keskiviikko 30. syyskuuta 2015

Voiko lähi-infrapuna lievittää tai parantaa kilpirauhasen vajaatoimintaa?

(Artikkelia päivitetty lyhyesti 26.8.2023)

1. Johdanto

PubMed-tutkimustietokannasta löytyy tällä hetkellä noin 7000 tutkimusartikkelia liittyen punaisen valon ja lähi-infrapunan terveyttä edistävään käyttöön.

Kokeellisissa tutkimuksissa on raportoitu, että kudosten valottaminen punaisella valolla tai lähi-infrapunalla voisi parantaa kudosten energia-aineenvaihduntaa, hillitä tulehdusta ja parantaa kudosten toimintaa. 

Koe-eläimillä punavalohoito on auttanut yli sataan eri sairauteen, ja ihmistutkimuksissakin on tehty lupaavia löydöksiä mm. seuraaviin vaivoihin: aftatfibromyalgiahuuliherpeskaljuuntuminenniskakipunivelrikkoolkapään jännevaivatranteen luunmurtumaselkäkipusilmänpohjan ikärappeuma...

Olen kirjoittanut aiheesta laajemmin kirjoituksessani Punainen valo ja lähi-infrapuna sairaustilojen hoidossa.

Käytän tästä hoitomuodosta nimitystä punavalohoito. Kuitenkin tutkimuskirjallisuudessa hoidon nimi on valobiomodulaatio (photobiomodulation) ja aikaisemmin on totuttu käyttämään nimitystä  pienteholaserhoito (low-level laser therapy).

Punavalohoidossa hoidettavaa kehon osaa valotetaan tavallisimmin LED- tai laservalolla. Tutkimusnäytön valossa valonlähteellä ei ole ratkaisevaa merkitystä, ja on mahdollista että myös halogeenilamput ja auringonvalo tuottaisivat terveysvaikutuksia, kunhan vain valon määrä on oikeassa suuruusluokassa.

Pienteholaserhoidot näyttävät yleensä jokseenkin tältä. Säteen koko tosin
vaihtelee huomattavasti (1mm2 - 32cm2) tutkimuksesta toiseen, samoin
kuin hoitoannos, aallonpituus ja hoidon kesto.
(Kuvalähde: SpinalStenosis)
2. Pitkäaaltoinen valo ja kilpirauhasen sairaudet

Alla esittelen Brasiliassa, Venäjällä ja Ukrainassa toteutettuja kiinnostavia tutkimuksia, joissa on selvitetty punavalohoidon vaikutusta kilpirauhasen autoimmuunitulehdukseen ja vajaatoimintaan.

Näistä tutkimuksista vain pari on julkaistu englannin kielellä, joten tätä tutkimustietoa ei ole moni länsimaalainen päässyt vielä näkemään. Itsekin löysin artikkelit tietynlaisen salapoliisityön avulla - tekemällä lukuisia venäjän- ja ukrainankielisiä hakuja.
3. Tutkimuksia

1) Brasilialaisessa pilottitutkimuksessa (Höfling ym. 2010) 15 kilpirauhasen vajaatoimintapotilasta sai kymmenellä hoitokerralla lähi-infrapunavaloa kilpirauhasen alueelle.

Tämän jälkeen kilpirauhashormonit jätettiin kuukaudeksi kokonaan pois, minkä jälkeen lääkitystä nostettiin asteittaisesti tarpeen mukaan.

Yhdeksän kuukautta myöhemmin toteutetussa seurannassa havaittiin, että seitsemän potilasta (47%) säilytti kilpirauhasarvot viitearvojen sisällä ilman lääkitystä. Myös lopuilla lääkityksen tarve aleni keskimäärin 116µg -> 72µg.

Muita hyötyjä havaittiin: potilaiden TPOAb aleni 39%, echogenicity index (EI) nousi 22% ja lisäksi kolmella potilaalla seitsemästä kilpirauhasen epänormaali koko palasi normaaliksi.

(Höfling ym. 2010)


2) Brasilialaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa (Höfling ym. 2013), 23 kilpirauhasen vajaatoimintapotilasta sai kymmenellä hoitokerralla lähi-infrapunavaloa kilpirauhasen alueelle. Lisäksi 20 potilasta sai lumehoitoa.

Tämän jälkeen kilpirauhashormonit jätettiin kuukaudeksi kokonaan pois, minkä jälkeen lääkitystä nostettiin asteittaisesti tarpeen mukaan.

Yhdeksän kuukautta myöhemmin toteutetussa seurannassa havaittiin, että yksitoista potilasta (48%) säilytti kilpirauhasarvot viitearvojen sisällä täysin ilman lääkitystä. Myös lopuilla lääkityksen tarve aleni keskimäärin 93µg -> 74µg.

Muita hyötyjä havaittiin: potilaiden TPOAb aleni 49% ja lisäksi viidellä potilaalla seitsemästä kilpirauhasen epänormaali koko palasi normaaliksi. Kilpirauhasen ultraäänellä määritetty verisuonitus palasi normaaliksi 16:lla niistä 22 potilaasta, jolla mittaustulos oli aluksi normaalista poikkeava.

LT4 = levotyroksiini ; L-group = pienteholaserryhmä ; P-group = lumeryhmä
(Höfling ym. 2013)

Tästä tutkimuksesta julkaisiin myös 6-vuotisseuranta (Höfling ym. 2018), jossa todettiin että vain osa hyödyistä oli säilynyt kuusi vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen. Tutkimusryhmä tulkitsi havainnon niin, että punavalohoito pitäisi toistaa tietyin väliajoin sen hyötyjen säilyttämiseksi.3) Turkissa toteutetussa satunnaistetussa tutkimuksessa (Ercetin ym. 2020) jaettiin 350 kilpirauhasen vajaatoimintapotilasta saamaan hoidon lisätueksi joko pelkästään ravintolisähoitoa (D-vitamiini, rauta, seleeni) tai sekä ravintolisähoitoa että lähi-infrapunavaloa.

Lähi-infrapunavaloryhmässä potilaat saivat kilpirauhasen alueelle lähi-infrapunavaloa (850nm laservalo) yhteensä kuudesti kolmen peräkkäisen päivän aikana.

Kolme kuukautta myöhemmin havaittiin, että kyseisessä ryhmässä T3-hormonin pitoisuus veressä oli noussut 53%, TPO-vasta-aineet olivat laskeneet 73% ja potilaiden tyroksiinilääkityksen käyttö oli vähentynyt 50%. Lisäksi 29% potilaista pärjäsi kokonaan ilman tyroksiinilääkitystä. Vastaavia ei hyötyjä ei havaittu verrokkiryhmässä.4) Ukrainalaisessa väitöskirjatutkimuksessa (Dubovik 2003) raportoitiin leikkauksen jälkeisestä kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla hyötyä punavalohoidosta, ja kuvailtiin että hoito voi usein pienentää lääkityksen tarvetta 50-75%. Valohoito vähensi myös potilaiden kilpirauhasvasta-aineita.5) Hyvin kiinnostavassa ukrainalaistutkimuksessa (Buldygina 2002) selvitettiin punavalohoidon vaikutusta kilpirauhasen autoimmuunitulehduksen muotoon, jossa kilpirauhasen koko kasvaa (hypertrofia).

Aineistossa oli eutyreoidisia potilaita, subkliinisestä vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita sekä kliinisestä vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita (n=115), joista kaikilla oli kilpirauhasen autoimmuunitulehdus. Potilaille annettiin sekä punaista valoa että lähi-infrapunaa (634nm, 850nm).

Potilaita seurattiin neljän hoitokuurin ajan, joista yksittäinen kuuri käsitti 15 hoitokertaa kolmen viikon aikana. Hoitokuurien välissä oli 3kk tauko. Neljännen hoitokuurin jälkeen tehtiin lopuksi vielä 6kk ja 9kk myöhemmin kontrollitarkastukset. Täten ensimmäisten ja viimeisten mittausten välinen aika oli noin kaksi vuotta.

Hoito alensi TSH:ta huomattavasti kaikilla ryhmillä, ja vaikutus kasvoi ajan kanssa. Vajaatoimintaryhmillä hoito nosti kilpirauhashormonien pitoisuuksia (T4V, T3V). Myönteinen vaikutus oli erityisen huomattava subkliinisestä vajaatoiminnasta kärsivillä. Lisäksi tyreoglobuliinin vasta-aineiden pitoisuus (TgAb) laski tässä tutkimuksessa hyvinkin huomattavasti.
Laser therapy allows in 92% of patients delay the development of the pathological process, and 40% - to reach its full or partial regression or prevent progression to hypothyroidism and eliminate its initial manifestations, as evidenced by normalization of thyroid stimulating hormone. [...]
Laser therapy can be used as an independent method of treatment of hypertrophic form of autoimmune thyroiditis or as an additional method that increases the effectiveness of traditional drug therapy." [Käännetty Google Translatella ukrainasta englanniksi] 

Valohoitokuurit alensivat TSH-tasoja (1) eutyreoideilla, (2) subkliinisesti
hypotyreoideilla ja (3) kliinisesti hypotyreoideilla potilailla. Selkein vaikutus
havaittiin neljän kuurin jälkeen (10-15 hoitosessiota per kuuri).

Valohoitokuurit pienensivät kilpirauhasen kokoa
(vasen ja oikea puoli) eutyreoidisilla potilailla, joilla oli suurentunut
kilpirauhanen.

Tutkimuksessa havaittu TgAb-tasojen lasku oli poikkeuksellisen suuri. Muissa
tutkimuksissa näin suurta laskua ei ole havaittu, mikä selittynee sillä, että
tässä Buldyginan tutkimuksessa seurattiin potilaita useiden hoitokuurien
ajan ja vaikutus kasvoi ajan kanssa.
6) Kolmannessa ukrainalaistutkimuksessa (Misura 2006) havaittiin, että punavalohoito voi parantaa sydäntaudista kärsivien kilpirauhaspotilaiden hoitoa. Sydäntautipotilaat eivät usein ota riittäviä määriä kilpirauhashormonikorvausta, johtuen vakavien haittavaikutusten riskistä.

Tutkimuksessa oli kaksi ryhmää, joista molemmille annettiin sairauksiinsa levotyroksiinia, lovastatiinia ja aspiriinia. Toinen ryhmä sai kuitenkin myös pienteholaserhoitoa, ja heillä havaittiinkin huomattavia parannuksia kilpirauhashormoneissa ja kolesteroliarvoissa.

Pienteholaserryhmässä TSH pieneni 53% ja T4 nousi 95% kolmessa kuukaudessa.
Kontrolliryhmässä hormonitasot eivät juurikaan muuttuneet.
Pienteholaserhoitoryhmässä (n=27), kokonaiskolesteroli laski 8.23 -> 6.09 vain
kolmessa kuukaudessa. Kontrolliryhmässä alenema oli huomattavasti pienempi.
(Huom. kilpirauhashormonit tunnetusti alentavat kolesterolia, mikä selittänee
havaittua muutosta.)7) Venäläisessä väitöskirjatutkimuksessa (Krivova 2010), vajaatoimintapotilaat saivat punavalohoitoa, joskin hieman eri tavalla kuin brasilialaistutkimuksesssa.

Näistä potilaista 17% pystyi lopettamaan hormonilääkityksen ja 38% pystyi pienentämään annosta 25-50µg. Hyöty oli siis hieman vähäisempi kuin esimerkiksi brasilialaistutkimuksissa, mikä saattaa selittyä esimerkiksi valon aallonpituudella, valoannoksella tai muilla hoitoparametreilla.


Ryhmät 2 ja 4 saivat valohoitoa kilpirauhasen ylle, kun taas
ryhmä 5 toimi kontrolliryhmänä. Taulukosta näkee laserhoidon vaikutuksen
kilpirauhasvasta-aineiden pitoisuuksiin (TPO, Tg).

Jotkut vajaatoimintaan liittyvät oireet kuten kilpirauhasen alueen
epämukavuus, kuiva iho, ummetus, väsymys ja uupumus
vähenivät laserhoidon myötä.
8) Venäläisessä konferenssiraportissa (Puzin 2014) kuvailtiin lyhyesti 347 subkliinisestä vajaatoiminnasta kärsivän naisen punavalohoito.

Potilaiden TSH-arvo oli aluksi keskimäärin 9,1. Laserhoitojen myötä 97 prosentilla potilaista TSH aleni. Näillä potilailla alenema oli keskimäärin 76 prosenttia, jolloin keskimääräinen TSH oli lopuksi vain 2,2.


Artikkelissa lukee: "Lasersäteilyn infrapunaspektri on tehokas ja turvallinen 
hoitomuoto potilaille joilla on autoimmuunitulehduksesta johtuva kilpirauhasen
 subkliininen vajaatoiminta. Mielestämme se on suositeltava 
hoitomouoto tähän patologiaan, erityisesti vanhoille ihmisille."
(Puzin 2014)


9) Venäläisessä väitöskirjatutkimuksessa (Poljakov 1997) hoidettiin kilpirauhasen vajaatoimintapotilaita, jotka olivat käyneet leikkauksessa kilpirauhastulehduksen vuoksi.

Punavalohoito paransi  hormonitasoja näillä potilailla huomattavasti. Tutkimuksessa todetaan, että näin hoidetut potilaat tarvitsevat tyroksiinia yleensä vain puolet tavallisesta annoksesta.

Pienteholaserryhmässä T3- ja T4-tasot nousivat merkitsevästi 6kk ja 5v kohdalla,
 kun taas tavallisesti hoidetussa ryhmässä nämä arvot alenivat hieman


10) Kosovolaistutkimuksessa vuodelta 2023 kokeiltiin punavalohoitoa lähi-infrapunalla kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon. Tutkimukseen sisältyi 6 hoitokertaa kolmen viikon aikana ja potilaita seurattiin 6kk ajan. Puolet koehenkilöistä saivat D-vitamiinia ja seleeniä, ja toinen puolikas sai näiden lisäksi myös lähi-infrapunahoitoa.

Kuuden kuukauden kohdalla mitatut tulokset olivat lupaavia: lähi-infrapunalla hoidetuista TSH oli laskenut huomattavasti (3.50 → 1.25), vapaa T4 noussut huomattavasti (1.34 → 1.85) ja vapaa T3 myös noussut huomattavasti (3.70 → 5.15) kun taas kontrolliryhmässä arvot pysyivät käytännössä samoina koko tutkimuksen ajan. Vastaavasti myös painoindeksissä havaittiin lähi-infrapunalla hoidetuissa huomattavaa laskua (29.71 → 27.69) ja kilpirauhasen TPO:n vasta-aineet vähenivät (524 → 88) kun taas nämä lukemat pysyivät kontrolliryhmässä likimain samoina. Lääkityksen määrä ei muuttunut kummassakaan ryhmässä olennaisesti.

Tutkimuksen suurimmat heikkoudet olivat satunnaistamisen puute sekä potilaiden kato seurannassa (74 koehenkilöstä vain 38 säilyi viimeisiin mittauksiin).
11) Ukrainalaistutkijoiden eläinkokeessa (Dubovik 2003) aiheutettiin kaniineille (n=40) kilpirauhasen autoimmuunitulehdus ja tarkasteltiin punavalohoidon vaikutusta siihen. Kuten alla olevat kaaviot näyttävät, valohoidon raportoitiin normalisoineen monet kilpirauhasen tulehdukseen liittyvät muutokset.

KG = kontrolliryhmä; EAIT = kokeellinen kilpirauhasen autoimmuunitulehdus;
LT = pienteholaserhoito; Klein index = Sadan follikkelin keskimääräinen halkaisija


12) Venäläistutkijat Irina Smelova ja E.S. Golovneva julkaisivat vuonna 2016 artikkelin, jossa rotille aiheutettiin tiamatsolilla kilpirauhasen vajaatoiminta. Tätä hoidettiin lähi-infrapunalla (970 nm) käyttäen kahta eri hoitoannosta (112 ja 450 J/cm2). Näistä erityisesti matalampi annos normalisoi kilpirauhashormonien tasoja.

4. Päätelmät

(Höfling ym. 2013)

En pysty arvioimaan yllä kuvailtujen tutkimusten laatua tarkasti, mutta raportoitujen muutosten puolesta nämä kilpirauhasen vajaatoimintaa koskevat hoitotulokset ovat käsitykseni mukaan vähintäänkin hyvin lupaavia. 

Tutkimuskirjallisuudessa ei näytä juurikaan olevan raportteja mistään muusta hoitomuodosta, joka voisi tällä tavoin vaikuttaa myönteisesti kilpirauhasen toiminnan markkereihin ja jopa vähentää lääkityksen tarvetta huomattavasti.

Tässä kirjoituksessa käsitellyissä tutkimuksissa punavalohoidon valonlähteenä on ollut laservalo. Punavalohoidon historiassa hoitoa on aiempina vuosikymmeninä annettu pääosin laservalolaitteilla. Kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana on julkaistu satoja tutkimuksia, joissa on käytetty yksinkertaisempia LED-lamppuja.

Olen laatinut punavalohoidon valonlähteitä käsittelevän vertaisarvioidun kirjallisuuskatsauksen, jonka johtopäätöksenä totesimme, että LED-valo on kokeellisissa tutkimuksissa tuottanut samanlaisia vaikutuksia kuin laservalo. On lisäksi mahdollista, että halogeenilamppu tai auringonvalo voisi tuottaa samansuuntaisia terveyshyötyjä.

Punaiseen valoon ja lähi-infrapunaan perustuvista valohoidoista julkaistaan tällä hetkellä noin 500 tutkimusartikkelia vuodessa. Täten uskoisinkin, että monet pitkäaaltoisen valon terapeuttiseen käyttöön liittyvät kysymykset tulevat selviämään jo lähivuosina.
5. Lähdeviitteet

[1] Lasers Surg Med. 2010 Aug;42(6):589-96. Low-level laser therapy in chronic autoimmune thyroiditis: a pilot study. Höfling DB, Chavantes MC, Juliano AG, Cerri GG, Romão R, Yoshimura EM, Chammas MC. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662037

[2] Lasers Med Sci. 2013 May;28(3):743-53. Low-level laser in the treatment of patients with hypothyroidism induced by chronic autoimmune thyroiditis: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Höfling DB, Chavantes MC, Juliano AG, Cerri GG, Knobel M, Yoshimura EM, Chammas MC. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22718472

ISRN Endocrinol. 2012;2012:126720. Assessment of the effects of low-level laser therapy on the thyroid vascularization of patients with autoimmune hypothyroidism by color Doppler ultrasound. Höfling DB, Chavantes MC, Juliano AG, Cerri GG, Knobel M, Yoshimura EM, Chammas MC.

Int J Endocrinol 2018;8387530. Safety and Efficacy of Low-Level Laser Therapy in Autoimmune Thyroiditis: Long-Term Follow-Up Study. Höfling DB, Chavantes MC, Buchpiguel CA, Cerri GG, Marui S, Carneiro PC, Chammas MC. https://www.hindawi.com/journals/ije/2018/8387530/

[3] Photobiomodul Photomed Laser Surg. 2020 Mar 18. Impact of Photobiomodulation on T3/T4 Ratio and Quality of Life in Hashimoto Thyroiditis. Ercetin C, Sahbaz NA, Acar S, Tutal F, Erbil Y. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32186976

[4] Dubovik V. The postoperative rehabilitation of the autoimmune thyroiditis patients with the use of low­intensive laser radiation. http://librar.org.ua/sections_load.php?s=medicine&id=5298

Gopkalova I, Dubovik V, Danilevsky V. Effectiveness of using laserotherapy in the treatment of autoimmune thyreoiditis. CAOL 2003. Institute of Endocrine Pathology Problems of Academy of Medical Sciences of Ukraine (IEPP)

[5] Buldygina Y. Possibilities of low-intensive laser radiation in treatment of hypertrophic form of autoimmune thyroiditis. – Manuscript. Dissertation for degree of candidate of medical science by speciality 14.01.14 – endocrinology. – V.P. Komissarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of AMS Ukraine, Kiev, 2002.

[6] Misura E.V. A complex method for treating patients with autoimmune thyroiditis in presence of hypothyroidism and accompanying coronary disease. - Manuscript. The dissertation competing for a scientific degree of Candidate of Medical Science in specialty 14.01.14 – Endocrinology. V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kharkov, 2006.

[7] Вера Александровна Кривова: Неинвазивная гемолазеротерапия в системе реабилитации больных аутоиммунным тиреодитом (Диссертация, 2010) [A Russian dissertation] http://www.dissercat.com/content/neinvazivnaya-gemolazeroterapiya-v-sisteme-reabilitatsii-bolnykh-autoimmunnym-tireoditom

[8] Д.А. ПУЗИН: Лазеротерапия в лечении субклинического гипотиреоза различной этиологии (2014) http://www.medprem.ru/rimg/files/rekomendacii_po_primeneniya.pdf

[9] Поляков АВ. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексном лечении хронического аутоиммунного тиреоидита (1997) http://medical-diss.com/medicina/primenenie-nizkointensivnogo-lazernogo-izlucheniya-v-kompleksnom-lechenii-hronicheskogo-autoimmunnogo-tireoidita

[10] J Pers Med 2023;13:1274. Efficacy of Combined Photobiomodulation Therapy with Supplements versus Supplements alone in Restoring Thyroid Gland Homeostasis in Hashimoto Thyroiditis: A Clinical Feasibility Parallel Trial with 6-Months Follow-Up. Berisha-Muharremi V, Tahirbegolli B, Phypers R, Hanna R.

[11] Dubovik V. The postoperative rehabilitation of the autoimmune thyroiditis patients with the use of low­intensive laser radiation. http://librar.org.ua/sections_load.php?s=medicine&id=5298

Gopkalova I, Dubovik V. Reparative regeneration processes of thyroid gland and timus at experimental autoimmune thyroiditis after laserotherapy. (2010) http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5634184

[12] И. В. Смелова, Е. С. Головнева: Динамика функциональной активности тиреоцитов при изменении морфофункционального состояния тучных клеток щитовидной железы под воздействием инфракрасного лазерного излучения (2016) http://www.vestnikrgmu.ru/files/issues/2016/6/2016-6-7_ru.pdf?lang=ru6. Lue myös

Valtsun terveysblogi - Punaisen valon ja lähi-infrapunan terapeuttiset vaikutukset (2015)

Valtsun terveysblogi - Kirjoitukseni Erikoislääkäri-lehdessä: "Punainen valo ja lähi-infrapuna sairaustilojen hoidossa"

8 kommenttia:

 1. HANDY CURE – UUSI JOKAKODIN KIVUNLIEVITTÄJÄ SUOMESSA.
  Olisko tuo hyvä esim. kilpirauhaseen`?Hinta 399 e

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moi oksa1948,

   Saattaisi ollakin, ja hyvin kiinnostava laite on vähintään!

   Jos halutaan matkia täysin noita tässäkin artikkelissa kuvailtuja tutkimuksia, niin valon pitäisi tosin olla täysin laseria, mutta käsittääkseni Handy Curen valosta suurin osa on polykromaattista (LED-)valoa ja sitten noin 1mW teholla myös lähi-infrapunalaseria.

   ---> Laite näyttäisi olevan enemmän lediä kuin laseria, ja lähi-infrapunaledejä saa kyllä halvemmallakin kuin 399 eurolla. Mutta tosi kiinnostavalta silti näyttää.

   Poista
 2. Näyttäs toi laite olevan niinkö enimmäkseen tarkoitettu lihaskipuun ja nivelkipuun.
  Mutta pitääkö olla eri laite noihin sisäelimien hoitoon ja yleensä mainitsemiesi sairauksien hoitoon?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Noihin kaikkiin mainittuihin sairaustiloihin on kyllä käytetty aika samantyyppisiä laitteita. Äkkiseltään sanoisin, että jos laite oikeasti toimii yhteen vaivaan niin todennäköisesti se toimii lukuisiin muihinkin.

   Aallonpituus on joskus sellainen asia, jota voi olla hyvä vaihdella riippuen hoidettavasta vaivasta. Esimerkiksi ihosairauksia tai suun mukosiittia on hoidettu paljon punaisella valolla, mutta sitten monia syvemmällä (esim lihaksissa) olevia juttuja on hoidettu lähi-infrapunalla, koska se menee syvemmälle kudokseen kuin punainen valo.

   Poista
 3. Minun halvassa "Vaeltaja" -otsalampussani on kolmantena valaisuvaihtoehtona punainen valo. Eikös tällä blogisivustolla jossain kerrottu että myös näkyvä punainen stimuloi, vaikkakaan ei tunkeudu yhtä syvälle kuin infrapuna? Muutaman euron otsalamppu ja 25snt maksavia AAA-paristoja kolme. Olisi edullista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Moi Anonyymi,

   Näkyvää punaista on tutkittu ihan samaan tapaan kuin lähi-infrapunaa, mutta se tosiaan läpäisee kudosta hieman heikommin.

   Punavalohoidossa (LLLT) olisi aika hyvä, jos annosparametrit olisivat selvät sekä myös valon aallonpituus.

   Mikäli otsalampun punavalon aallonpituus olisi selvä, ja pystyttäisiin määrittämään, minkä verran valoa tulee iholle vaikkapa 10cm etäisyydeltä (yksikkö on mW/cm2), niin siinä tapauksessa sitä voisi harkita tähän tarkoitukseen.

   Sinänsähän tämä on totta, että valo on halpaa. Tulevaisuudessa tämä valohoito tulee tuskin maksamaan paljon mitään.

   Poista
 4. Hei Valtsu.
  Minulla on infrapunalamppu ja haluaisin käyttää sitä kilpirauhasen vajaatoimintaan, mutta en tiedä kuinka usein, kuinka kauan kerrallaan ja miltä etäisyydeltä sitä pitää käyttää.
  Lamppu on suosittelemasi Englannista tilattu.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Anonyymi,

   Mikä laite sinulla tarkalleen on?

   Joka tapauksessa mitään tarkkaa suositusta ei ole mahdollista edes antaa kattavan tutkimustiedon puutteessa, mutta alustavasti arvaisin että kelvollinen suuruusluokka voisi olla esimerkiksi 1-2min altistusta pari kertaa viikossa, noin 10cm etäisyydeltä. Tai sitten vaikka 30min altistusta kerrallaan, jos pidät laitetta noin metrin päässä itsestäsi, jolloin valon intensiteetti jää huomattavasti pienemmäksi.

   Poista