra] Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 1999 Mar-Apr;(2):5-6. [The clinical efficacy of a one-time course of infrared laser irradiation in stenocardia patients based on 6-month follow-up data]. [Article in Russian] Vasil'ev AP, Strel'tsova NN, Sekisova MA.

[extra] J Oral Rehabil. 2014 Jul;41(7):523-31. Treatment of dentin hypersensitivity with a low-level laser-emitting toothbrush: double-blind randomised clinical trial of efficacy and safety. Ko Y, Park J, Kim C, Park J, Baek SH, Kook YA. "Results demonstrated that the use of both control and test toothbrushes resulted in decreased discomfort after 4 weeks. In the test group, pain intensity scores decreased from 5.8 ± 1.2 to 2.3 ± 1.6, and in the control group, the scores decreased from 6.4 ± 1.3 to 5.5 ± 2.0" [suom. aristava dentiini] [635nm laser]

[extra] J Clin Laser Med Surg. 2001 Dec;19(6):305-14. Effect of NASA light-emitting diode irradiation on wound healing. Whelan HT, Smits RL Jr, Buchman EV, Whelan NT, Turner SG, Margolis DA, Cevenini V, Stinson H, Ignatius R, Martin T, Cwiklinski J, Philippi AF, Graf WR, Hodgson B, Gould L, Kane M, Chen G, Caviness J.

[extra] J Cell Sci. 2014 Jan 15;127(Pt 2):388-99. Light-harvesting chlorophyll pigments enable mammalian mitochondria to capture photonic energy and produce ATP. Xu C, Zhang J, Mihai DM, Washington I. "Here we show that mammalian mitochondria can also capture light and synthesize ATP when mixed with a light-capturing metabolite of chlorophyll."

[extra] Ann Thorac Surg. 2012 Apr;93(4):1181-6. Light-induced vasodilation of coronary arteries and its possible clinical implication. Plass CA, Loew HG, Podesser BK, Prusa AM. "Vessels exposed to either light source showed a remarkable as well as comparable photorelaxation at definite energy densities. This effect is mediated by an intracellular nitric oxide-dependent mechanism. As LED sources are of small size, simple, and inexpensive build-up, they may be used during routine coronary artery bypass surgery to ease suturing of anastomosis by target vessel vasodilation."


The Low Level Laser Therapy - LLLT Internet Guide


Havelock Ellis: Sexual Education and Nakedness (1909) "The hygienic value of nakedness is indicated by the robust health of the savage throughout the world who go naked. The vigor of the Irish, also, has been connected with the fact that (as Fynes Moryson's Itinerary shows) both sexes, even among persons of high social class, were accustomed to go naked except for a mantle, especially in more remote parts of the country, until the sevcenteeth century. Wherever primitive races abandon nakedness for clothing, at once the tendency to disease, mortality, and degeneracy notably increases, though it must be remembered that the use of clothing is commonly accompanied by the introduction of other bad habits.“4 kommenttia:

 1. Miten kauan esim. 30w haligeenivaloa anettaisiin kerralla kilpirauhasen kohdalle?
  Jäi jotenkin epäselväksi ,kuinka pitkään kerralla tuota valohoitoa annettiin mihinkin
  vaivaan?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Laitan tähän päivitetyn vastauksen (poistin vanhan, siinä oli virheitä):

   Tähän mennessä toteutetuissa kilpirauhasta koskevissa tutkimuksissa hoito on toteutettu laservalolla, jossa ei käsittääkseni annos-vaste ei ole sama kuin muilla valonlähteillä.

   Laservalot ovat tutkimuksissa usein teholtaan alle 100mW, kun taas halogeenilampuista tulee valoa paljon suuremmalla teholla. 30-wattinen 4100K halogeenilamppu muuttaa tekstissä olevan kuvan mukaan noin kolmasosan energiastaan "terapeuttisiksi" aallonpituuksiksi, mutta Suomessa myytävät halogeenilamput ovat useimmiten 2700K eli osuus on jossain määrin alempi.

   Täten lasertutkimuksissa käytetyn valoannoksen voi saada halogeenilampusta jopa yhdessä sekunnissa, mutta valonsäde on tietysti leveämpi (lasertutkimuksissa usein aika pistemäinen valonsäde) ja valo ei päädy samoilla annoksilla yhtä syvälle. Samoin halogeenilampussa 600-1070nm alueella on ilmeisesti sellaisiakin aallonpituuksia joilla ei ole hyötyvaikutuksia.

   Täten voisi ehkä todeta, että sekunnissa voi saada jo laserhoitosessiota vastaavan valoannoksen, mutta on myös syitä ajatella että pidempi valaisu voisi olla parempi. Joissain tilanteissa toisaalta liian pitkä valaisu tuntuu vähentävän hyötyä, ja sekin tulee ehkä ottaa huomioon. Ja tietysti myös valaisuetäisyydellä on merkitystä.

   Siinä siis hieman spekulaatiota. Halogeenilamppuja ei ole tässä asiayhteydessä kuitenkaan tutkittu, joten nähtäväksi jää, toimiiko niiden käyttö todella esim. kilpirauhasen vajaatoimintaan. :)

   Poista
 2. Onkohan kaikissa halogeenilampuissa samat aallonpituudet, eli käykö myös vaikka 2e ruokakaupan halogeenit, ja esim normi E27 kantaset? Mistäköhän näitä lamppuja ja niihin valaisimia/jalkoja kantsis ostaa Helsingissä? Ja miltä etäisyydeltä näillä on vielä jtn vaikutusta? Kiitos.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Anonyymi,

   Halogeenilampuissa on käsittääkseni pääosin sama värilämpötila/spektri, joten myös halvat kaupan halogeenit tuottavat merkittävästi punaista ja lähi-infrapunaa.

   Clas Ohlson voisi olla hyvä lamppukauppa, ehkä Tarjoustalokin. Sitten on myös kauppoja kuten Kotieläintarvike.fi, jotka myyvät lämpölamppuja (ensisijaisesti tosin sikaloihin).

   Etäisyys riippuu tehosta ja siitä, kohdistuuko lampun valo kaikkialle vai pelkästään yhteen suuntaan (reflektorilamput). Luulen että useimmissa tapauksissa mennään 10-40cm alueella.

   Tieteellistä taetta toimivuudesta ei tällaisten jatkuvan spektrin lamppujen toimivuudesta ole, koska tutkimukset tehdään monokromaattisella valolla. Kokeileminen on silti halpaa, ja hyödyt ovat täysin mahdollisia.

   Olisi kyllä kiinnostavaa saada joku esim. korkeasta kolesterolista kärsivä testiryhmä kasaan, jolla katsottaisiin esim hehku- tai halogeenilampun mahdollista kolesterolia alentavaa vaikutusta. :--)

   Poista